AddS.kiev.ua

Юридические услуги в Киеве от профессионалов!


Услуги юристов и адвокатов

консультации по различного рода правовым вопросам;

анализ и правовой аудит ситуаций и действий;

подготовка процессуальных документов в суд, правоохранительные и другие государственные органы, учреждения и организации;

юридическое представление интересов;

обжалование незаконного решения суда, органа местного самоутравления и чиновника;

помощь в получении любого рода юридических документов, в том числе через суд;

другие юридические и адвокатские услуги.

Новости законодательства

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінс

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінспекції Нещодавно на імя тимчасово виконуючого обовязки начальника УМВС України в Полтавській області Андрія Балоня надійшла подяка від мешканця села Білоцерківка, Великобагачанського району, який висловлював ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены в результате антикоррупционной проверки В Государственной пограничной службе Украины (ГПС) продолжаются активные мероприятия по предотвращению злоупотреблений среди персонала. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.


Про затвердження Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 • 26.03.2013  № 430
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2013 р. за № 561/23093

  Про затвердження Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів

  Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ) та на виконання пунктів 5( 5178-17 ) та 13 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»( 5178-17 ) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів (далі — Порядок), що додається.

  2. Зберігачам цінних паперів, які обслуговуються депозитарієм ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (далі — ВДЦП) на підставі чинного депозитарного договору та не мають рахунку у цінних паперах у ПАТ «Національний депозитарій України» (у Центральному депозитарії цінних паперів — після набуття ПАТ «Національний депозитарій України» такого статусу) (далі — Центральний депозитарій), протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цим рішенням укласти з Центральним депозитарієм депозитарний договір та надати необхідні документи для відкриття рахунку у цінних паперах.

  3. Зберігачам цінних паперів протягом тридцяти календарних днів з дня набрання чинності цим рішенням відкрити у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію рахунки в цінних паперах усім депонентам, які мають рахунки у цінних паперах у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку ВДЦП (у разі їх відсутності), із забезпеченням відкриття та функціонування цих рахунків відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів Центрального депозитарію.

  Зберігачам цінних паперів з дня набрання чинності цим рішенням при відкритті рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, з якими укладаються договори про відкриття рахунку у цінних паперах, якщо депозитарні активи за цінними паперами, що належать цим особам, зберігаються у ВДЦП, відкривати такі рахунки і у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію.

  4. Емітентам цінних паперів, які обслуговуються ВДЦП, протягом тридцяти календарних днів після отримання від Центрального депозитарію повідомлення про приймання ним на зберігання та обслуговування випущених ними цінних паперів укласти з Центральним депозитарієм договір про обслуговування емісії цінних паперів та надати документи, що передбачені його внутрішніми документами для відкриття емітенту рахунку у цінних паперах.

  Емітентам цінних паперів протягом тридцяти календарних днів з дня передання певного випуску цінних паперів на зберігання та обслуговування до Центрального депозитарію звернутися до Центрального депозитарію щодо нумерації (кодифікації) цінних паперів, якщо цінним паперам цього випуску відповідно до законодавства не призначався міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (далі — ISIN) за фактом звернення або наявний ISIN був призначений для документарної форми існування цінних паперів, що були дематеріалізовані.

  5. Реєстроутримувачам, що здійснюють ведення систем реєстрів власників іменних цінних паперів, у яких ВДЦП або Відкрите акціонерне товариство «Міжрегіональний фондовий союз» (далі — МФС) зареєстровані номінальним утримувачем, протягом трьох робочих днів після отримання від Центрального депозитарію передавального розпорядження унести зміни до відповідних систем реєстрів власників іменних цінних паперів щодо відображення операції переміщення всіх знерухомлених у ВДЦП (МФС) іменних цінних паперів відповідних випусків на зберігання та обслуговування до Центрального депозитарію.

  6. Зберігачам цінних паперів, які зареєстровані номінальними утримувачами в системах реєстрів власників іменних цінних паперів, протягом тридцяти календарних днів з дня набрання чинності цим рішенням, надати реєстроутримувачам необхідні документи для внесення змін до відповідних систем реєстру власників іменних цінних паперів щодо відображення операції переміщення знерухомлених у цих зберігачів іменних цінних паперів на зберігання та обслуговування до Центрального депозитарію.

  7. У разі відсутності у відповідній системі реєстру власників іменних цінних паперів особового рахунку номінального утримувача цінних паперів — Центрального депозитарію такий рахунок відкривається реєстроутримувачем на підставі наданої йому Центральним депозитарієм анкети зареєстрованої особи — Центрального депозитарію.

  8. Зберігачам цінних паперів, які обліковують знерухомлені в них цінні папери на пред’явника, протягом шістдесяти календарних днів з дня набрання чинності цим рішенням визначити за погодженням з Центральним депозитарієм дату передачі та передати такі сертифікати до Центрального депозитарію.

  9. ВДЦП забезпечити передавання, а Центральному депозитарію — приймання цінних паперів усіх випусків, які обслуговуються ВДЦП, відповідно до вимог Порядку.

