AddS.kiev.ua

Юридические услуги в Киеве от профессионалов!


Услуги юристов и адвокатов

консультации по различного рода правовым вопросам;

анализ и правовой аудит ситуаций и действий;

подготовка процессуальных документов в суд, правоохранительные и другие государственные органы, учреждения и организации;

юридическое представление интересов;

обжалование незаконного решения суда, органа местного самоутравления и чиновника;

помощь в получении любого рода юридических документов, в том числе через суд;

другие юридические и адвокатские услуги.

Новости законодательства

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінс

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінспекції Нещодавно на імя тимчасово виконуючого обовязки начальника УМВС України в Полтавській області Андрія Балоня надійшла подяка від мешканця села Білоцерківка, Великобагачанського району, який висловлював ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены в результате антикоррупционной проверки В Государственной пограничной службе Украины (ГПС) продолжаются активные мероприятия по предотвращению злоупотреблений среди персонала. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.


Про затвердження Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем та визнання таким, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 серпня 2004 року № 2080, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 • 18.07.2013  № 2362
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 р. за № 1665/24197

  Про затвердження Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 серпня 2004 року № 2080

  Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"( 2664-14 ), статті 9, пункту 1 частини першої статті 11, статті 59 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"( 1057-15 ), пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ( 1070/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

  1. Затвердити Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем, що додається.

  2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 серпня 2004 року № 2080( z1050-04 ) "Про затвердження Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2004 року за № 1050/9649 (із змінами).

  3. Департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

  4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

  6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бірюка С. О.

  Голова Комісії

  Б. Візіров

  Протокол засідання Комісії від 18.07.2013 № 58

  ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 18.07.2013  № 2362

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 р. за № 1665/24197

  ПОЛОЖЕННЯ про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем

  I. Загальні положення

  1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 ) та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг( 1070/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, визначає порядок погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, статуту (змін до статуту) та реєстрації пенсійних схем (змін до пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду (далі — пенсійний фонд).

  2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) (далі — Закон) та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"( 2664-14 ).

  3. У статуті пенсійного фонду та пенсійних схемах найменування пенсійного фонду повинно відповідати вимогам Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення"( 1057-15 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 ) й інших нормативно-правових актів.

  4. Статут пенсійного фонду подається на погодження до Нацкомфінпослуг до державної реєстрації пенсійного фонду як юридичної особи.

  5. Статут пенсійного фонду (зміни до статуту) та пенсійні схеми (зміни до пенсійних схем) повинні відповідати вимогам Закону ( 1057-15 ).

  6. Пенсійні схеми подаються на реєстрацію в Нацкомфінпослуг після внесення пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ.

  7. Засновник пенсійного фонду подає до Нацкомфінпослуг відомості про власний фінансовий стан та ділову репутацію, а також відомості стосовно того, що він не перебуває в стані банкрутства, не має невиконаних заходів впливу за порушення на ринку фінансових послуг.

  II. Погодження статуту пенсійного фонду

  1. Вимоги до статуту пенсійного фонду

  1. Для реєстрації пенсійного фонду як юридичної особи та фінансової установи представник засновників (засновника) до проведення державної реєстрації пенсійного фонду як юридичної особи подає Нацкомфінпослуг на погодження три примірники статуту пенсійного фонду.

  2. На титульній сторінці статуту пенсійного фонду, який подається Нацкомфінпослуг на погодження, повинна міститися інформація про дату та номер рішення засновника (зборів засновників) пенсійного фонду про затвердження статуту.

  3. Кожний примірник статуту пенсійного фонду, що подається на погодження до Нацкомфінпослуг, має бути окремо прошитий, пронумерований, засвідчений підписами засновників (уповноваженою особою одноосібного засновника) та для юридичних осіб скріплений печатками (печаткою) засновників (одноосібного засновника).

  2. Погодження статуту пенсійного фонду

  1. Для погодження статуту пенсійного фонду до Нацкомфінпослуг подаються протягом 15 робочих днів з дати затвердження статуту такі документи:

  1) заява про погодження статуту (змін до статуту) недержавного пенсійного фонду, складена за формою, встановленою в додатку 1 до цього Положення;

  2) засвідчена підписом голови зборів засновника копія протоколу зборів засновників пенсійного фонду (копія документа уповноваженого органу одноосібного засновника, засвідченого печаткою засновника та підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження), що містить інформацію стосовно рішення про затвердження статуту пенсійного фонду (за винятком фізичної особи — засновника);