  10. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  11. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

 • 12. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 • 13. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.
 • Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 26 березня 2013 р.  № 14

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 26.03.2013  № 430

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2013 р. за № 561/23093

  ПОРЯДОК передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів

  І. Загальні положення

  1. Цей Порядок встановлює вимоги до дій ПАТ «Національний депозитарій України» (Центрального депозитарію цінних паперів — після набуття ПАТ «Національний депозитарій України» такого статусу) (далі — Центральний депозитарій), депозитаріїв цінних паперів, зберігачів цінних паперів (далі — зберігачі), емітентів цінних паперів (далі — емітенти), реєстроутримувачів та інших професійних учасників фондового ринку, пов`язаних з передаванням усіх цінних паперів бездокументарної форми існування на зберігання та обслуговування до Центрального депозитарію.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

  дата передачі — дата передачі певної кількості глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікатів цінних паперів на пред’явника та/або документів, передбачених цим Порядком, від депозитарію цінних паперів, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку — депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів та розрахунково-клірингову діяльність (далі — Депозитарій), до Центрального депозитарію відповідно до плану-графіка, узгодженого між ними та погодженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія);

  передача цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію (далі — передача цінних паперів) — передача цінних паперів, що існують у бездокументарній формі, та документів, передбачених цим Порядком, на зберігання та обслуговування до Центрального депозитарію, що передбачає, зокрема:

  передачу глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікатів цінних паперів на пред`явника, виписок про стан особового рахунку номінального утримувача, виданих реєстроутримувачами, за певними випусками та відповідних документів від Депозитарію до Центрального депозитарію, депонування глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікатів цінних паперів на пред`явника та зарахування цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, на рахунки у цінних паперах (далі — рахунки) клієнтів Центрального депозитарію у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію разом з відповідним списанням усіх цінних паперів цих випусків з рахунків клієнтів Депозитарію у системі депозитарного обліку Депозитарію відповідно до цього Порядку;

  передачу свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікатів цінних паперів на пред`явника за певними випусками та відповідних документів від зберігачів до Центрального депозитарію, депонування свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікатів цінних паперів на пред`явника та зарахування цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, на рахунки цих зберігачів — клієнтів Центрального депозитарію відповідно до цього Порядку;

  переказ Центральним депозитарієм усіх цінних паперів певних випусків, глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати, свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікати цінних паперів на пред`явника яких були депоновані в Центральному депозитарії і цінні папери яких обліковувалися на рахунку Депозитарію у Центральному депозитарії та у системі депозитарного обліку Депозитарію, з рахунку Депозитарію на рахунки зберігачів — клієнтів Центрального депозитарію відповідно до цього Порядку;

  проведення зберігачами операцій щодо переведення цінних паперів випусків, що передаються на зберігання та обслуговування до Центрального депозитарію, з рахунків власників цих цінних паперів, відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Депозитарію, на рахунки цих самих власників, відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, відповідно до цього Порядку.

  3. Передача цінних паперів від Депозитарію до Центрального депозитарію здійснюється поетапно окремими групами випусків цінних паперів (далі — партія). Кількість випусків у певній партії та перелік випусків цінних паперів, які включаються до певної партії, визначаються планом-графіком, який узгоджується між Депозитарієм і Центральним депозитарієм, затверджується ними та погоджується Комісією. Комісія не пізніше наступного робочого дня з дня погодження плану-графіка передачі певної партії цінних паперів розміщує його на своєму офіційному сайті.

  Разом з планом-графіком не рідше ніж раз на місяць Депозитарій надає Центральному депозитарію інформацію стосовно емітентів та цінних паперів, які включені до плану-графіка. Інформація передається в електронному вигляді у форматі, узгодженому з Центральним депозитарієм, окремо:

 • про рахунки у цінних паперах емітентів;
 • про цінні папери.
 • 4. Глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати за випусками цінних паперів емітентів, які обслуговувалися Депозитарієм, передаються Депозитарієм на зберігання до Центрального депозитарію без розпоряджень емітентів. Цінні папери, які обліковуються на рахунку відповідного емітента в Депозитарії (за наявності), списуються з цього рахунку за розпорядженням Депозитарію.

  Цінні папери, які обліковуються на рахунку Центрального депозитарію в Депозитарії, списуються з його рахунку за розпорядженням Депозитарію після депонування відповідних депозитарних активів (глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікатів цінних паперів на пред`явника) в Центральному депозитарії.

  5. При передачі цінних паперів рахунки відповідним емітентам — клієнтам Депозитарію відкриваються Центральним депозитарієм (у разі їх відсутності) безоплатно на підставі документів, отриманих від Депозитарію.

  6. Депонування в Центральному депозитарії прийнятих від Депозитарію глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів та зарахування цінних паперів цих випусків на рахунки емітентів цих цінних паперів здійснюються без розпоряджень емітентів.

  При укладанні договору з Центральним депозитарієм емітент повинен надати для відкриття рахунку емітента в Центральному депозитарії документи, визначені внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

  Центральний депозитарій не виконує розпоряджень емітентів щодо цінних паперів, яким відповідно до законодавства не призначався міжнародний ідентифікаційний номер (далі — ISIN) за фактом звернення або наявний ISIN був призначений для документарної форми існування відповідних цінних паперів, що були дематеріалізовані, до звернення цих емітентів до Центрального депозитарію для призначення Центральним депозитарієм ISIN цим цінним паперам.

  7. Зарахування до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію знерухомлених в Депозитарії іменних цінних паперів здійснюється на підставі свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, отриманих від Депозитарію. Після унесення реєстроутримувачем до відповідної системи реєстру власників іменних цінних паперів (далі — система реєстру) змін, пов`язаних із відображенням переміщення цінних паперів від номінального утримувача — Депозитарію до номінального утримувача — Центрального депозитарію, та приймання Центральним депозитарієм свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів від реєстроутримувачів Центральний депозитарій здійснює погашення свідоцтв про знерухомлення, отриманих від Депозитарію, та заміну їх на відповідні свідоцтва про знерухомлення, отримані від реєстроутримувачів.

  Зарахування до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію знерухомлених в Депозитарії цінних паперів на пред’явника здійснюється на підставі сертифікатів цінних паперів на пред’явника, отриманих від Депозитарію.

  8. Цінні папери, які обліковуються на рахунках зберігачів в Депозитарії та які передаються на зберігання та обслуговування до Центрального депозитарію, зараховуються на рахунки цих зберігачів у Центральному депозитарії та списуються з рахунків цих зберігачів у Депозитарії без розпоряджень зберігачів.

  У разі якщо зберігач не уклав депозитарного договору з Центральним депозитарієм, зазначені цінні папери відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію обліковуються у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію окремо та блокуються до моменту укладання таким зберігачем депозитарного договору з Центральним депозитарієм та подання необхідних документів. Центральний депозитарій надає Комісії інформацію щодо зберігачів — клієнтів Депозитарію, які не відкрили рахунки у цінних паперах в Центральному депозитарії.

  При укладанні депозитарного договору з Центральним депозитарієм зберігач повинен надати документи для відкриття рахунку зберігача у депозитарії цінних паперів, визначені внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

  9. Зберігачі здійснюють переведення цінних паперів, які передаються на зберігання та обслуговування до Центрального депозитарію, з рахунків їх власників, відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Депозитарію, на рахунки цих самих власників, відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, без розпоряджень власників та/або емітентів, якими такі рахунки були відкриті власникам у процесі дематеріалізації, на підставі відповідних розпоряджень Депозитарію та Центрального депозитарію.

  ІІ. Порядок дій Депозитарію, Центрального депозитарію та їх клієнтів, а також реєстроутримувачів щодо передачі цінних паперів

  1. Депозитарій не пізніше ніж за чотири робочі дні до дати передачі цінних паперів певної партії:

  1.1. Розміщує на своєму офіційному сайті план-графік передачі певної партії цінних паперів, в якому зазначаються номер партії, дата передачі і перелік випусків цінних паперів, які передаються. Перелік випусків цінних паперів, які передаються, повинен містити:

  інформацію про емітента цінних паперів (повне та скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (для пайового інвестиційного фонду));

  інформацію про випуск цінних паперів (ISIN (за наявності), вид цінних паперів, тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів — за наявності, вид опціонних сертифікатів — для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів).

  1.2. Повідомляє біржі про передачу цінних паперів.

  2. Депозитарій протягом операційного дня, що передує даті передачі (далі — дата обліку), завершує виконання усіх прийнятих та сквитованих розпоряджень клієнтів щодо цінних паперів відповідних випусків та відміняє усі інші розпорядження клієнтів (за виключенням розпоряджень емітентів на складання зведених облікових реєстрів власників іменних цінних паперів (переліків акціонерів, переліків власників іменних цінних паперів) на майбутню дату).

  3. Депозитарій до закінчення операційного дня дати обліку:

  повідомляє зберігачів, на рахунках яких обліковуються цінні папери випусків, що передаються до Центрального депозитарію (далі — Зберігач), про призначену дату передачі;

  закінчує проведення розрахунків за відомостями сквитованих розпоряджень за договорами, укладеними на фондових біржах, розрахунки за якими мають бути здійснені на дату обліку, та повідомляє біржу;

  здійснює безумовні операції щодо обмеження здійснення операцій з цінними паперами відповідних випусків та надає Зберігачам відповідні розпорядження щодо встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами цих випусків, наявними в системах депозитарного обліку Зберігачів, та повідомляє Зберігачів про те, що цінні папери, заблоковані під здійснення розрахунків/для торгів на фондовій біржі, будуть списані з рахунків Зберігачів у порядку, передбаченому пунктом 11 цього розділу.

  4. Депозитарій формує переліки клієнтів, на рахунках яких в Депозитарії станом на кінець операційного дня дати обліку обліковуються цінні папери випусків, які передаються до Центрального депозитарію (далі — Переліки). Перелік складається окремо за кожним випуском цінних паперів у формі паперового документа та в електронному вигляді.

  Перелік повинен містити відомості, зазначені у підпункті 2 підпункту 10.2 пункту 10 розділу VII Положення про депозитарну діяльність( z1238-06 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року № 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за № 1238/13112.