  3) статут пенсійного фонду, оформлений відповідно до вимог глави 1 цього розділу (у 3 примірниках);

  4) документи стосовно кожного із засновників пенсійного фонду згідно з переліком:

  відомості про засновника недержавного пенсійного фонду, складені за формою, встановленою в додатку 2 до цього Положення;

  засвідчена печаткою засновника та підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, довідка, складена в довільній формі, стосовно того, що засновник не перебуває в стані банкрутства, не має невиконаних заходів впливу за порушення на ринку фінансових послуг;

  витяг з торгового (банківського) реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземного засновника в країні, у якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора, легалізований за місцем видачі (якщо засновником є юридична особа — нерезидент). Правильність перекладу такого документа повинна бути нотаріально засвідчена;

 • засвідчена особистим підписом копія паспорта засновника (якщо засновником є фізична особа);
 • засвідчена печаткою засновника та підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, копія установчих документів засновника (якщо засновником є юридична особа);

  засвідчена печаткою засновника та підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, копія рішення вищого органу управління засновника про участь у створенні пенсійного фонду (якщо засновником є юридична особа);

  відомості про фінансовий стан засновника — юридичної особи або про майновий стан засновника — фізичної особи, а саме:

  у разі якщо засновником є юридична особа — резидент, подається фінансова звітність станом на останню звітну дату, що передує даті подання документів на погодження статуту фонду, та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) стосовно цієї фінансової звітності;

  у разі якщо засновником є неприбуткова організація, надається звіт про використання коштів неприбуткових організацій та установ і аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) стосовно цього звіту;

  у разі якщо засновником є юридична особа — нерезидент, подається фінансова звітність на кінець останнього повного фінансового (звітного) року, засвідчена в установленому порядку за місцем видачі, та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) стосовно цієї фінансової звітності. У випадку, якщо надається аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) аудитора іноземної держави, такий висновок підлягає підтвердженню аудитором України. Документи, що стосуються такої особи, подаються мовою оригіналу разом з їх легалізованим перекладом державною мовою;

  у разі якщо засновником є фізична особа, подається довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи (податкову декларацію)( z1571-11 ) (у разі подання такої декларації) за формою, установленою наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2011 року № 1742 "Про затвердження форми Довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1571/20309. Фізична особа подає зазначену довідку за один рік.

  Документи, що подаються, мають бути викладеними державною мовою. До документів, складених іншою мовою, крім державної, мають додаватися їх переклади державною мовою, правильність яких повинна бути засвідчена нотаріально. Документи, що складаються засновником — юридичною особою, мають бути підписані керівником або особою, що має відповідні повноваження, та засвідчені печаткою юридичної особи.

  2. Погодження статуту пенсійного фонду здійснюється в порядку, визначеному главою 4 цього розділу.

  3. У разі якщо до державної реєстрації пенсійного фонду як юридичної особи виникають обставини, що потребують змінити погоджений статут, засновник (засновники) можуть звернутися до Нацкомфінпослуг із заявою про скасування рішення про погодження статуту пенсійного фонду, до якого додаються примірники погодженого статуту, та повторно подати на погодження статут пенсійного фонду у порядку, визначеному пунктом 1 цієї глави.

  4. З дати державної реєстрації пенсійного фонду як юридичної особи на пенсійний фонд поширюються вимоги, встановлені частиною першою статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"( 2664-14 ).

  3. Погодження змін до статуту пенсійного фонду

  1. Зміни до статуту пенсійного фонду погоджуються в Нацкомфінпослуг до державної реєстрації таких змін відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 ). Зміни до статуту пенсійного фонду подаються на погодження до Нацкомфінпослуг протягом 15 робочих днів з дати їх затвердження зборами засновників (засновником).

  2. Зміни до статуту пенсійного фонду оформлюються окремим додатком до нього або викладенням статуту в новій редакції. У разі внесення змін до статуту пенсійного фонду у вигляді окремого додатка на титульній сторінці додатка робиться відмітка (напис) про те, що зазначений документ є невід'ємною частиною відповідного статуту.

  3. Якщо утворена рада пенсійного фонду, зміни до статуту пенсійного фонду, запропоновані засновниками (засновником) пенсійного фонду, погоджуються радою пенсійного фонду перед їх затвердженням.