  У разі якщо глобальний сертифікат та/або тимчасовий глобальний сертифікат вже депонований в Центральному депозитарії або в разі передачі знерухомлених у Депозитарії іменних цінних паперів або цінних паперів на пред’явника, інформація про загальну кількість цінних паперів відповідного випуску, що обліковуються на рахунку емітента, в Переліку не зазначається.

  Переліки, сформовані в електронному вигляді в узгодженому з Центральним депозитарієм форматі, передаються Центральному депозитарію не пізніше 12 години дня, наступного після дати обліку.

  5. Зберігачі до закінчення операційного дня дати обліку за розпорядженнями Депозитарію встановлюють обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами відповідних випусків, наявними в їх системах депозитарного обліку, та:

  повідомляють Депозитарій про виконання його розпоряджень щодо встановлення обмежень на здійснення операцій з усіма цінними паперами цих випусків;

  без розпоряджень Депозитарію складають облікові реєстри власників цінних паперів відповідних випусків станом на кінець операційного дня дати обліку в електронному вигляді. Ці облікові реєстри повинні зберігатись протягом строку зберігання документів, встановленого законодавством.

  Рахунки власників цінних паперів, інформація про випуски яких міститься у плані-графіку передачі певної партії цінних паперів та повідомленні Депозитарію, повинні бути відкриті зберігачами у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію (у разі їх відсутності) до закінчення операційного дня дати обліку.

  6. Депозитарій на дату передачі відповідно до плану-графіка передає до Центрального депозитарію:

  глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати, свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, виписки з особового рахунку номінального утримувача, видані реєстроутримувачами, сертифікати цінних паперів на пред’явника, що включені до певної партії;

  передавальні розпорядження щодо унесення реєстроутримувачами до відповідних систем реєстрів змін, пов`язаних із відображенням переміщення цінних паперів від номінального утримувача — Депозитарію до номінального утримувача — Центрального депозитарію;

 • відповідні Переліки (у формі паперового документа);
 • документи, що стосуються кожного випуску цінних паперів, глобальний сертифікат та/або тимчасовий глобальний сертифікат якого передається до Центрального депозитарію (копія свідоцтва про реєстрацію випуску, копія рішення про розміщення цінних паперів, копія рішення про випуск цінних паперів, копія плану приватизації, копія плану розміщення акцій, копія проспекту емісії цінних паперів);

  документи, що стосуються відповідних емітентів (договори про обслуговування емісії цінних паперів, в тому числі додаткові угоди до них, документи, що подавалися емітентом для відкриття рахунку у цінних паперах, ідентифікації емітента та керуючого його рахунком в цінних паперах (за наявності керуючого рахунком) та на підставі яких уносилися останні зміни до анкети рахунку у цінних паперах, анкети керуючого рахунком (за умови унесення таких змін));

  документи, що надавались емітентом при дематеріалізації випуску цінних паперів або при переведенні випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції (крім розпоряджень на виконання відповідних операцій), зокрема відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування ( z0706-00 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 року № 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2000 року за № 706/4927, або Положення про порядок дематеріалізації іменних інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів( z0052-12 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 листопада 2011 року № 1544, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2012 року за № 52/20365, або Порядку переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції( z0115-10 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2009 року № 1129, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2010 року за № 115/17410 (у разі наявності);

  копії документів (інформацію), на підставі яких у системі депозитарного обліку Депозитарію щодо певних випусків, включених до Переліку, встановлено обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами цих випусків (у разі наявності), а саме: якщо обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами цих випусків встановлене на підставі рішення Комісії/Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розпорядження/постанови уповноваженої особи Комісії/Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, то передається інформація (номер, дата, назва) щодо відповідного рішення Комісії/Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розпорядження/постанови уповноваженої особи Комісії/Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; якщо обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами цих випусків встановлене на підставі судового рішення або документів інших органів державної влади в межах їх повноважень (за винятком рішень Комісії/Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку), то передаються копії відповідних документів;

  розпорядження емітентів на складання зведених облікових реєстрів власників іменних цінних паперів (переліків акціонерів, переліків власників іменних цінних паперів) на дату передачі та майбутню дату разом з документами, що до них додавались, які отримані Депозитарієм, але не виконані і за якими не відмовлено у виконанні.

  У разі отримання Центральним депозитарієм від Депозитарію розпорядження на складання зведеного облікового реєстру випуску цінних паперів на дату передачі або на дату, що передує даті надання Центральним депозитарієм Депозитарію повідомлення про зарахування цінних паперів в систему депозитарного обліку Центрального депозитарію, Центральний депозитарій протягом одного робочого дня зобов'язаний надати до Депозитарію розпорядження на складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів. Депозитарій зобов'язаний сформувати та надати такий реєстр Центральному депозитарію у порядку та строки, встановлені законодавством.

  У разі передавання до Центрального депозитарію цінних паперів випусків, глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати яких депоновані емітентами в Центральному депозитарії і цінні папери яких обліковуються у системі депозитарного обліку Депозитарію, або в разі передачі знерухомлених в Депозитарії іменних цінних паперів або цінних паперів на пред’явника, глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати цих випусків не передаються.