  4. Для погодження змін до статуту пенсійного фонду до Нацкомфінпослуг подаються такі документи:

  1) заява про погодження статуту (змін до статуту) недержавного пенсійного фонду, складена за формою, встановленою в додатку 1 до цього Положення;

  2) засвідчена печаткою пенсійного фонду та підписана головою ради пенсійного фонду копія протоколу зборів засновників пенсійного фонду (копія документа уповноваженого органу одноосібного засновника, засвідчена печаткою засновника та підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження), що містить рішення про затвердження змін до статуту пенсійного фонду;

  3) зміни до статуту пенсійного фонду в трьох примірниках;

  4) у разі внесення змін до статуту пенсійного фонду у зв’язку зі змінами у складі засновників пенсійного фонду подаються документи стосовно кожного з нових засновників, визначені підпунктом 4 пункту 1 глави 2 цього розділу;

  5) засвідчена печаткою пенсійного фонду та підписана головою ради пенсійного фонду копія протоколу ради пенсійного фонду про погодження змін до статуту пенсійного фонду (якщо рада пенсійного фонду утворена).

  5. Погодження змін до статуту пенсійного фонду здійснюється в порядку, що визначений главою 4 цього розділу.

  4. Порядок подання, розгляду та отримання документів

  1. Документи, визначені цим Положенням, подаються до Нацкомфінпослуг представником пенсійного фонду, який пред'являє паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує повноваження представника, підписаний уповноваженою особою заявника.

  Представником пенсійного фонду є представник засновника (засновників) пенсійного фонду, а якщо утворена рада пенсійного фонду — представник ради пенсійного фонду.

  2. Документи подаються до Нацкомфінпослуг за описом. Опис складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику пенсійного фонду з відміткою про дату надходження документів. Протягом 15 робочих днів з дня подання документів представник пенсійного фонду має право звернутися до Нацкомфінпослуг із заявою щодо повернення документів на доопрацювання.

  3. Погодження статуту (змін до статуту) пенсійного фонду здійснюється Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів з дати надходження документів, передбачених цим Положенням, у разі відповідності поданих документів вимогам законодавства та відсутності підстав для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову в погодженні статуту (змін до статуту) пенсійного фонду, визначених пунктом 5 цієї глави.

  4. Датою погодження статуту (змін до статуту) пенсійного фонду є дата прийняття Нацкомфінпослуг відповідного рішення.

  5. Нацкомфінпослуг може відмовити в погодженні статуту (змін до статуту) пенсійного фонду. Підставами для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову в погодженні статуту (змін до статуту) пенсійного фонду є:

  1) невідповідність статуту (змін до статуту) пенсійного фонду вимогам законодавства;

  2) подання документів, визначених цим Положенням, не в повному обсязі;

  3) невідповідність поданих документів вимогам цього Положення;

  4) невідповідність особи, яка виступає засновником пенсійного фонду, вимогам, передбаченим законодавством для засновників недержавних пенсійних фондів.

  6. Про прийняття рішення про відмову в погодженні статуту (змін до статуту) пенсійного фонду Нацкомфінпослуг протягом 3 робочих днів після прийняття відповідного рішення повідомляє представника пенсійного фонду в письмовій формі із зазначенням підстав для відмови.

  7. У разі відмови в погодженні статуту (змін до статуту) пенсійного фонду повторне звернення до Нацкомфінпослуг щодо погодження статуту (змін до статуту) пенсійного фонду може бути здійснене після усунення недоліків, що були підставою для прийняття рішення про відмову.

  8. У разі прийняття рішення про погодження статуту (змін до статуту) пенсійного фонду на примірниках статуту (змін до статуту) робиться напис (штамп) "Погоджено" із зазначенням реквізитів рішення про погодження. Напис (штамп) скріплюється підписом особи, уповноваженої наказом Голови Нацкомфінпослуг на погодження статуту пенсійного фонду, та печаткою.

  9. Повідомлення про погодження статуту (змін до статуту) пенсійного фонду надсилається (надається) представнику пенсійного фонду протягом 3 робочих днів з дати погодження.

  10. Два примірники погодженого статуту (змін до статуту) пенсійного фонду повертаються особисто представнику пенсійного фонду. Для отримання документів представник пенсійного фонду пред'являє паспорт або документ, який посвідчує особу, та документ, що засвідчує повноваження представника, підписаний уповноваженою особою заявника.

  11. У разі якщо представник пенсійного фонду протягом 30 календарних днів з дня направлення повідомлення про погодження статуту (змін до статуту) пенсійного фонду не звернувся до Нацкомфінпослуг для отримання примірників погодженого статуту (змін до статуту) у порядку, установленому пунктом 10 цієї глави, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про погодження статуту (змін до статуту) пенсійного фонду.

  III. Реєстрація пенсійної схеми (пенсійних схем) пенсійного фонду

  1. Вимоги до пенсійної схеми (пенсійних схем) пенсійного фонду

  1. Пенсійні схеми (зміни до пенсійних схем) розробляються та затверджуються засновником (зборами засновників) пенсійного фонду.

  2. Кожний примірник пенсійної схеми (змін до пенсійної схеми) має бути окремо прошитий, пронумерований, засвідчений підписами засновника (засновників) та скріплений печатками засновників — юридичних осіб.

  3. У пенсійній схемі обов'язково зазначаються повне найменування фонду, код за ЄДРПОУ фонду, реєстраційний номер фонду відповідно до Державного реєстру фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, а також місцезнаходження ради фонду.

  4. Кожен примірник пенсійної схеми (змін до пенсійної схеми) має містити інформацію про її погодження радою пенсійного фонду та у передбачених Законом( 1057-15 ) випадках представниками трудових колективів.

  2. Порядок реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) пенсійного фонду

  1. Для реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) рада пенсійного фонду протягом 15 робочих днів з дати їх затвердження засновником (зборами засновників) подає до Нацкомфінпослуг заяву про реєстрацію пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду, складену за формою, установленою додатком 3 до цього Положення.

  До заяви додаються такі документи:

  1) засвідчена підписом голови зборів засновників копія протоколу зборів засновників пенсійного фонду або засвідчена печаткою засновника та підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, копія документа про прийняття рішення уповноваженого органу одноосібного засновника про затвердження пенсійної схеми (пенсійних схем);

  2) пенсійна схема (пенсійні схеми), оформлені відповідно до глави 1 цього розділу (у двох примірниках);

  3) засвідчена печаткою пенсійного фонду та підписана головою ради пенсійного фонду копія протоколу ради пенсійного фонду про погодження пенсійної схеми (пенсійних схем).

  2. Документи подаються представником ради пенсійного фонду, який пред'являє паспорт або інший документ, який посвідчує особу, та документ, що засвідчує відповідні повноваження представника, завірений підписом голови ради пенсійного фонду.

  3. Документи, подані пенсійним фондом до Нацкомфінпослуг, приймаються за описом. Опис складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику ради пенсійного фонду, з відміткою про дату надходження документів. Протягом 15 робочих днів з дня подання документів пенсійний фонд має право звернутися до Нацкомфінпослуг із заявою щодо повернення документів на доопрацювання.

  4. Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів з дати подання заяви реєструє пенсійну схему (пенсійні схеми) пенсійного фонду у разі відповідності поданих документів законодавству України та відсутності підстав для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову в реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) пенсійного фонду, визначених у пункті 6 цієї глави.

  5. Датою реєстрації пенсійних схем є дата прийняття Нацкомфінпослуг рішення про реєстрацію пенсійних схем.

  6. Нацкомфінпослуг має право відмовити пенсійному фонду в реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем). Підставами для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову в реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) є:

  1) невідповідність пенсійної схеми (пенсійних схем) вимогам законодавства;

  2) подання документів, визначених цим Положенням, не в повному обсязі;

  3) невідповідність поданих документів вимогам цього Положення щодо оформлення документів.

  7. Про прийняття рішення про відмову в реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) Нацкомфінпослуг протягом 3 робочих днів після прийняття відповідного рішення повідомляє пенсійний фонд у письмовій формі із зазначенням підстав для відмови.

  8. У разі відмови в реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) повторне звернення до Нацкомфінпослуг щодо проведення її (їх) реєстрації може бути здійснене після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову.

  9. У разі прийняття рішення про реєстрацію пенсійної схеми (пенсійних схем) на кожному примірнику пенсійної схеми (пенсійних схем) робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням реквізитів рішення про реєстрацію. Напис (штамп) скріплюється підписом особи, уповноваженої наказом Голови Нацкомфінпослуг на підписання зареєстрованої пенсійної схеми, та печаткою.

  10. Повідомлення про реєстрацію пенсійної схеми (пенсійних схем) надсилається пенсійному фонду протягом 3 робочих днів з дати її (їх) реєстрації.

  11. Один примірник зареєстрованої пенсійної схеми (пенсійних схем) повертається особисто представнику ради пенсійного фонду. Для отримання зареєстрованої пенсійної схеми (пенсійних схем) представник ради пенсійного фонду пред'являє паспорт або документ, який посвідчує особу, та документ, що засвідчує повноваження представника, завірений в установленому законодавством порядку, а також документ, що підтверджує внесення плати за реєстрацію пенсійної схеми (пенсійних схем).