  Передача глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікатів цінних паперів на пред’явника і зазначених документів оформлюється відповідними актами приймання-передавання, у яких зазначається кількість аркушів та ідентифікаційні реквізити (найменування, номери, дати) кожного з:

 • договорів про обслуговування емісії цінних паперів та додаткових договорів/угод до договору;
 • анкет рахунку у цінних паперах;
 • глобальних сертифікатів;
 • свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів;
 • свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;
 • сертифікатів цінних паперів на пред’явника.
 • Інші документи включаються до актів приймання-передавання із зазначенням загальної кількості аркушів всіх документів.

  Депозитарій зобов’язаний у акті приймання-передавання підтвердити здійснення перевірки сертифікатів цінних паперів на пред’явника, що передаються, на справжність (автентичність).

  З дати передачі Депозитарієм до Центрального депозитарію глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікатів цінних паперів на пред’явника відповідних випусків цінних паперів до операційного дня, в який Депозитарій отримує повідомлення від Центрального депозитарію про зарахування усіх цінних паперів цих випусків до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, Депозитарій припиняє приймання та виконання розпоряджень Зберігачів щодо цих цінних паперів, крім проведення операцій, передбачених цим Порядком.

  З дати передачі цінних паперів Депозитарій не надає фондовим біржам інформацію про цінні папери відповідних випусків, заблоковані для проведення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі, та не здійснює розрахунків за договорами щодо таких цінних паперів.

  7. Центральний депозитарій протягом операційного дня дати передачі приймає за актом приймання-передавання від Депозитарію глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати, свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікати цінних паперів на пред’явника та відповідні документи, зазначені у пункті 6 цього розділу, щодо певних випусків цінних паперів згідно з переліком випусків, зазначеним у плані-графіку.

  З дати підписання Депозитарієм та Центральним депозитарієм акта приймання-передавання виконавцем усіх послуг, що до цієї дати надавалися Депозитарієм емітентам, глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати випусків цінних паперів яких передані до Центрального депозитарію, є Центральний депозитарій.

  8. Центральний депозитарій не пізніше наступного за датою передачі операційного дня:

  8.1. У разі приймання глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів:

  відкриває рахунки у цінних паперах відповідним емітентам — клієнтам Депозитарію (у разі їх відсутності) на підставі документів, отриманих від Депозитарію;

  депонує відповідні глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати і не пізніше наступного операційного дня після такого депонування:

  здійснює визначені його внутрішніми документами депозитарні операції за рахунками у цінних паперах емітентів та Зберігачів без їх розпоряджень на підставі Переліків, глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів, отриманих від Депозитарію;

  надає Зберігачам (крім Зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку Депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів) відповідні повідомлення та розпорядження про зарахування цінних паперів відповідних випусків на рахунки власників, що відкриті у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію;

  протягом десяти робочих днів, наступних за датою передачі, повідомляє відповідних емітентів про прийняття Центральним депозитарієм на обслуговування випусків цінних паперів цих емітентів та пропонує укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів.

  8.2. У разі приймання свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, виписок про стан особового рахунку номінального утримувача, виданих реєстроутримувачами, сертифікатів цінних паперів на пред’явника:

  зараховує цінні папери відповідних випусків на рахунки відповідних Зберігачів на підставі документів та Переліків, отриманих від Депозитарію, у кількості, що зазначена у цих Переліках;

  надає Зберігачам (крім Зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку Депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів) відповідні повідомлення та розпорядження про зарахування цінних паперів відповідних випусків на рахунки депонентів, що відкриті у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію;

  надає реєстроутримувачам, що здійснюють ведення систем реєстрів, у яких Депозитарій зареєстрований номінальним утримувачем:

  передавальні розпорядження щодо унесення реєстроутримувачами до цих систем реєстрів змін, пов`язаних із відображенням переміщення цінних паперів від номінального утримувача — Депозитарію до номінального утримувача — Центрального депозитарію, що отримані від Депозитарію;

  анкети зареєстрованої особи — Центрального депозитарію (у разі відсутності у системі реєстру особового рахунку номінального утримувача цінних паперів — Центрального депозитарію).

  8.3. У разі якщо глобальний сертифікат та/або тимчасовий глобальний сертифікат вже депонований в Центральному депозитарії, Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня, наступного за датою передачі:

  переказує цінні папери відповідних випусків з рахунку у цінних паперах Депозитарію на рахунки в цінних паперах Зберігачів на підставі Переліків, отриманих від Депозитарію;

  надає Зберігачам відповідні повідомлення та розпорядження про зарахування цінних паперів відповідних випусків на рахунки власників, що відкриті у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію;

  після отримання від усіх Зберігачів підтверджень про виконання операцій зарахування цінних паперів випуску на рахунки у цінних паперах усіх власників цінних паперів цього випуску, що відкриті у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, надає Депозитарію інформаційні повідомлення про зарахування цінних паперів відповідних випусків у систему депозитарного обліку Центрального депозитарію та довідку про операції на рахунку у цінних паперах Депозитарію.

  9. Зберігачі не пізніше операційного дня, наступного за датою отримання від Центрального депозитарію відповідних повідомлень та розпоряджень про зарахування цінних паперів відповідних випусків на рахунки власників, що відкриті у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію:

  згідно з інформацією, що міститься у облікових реєстрах власників цінних паперів відповідних випусків, зараховують цінні папери цих випусків на рахунки власників, відкриті у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію (у разі існування обтяжень цінних паперів зобов’язаннями або обмежень їх у обігу Зберігачі повинні зарахувати цінні папери на рахунки власників з тим самим режимом обтяження зобов’язанням/обмеженням в обігу, з яким вони обліковувались у системі депозитарного обліку Депозитарію, за виключенням випадків, коли цінні папери в системі депозитарного обліку Депозитарію були заблоковані під здійснення розрахунків/для торгів на фондовій біржі);

  повідомляють Центральний депозитарій про виконання операцій зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки усіх власників цінних паперів цього випуску, що відкриті у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію.

  10. Центральний депозитарій надає Депозитарію інформаційне повідомлення про зарахування цінних паперів відповідного випуску у систему депозитарного обліку Центрального депозитарію після отримання від усіх Зберігачів (крім Зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку Депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів) повідомлення про зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки усіх власників цінних паперів, що відкриті в рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію. Таке повідомлення Центральний депозитарій надає Депозитарію не пізніше 10 години шостого операційного дня після дати передачі, у тому числі у разі неотримання від зазначених Зберігачів повідомлення про зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки усіх власників цінних паперів, що відкриті в рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію.

  Якщо станом на 10 годину шостого операційного дня після дати передачі не всі Зберігачі повідомили Центральний депозитарій про зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки усіх власників цінних паперів, що відкриті в рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, Центральний депозитарій:

  щодо таких Зберігачів до отримання від них зазначеного повідомлення не приймає до виконання від цих Зберігачів та фондових бірж розпорядчих документів, за наслідком яких відбуватимуться зміни на їх рахунках у цінних паперах у Центральному депозитарії;

  протягом одного робочого дня повідомляє Комісію про невиконання такими Зберігачами операцій зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки усіх власників цінних паперів, що відкриті в рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію.

  Протягом одного робочого дня з дати передачі Зберігачі мають право звернутися до Комісії щодо подовження терміну зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки усіх власників цінних паперів, що відкриті в рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, якщо в рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Депозитарію рахунки цим власникам були відкриті на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах, укладеного з емітентом цих цінних паперів, і їх кількість перевищує тисячу.

  11. Депозитарій не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію інформаційного повідомлення про зарахування цінних паперів відповідних випусків у систему депозитарного обліку Центрального депозитарію:

 • списує усі цінні папери відповідних випусків з рахунків клієнтів;
 • надає Зберігачам та Центральному депозитарію (у разі списання цінних паперів відповідних випусків з рахунку Центрального депозитарію) довідки про стан їх рахунків у цінних паперах;

  закриває рахунки емітентів (якщо на рахунках не обліковуються цінні папери інших випусків емітента);

  надає Центральному депозитарію інформаційне повідомлення про списання цінних паперів відповідних випусків у системі депозитарного обліку Депозитарію.

 • 12. Зберігачі протягом операційного дня отримання від Депозитарію довідки про стан рахунку:
 • списують цінні папери відповідних випусків з рахунків їх власників, відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Депозитарію (виключно після зарахування цих цінних паперів до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію);

  повідомляють Депозитарій про виконання операції списання цінних паперів відповідного випуску з рахунків власників, відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Депозитарію.

  Зберігачі повинні забезпечити власникам цінних паперів підтвердження їх прав власності на цінні папери, які передаються на обслуговування до Центрального депозитарію, згідно з інформацією, що міститься у складених ними станом на дату обліку облікових реєстрах за відповідними випусками цінних паперів, протягом усього періоду передачі цінних паперів цих випусків.

  13. Центральний депозитарій відразу після отримання від усіх Зберігачів повідомлення згідно з пунктом 9 цього розділу (крім Зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку Депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), але не пізніше шостого операційного дня після дати передачі, у разі наявності копій документів (інформації), відповідно до яких у системі депозитарного обліку Депозитарію було встановлено обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами цього випуску, встановлює відповідне обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами такого випуску у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

  Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня після отримання від Депозитарію інформаційного повідомлення про списання цінних паперів відповідного випуску з системи депозитарного обліку Депозитарію (далі — дата завершення передачі цінних паперів певного випуску партії) розміщує на офіційному сайті інформацію щодо закінчення процедури передачі цінних паперів цього випуску, що зберігалися та обслуговувались у Депозитарії, на зберігання та обслуговування до Центрального депозитарію.

  Центральний депозитарій повідомляє Комісію про результати передачі цінних паперів певної партії згідно з планом-графіком.

  14. Після виконання Депозитарієм дій, передбачених розділом ІІІ цього Порядку, при складанні Центральним депозитарієм зведеного облікового реєстру власників цінних паперів за випуском цінних паперів на дату, коли цей випуск знаходився на зберіганні та обслуговуванні в Депозитарії, Центральний депозитарій до зазначеного зведеного облікового реєстру включає інформацію тільки щодо тих власників цінних паперів, цінні папери яких на дату обліку обліковувались в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

  15. Реєстроутримувачі протягом трьох робочих днів після отримання від Центрального депозитарію документів, зазначених у підпункті 8.2 пункту 8 цього розділу, повинні унести до відповідних систем реєстрів власників іменних цінних паперів інформацію про переміщення всіх знерухомлених у Депозитарії іменних цінних паперів відповідних випусків на зберігання до Центрального депозитарію.

  16. Виконання операції щодо унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених в Депозитарії іменних цінних паперів на зберігання до Центрального депозитарію підтверджується оформленням на ім’я Центрального депозитарію свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, що надсилається Центральному депозитарію.

  17. У разі скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів, що знерухомлені в Депозитарії, реєстратор протягом трьох робочих днів після отримання від Центрального депозитарію документів, зазначених у підпункті 8.2 пункту 8 цього розділу, повідомляє про це Центральний депозитарій та надає йому копію(ї) відповідного(их) документа(ів) щодо скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів.

  18. У разі припинення реєстроутримувачем ведення реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, зокрема у зв’язку з анулюванням ліцензії реєстроутримувача на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або розірванням договору на ведення реєстру з емітентом та непередання в установленому порядку іншому реєстроутримувачу системи реєстру, реєстратор, який здійснив відновлення ведення системи реєстру, зобов’язаний протягом трьох робочих днів після такого відновлення письмово повідомити про це Центральний депозитарій.

  Центральний депозитарій після отримання від реєстратора повідомлення про відновлення ним ведення системи реєстру за випуском, що був включений до певної партії, протягом трьох робочих днів надсилає цьому реєстратору документи, зазначені в абзацах четвертому-п'ятому підпункту 8.2 пункту 8 цього розділу. Реєстратор протягом трьох робочих днів після їх отримання повинен унести до відповідної системи реєстру інформацію про переміщення всіх знерухомлених у Депозитарії іменних цінних паперів цього випуску на зберігання до Центрального депозитарію.

  19. У разі наявності рішення Комісії/Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або судового рішення, розпорядження або постанови уповноваженої особи Комісії/ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення обігу цінних паперів певного випуску, заборони внесення змін до системи реєстру чи до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента реєстроутримувач вносить зміни до системи реєстру, пов’язані з переміщенням знерухомлених іменних цінних паперів від номінального утримувача — Депозитарію до номінального утримувача — Центрального депозитарію з подальшим забезпеченням виконання відповідного рішення Комісії/ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або судового рішення, розпорядження або постанови уповноваженої особи Комісії/ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення обігу цінних паперів певного випуску, заборони внесення змін до системи реєстру чи до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента.

  20. Для передачі на зберігання Центральному депозитарію знерухомлених цінних паперів на пред’явника, у разі прийняття рішення щодо знерухомлення цих цінних паперів депонентами — власниками цінних паперів на пред'явника до набрання чинності цим рішенням і обрання місцем їх зберігання зберігача, зберігачі надають Центральному депозитарію розпорядження про переміщення цінних паперів на пред'явника на зберігання до Центрального депозитарію. Разом з розпорядженням Центральному депозитарію подаються відповідні сертифікати цінних паперів. Розпорядження надається зберігачем до Центрального депозитарію без отримання відповідного розпорядження від депонента.

  Передача сертифікатів цінних паперів на пред’явника оформлюється відповідними актами приймання-передавання.

  Зберігач зобов’язаний у акті приймання-передавання підтвердити здійснення перевірки сертифікатів цінних паперів на пред’явника, що передаються, на справжність (автентичність).

  Центральний депозитарій не пізніше трьох робочих днів з дати отримання розпорядження про переміщення відповідних сертифікатів зараховує цінні папери на пред'явника на рахунок відповідного зберігача та надає йому довідку про стан його рахунку.

  Зберігачі протягом одного робочого дня з дати отримання від Центрального депозитарію довідки про стан рахунку вносять зміни до своєї системи депозитарного обліку щодо переміщення цінних паперів на пред'явника на зберігання до Центрального депозитарію та повідомляють депонента(ів) про таке переміщення у визначений договором про відкриття рахунку в цінних паперах спосіб.

  ІІІ. Порядок передання Депозитарієм та приймання Центральним депозитарієм документів

  1. Депозитарій здійснює підготовку та передання Центральному депозитарію поетапно не пізніше тридцяти календарних днів від дати списання усіх цінних паперів із системи депозитарного обліку Депозитарію:

  документів зберігачів, що припинили провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, отриманих Депозитарієм відповідно до Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів( z0807-09 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 травня 2009 року № 480, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2009 року за № 807/16823 (крім виписок про стан рахунку у цінних паперах власників цінних паперів, які з дати приймання Депозитарієм як уповноваженим на зберігання документів зберігачів, які припинили провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, здійснили операції переведення належних їм акцій до обраних ними зберігачів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, що зберігалися у сховищі зберігачів, які припинили провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та передавальних розпоряджень, складених від імені зберігачів, які припинили провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, на підставі яких реєстроутримувачами були внесені зміни до системи реєстру, пов'язані з переміщенням знерухомлених цінних паперів для обліку та зберігання від номінального утримувача — зберігача до номінального утримувача — Депозитарію);

  інших документів, узгоджених з Центральним депозитарієм, необхідних йому для виконання покладених на нього функцій.

  Передача документів зберігачів, які припинили провадження професійної діяльності на фондовому ринку, оформлюється відповідними актами приймання-передавання, які складаються окремо за кожним зберігачем, який припинив провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. Документи зберігачів, які припинили провадження професійної діяльності на фондовому ринку, передаються в тому вигляді, в якому такі документи були передані Депозитарію, та не потребують засвідчення Депозитарієм.

  2. Документи, що передаються (крім документів зберігачів, які припинили провадження професійної діяльності на фондовому ринку), повинні бути розміщені в окремих папках разом з описом цих документів у кожній папці, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Депозитарію або уповноваженої ним особи та печаткою юридичної особи.

  Усі документи, що надходили від клієнтів Депозитарію або державних органів, на підставі яких здійснювались облікові операції, що передаються на зберігання Центральному депозитарію, повинні бути розміщені у папках у хронологічному порядку за датами операційних днів, у які були виконані депозитарні операції. На титульному аркуші папки має бути зазначена дата операційного дня, коли були виконані депозитарні операції.

  3. Якщо документи були вилучені за рішеннями державних органів у випадках, передбачених законами, додатково надаються засвідчені Депозитарієм копії:

 • документів вилучення;
 • опису вилучених документів.
 • 4. Приймання Центральним депозитарієм документів від Депозитарію здійснюється за умови пред’явлення уповноваженим представником Депозитарію паспорта або документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства, та надання таких документів:

  довіреності, виданої уповноваженому представнику Депозитарію та підписаної керівником Депозитарію, засвідченої печаткою юридичної особи, на здійснення відповідних дій щодо передання Центральному депозитарію документів, визначених у пункті 1 цього розділу (далі — документи, що передаються);

  трьох примірників акта приймання-передавання документів, що передаються, засвідчених підписом керівника Депозитарію або уповноваженої ним особи та печаткою юридичної особи;

  опису документів, що передаються Центральному депозитарію, який повинен бути пронумерований, прошитий та завірений підписом керівника Депозитарію або уповноваженої ним особи та печаткою юридичної особи.

  5. Приймання документів, що передаються, здійснюється уповноваженим працівником Центрального депозитарію (далі — працівник Центрального депозитарію) у присутності уповноваженого представника Депозитарію у приміщенні Центрального депозитарію.

  6. При прийманні документів, що передаються, працівник Центрального депозитарію повинен:

 • перевірити наявність усіх документів та папок з документами відповідно до опису наданих документів;
 • перевірити відповідність наданих документів, що передаються, вимогам цього розділу;
 • шляхом вибіркового порівняння здійснити перевірку документів, що передаються у наданих папках, на відповідність опису документів у цих папках.

  7. Передання документів Центральному депозитарію оформлюється актами приймання-передавання, які складаються у трьох примірниках. Один примірник акта залишається у Центрального депозитарію, інші два примірники (один з яких подається Депозитарієм до Комісії) надаються уповноваженому представнику Депозитарію, що підтверджується його підписом на зворотному боці акта приймання-передавання, який залишається у Центрального депозитарію.

  З дати підписання Депозитарієм та Центральним депозитарієм зазначених актів приймання-передавання права та обов’язки Депозитарію щодо виконання функцій уповноваженого на зберігання відповідно до Положення про припинення( z0807-09 ) зберігача переходять до Центрального депозитарію.

  8. Працівник Центрального депозитарію не може відмовити в прийманні документів, за виключенням випадків порушення вимог пункту 4 ( z0561-13 ) цього розділу.

  У разі невідповідності наданих документів, що передаються, вимогам цього Порядку працівник Центрального депозитарію зазначає це в акті приймання-передавання документів та надає уповноваженому представнику Депозитарію письмові пояснення. Депозитарій повинен виправити вказані помилки або надати відповідні письмові пояснення протягом 3 робочих днів з дати підписання такого акта.

  Якщо протягом встановленого цим пунктом строку Депозитарієм не були надані необхідні документи, Центральний депозитарій зобов'язаний після закінчення цього строку повідомити Комісію про порушення вимог цього Порядку з наданням копії акта приймання-передачі документів з відповідними поясненнями.

  9. У випадку неможливості з об’єктивних причин виконання Депозитарієм, Центральним депозитарієм та Зберігачами вимог цього Порядку щодо цінних паперів певних випусків у строки, що передбачені відповідним планом-графіком, Депозитарій та Центральний депозитарій мають право звернутися до Комісії щодо подовження строків виконання.

  10. Контроль за дотриманням Центральним депозитарієм, Депозитарієм, іншими професійними учасниками фондового ринку та емітентами вимог цього Порядку здійснює Комісія.