  12. У разі якщо рада пенсійного фонду протягом 30 календарних днів з дня направлення пенсійному фонду повідомлення про реєстрацію пенсійної схеми (пенсійних схем) не звернулася до Нацкомфінпослуг для отримання примірника зареєстрованої пенсійної схеми (пенсійних схем), у порядку, установленому пунктом 11 цієї глави, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про реєстрацію пенсійної схеми (пенсійних схем).

  3. Унесення змін до пенсійної схеми (пенсійних схем)

  1. Зміни до пенсійної схеми (пенсійних схем) рада пенсійного фонду зобов'язана подати на реєстрацію до Нацкомфінпослуг протягом 15 робочих днів з дати їх затвердження засновником (зборами засновників).

  2. Зміни до пенсійної схеми (пенсійних схем) фонду оформлюються окремим додатком до неї або викладенням пенсійної схеми (пенсійних схем) в новій редакції. У разі внесення змін до пенсійної схеми (пенсійних схем) у вигляді окремого додатка на титульній сторінці додатка робиться відмітка (напис) про те, що зазначений документ є невід'ємною частиною відповідної пенсійної схеми (пенсійних схем).

  3. Для реєстрації змін до пенсійної схеми (пенсійних схем) представник ради пенсійного фонду подає до Нацкомфінпослуг заяву про реєстрацію змін до пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду, складену за формою, встановленою додатком 4 до цього Положення.

  До заяви додаються такі документи:

  1) засвідчена підписом голови зборів засновників копія протоколу зборів засновників пенсійного фонду або засвідчена печаткою засновника та підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, копія документа про прийняття рішення уповноваженого органу одноосібного засновника щодо затвердження змін до пенсійної схеми (пенсійних схем);

  2) зміни до пенсійної схеми (пенсійних схем), оформлені відповідно до глави 1 цього розділу (у двох примірниках);

  3) засвідчена печаткою пенсійного фонду та підписана головою ради пенсійного фонду копія протоколу ради пенсійного фонду про погодження змін до пенсійної схеми (пенсійних схем).

  4. Подання документів та дії, пов’язані із реєстрацією змін до пенсійної схеми (пенсійних схем), здійснюються в порядку, визначеному цим Положенням для реєстрації пенсійних схем.

  4. Анулювання пенсійної схеми (пенсійних схем)

  1. Анулювання зареєстрованої пенсійної схеми (пенсійних схем) здійснюється за рішенням засновника (зборів засновників) пенсійного фонду у випадках, визначених частиною четвертою статті 59 Закону( 1057-15 ).

  2. Рада пенсійного фонду протягом 15 робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання пенсійної схеми (пенсійних схем) подає до Нацкомфінпослуг заяву про скасування реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду, складену за формою, установленою додатком 5 до цього Положення, до якої додається засвідчена підписом голови зборів засновників копія протоколу зборів засновників пенсійного фонду або засвідчена печаткою засновника та підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, копія документа про прийняття рішення уповноваженого органу одноосібного засновника про анулювання пенсійної схеми (пенсійних схем).

  3. Документи подаються представником ради пенсійного фонду, який пред'являє паспорт або документ, який посвідчує особу, та документ, що засвідчує відповідні повноваження представника, завірений підписом голови ради пенсійного фонду.

  4. Документи, подані пенсійним фондом до Нацкомфінпослуг, приймаються за описом. Опис складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику ради пенсійного фонду, з відміткою про дату надходження документів. Протягом 15 робочих днів з дня подання документів пенсійний фонд має право звернутися до Нацкомфінпослуг із заявою щодо повернення документів на доопрацювання.

  5. Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів з дати подання заяви приймає рішення про скасування реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) пенсійного фонду в разі відповідності поданих документів законодавству України та відсутності підстав для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви без розгляду, визначених у пункті 7 цієї глави.

  6. Датою анулювання зареєстрованої пенсійної схеми (пенсійних схем) є дата прийняття Нацкомфінпослуг рішення про скасування реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду. Після скасування реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) укладання пенсійних контрактів за цими схемами не дозволяється.

  7. Нацкомфінпослуг має право залишити без розгляду заяву про скасування реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду. Підставами для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви без розгляду є:

  1) виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

  2) подання документів, визначених цим Положенням, не в повному обсязі;

  3) невідповідність поданих документів вимогам цього Положення щодо оформлення документів.

  8. Про прийняття рішення щодо залишення без розгляду заяви про скасування реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) Нацкомфінпослуг протягом 3 робочих днів після прийняття відповідного рішення повідомляє пенсійний фонд у письмовій формі із зазначенням підстав для залишення заяви без розгляду.

  9. У разі залишення без розгляду заяви про скасування реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) повторне звернення до Нацкомфінпослуг щодо скасування її (їх) реєстрації може бути здійснене після усунення недоліків, що були підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду.

  10. У разі прийняття рішення про скасування реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) Нацкомфінпослуг надсилає пенсійному фонду повідомлення про скасування реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення.

  IV. Контроль за дотриманням вимог цього Положення

  1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

  2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням цього Положення застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

  Директор департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення

  О. Зайченко

  Додаток 1 до Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем (підпункт 1 пункту 1 глави 2 розділу II)

  ЗАЯВА ( z1665-13 BF158.doc ) про погодження статуту (змін до статуту) недержавного пенсійного фонду

  Додаток 2 до Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем (підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу II)

  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

  ВІДОМОСТІ про засновника недержавного пенсійного фонду ______________________________________________ (повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи — засновника або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта — засновника-1)

  1. Відомості про посадових осіб засновника — юридичної особи-2

 • з/п
 • Прізвище, ім’я, по батькові

  Посада

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта-1

  Паспортні дані та місце проживання

  Частка в статутному капіталі заявника, %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  2. Відомості про учасників або акціонерів засновника — юридичної особи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше ніж 10 відсотків статутного капіталу)

  № з/п

  Повне найменування юридичних осіб — засновників заявника, учасників або акціонерів заявника або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб — засновників заявника, учасників або акціонерів заявника

  Код за ЄДРПОУ-3 юридичних осіб — засновників заявника, учасників або акціонерів заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта-1 фізичних осіб — засновників заявника, учасників або акціонерів заявника

  Місцезнаходження юридичних осіб — засновників заявника, учасників або акціонерів заявника або паспортні дані-4, місце проживання фізичних осіб — засновників заявника, учасників або акціонерів заявника

  Частка засновників заявника, учасників або акціонерів заявника в статутному капіталі заявника, %

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Юридичні особи

  2

  Фізичні особи

   

   

   

  Усього:

 • 100
 • 3. Відомості про юридичних осіб, у яких засновник бере участь (володіє часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше ніж 10 відсотків статутного капіталу)

  № з/п

  Код за ЄДРПОУ

  Повне найменування

  Місцезнаходження

  Частка в статутному капіталі, кількість голосів в органі управління, %

  Символ юридичної особи-5

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Нацкомфінпослуг достовірності поданих документів та даних, що в них містяться.

  ___________________________       (посада уповноваженої особи)

  __________________ (підпис)

  __________________ (П. І. Б.)

  М. П.-6

  __________ -1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті. -2 Посадові особи (члени виконавчого та контролюючого органів). -3 Для нерезидентів зазначити наявні реквізити реєстрації, а також найменування та місцезнаходження органу, який здійснив таку реєстрацію. -4 Паспортні дані — серія, номер паспорта, ким і коли виданий. -5 п — інший пенсійний фонд, т — торговець цінними паперами, з — зберігач, к — компанія з управління активами, а — аудитори, адм — адміністратор, кр — кредитна спілка, с — страхова компанія, б — банківська установа, кіф — корпоративний інвестиційний фонд, і — інше господарське товариство. -6 Для засновника — фізичної особи підпис засвідчується нотаріально.

  Додаток 3 до Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем (пункт 1 глави 2 розділу III)

  ЗАЯВА ( z1665-13 BF159.doc ) про реєстрацію пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду

  Додаток 4 до Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем (пункт 3 глави 3 розділу III)

  ЗАЯВА ( z1665-13 BF160.doc ) про реєстрацію змін до пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду

  Додаток 5 до Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем (пункт 2 глави 4 розділу III)

  ЗАЯВА ( z1665-13 BF161.doc ) про скасування реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду

  Юридичний портал Справедливість

  Это Вам будет интересно:

  Юридические публикации:

  • Adds.kiev.ua - это юридические услуги от профессиональных
   юристов и адвокатов города Киева и Киевской области,
   за плечами которых многие годы юридической практики!

  Мы помогаем даже в сложных ситуациях и неурядицах!

  Контакты юристов

  Телефон:
  E-mail:
  Юридические услуги - Про затвердження Положення про погодження статуту недержавного ..., 2024 год |
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca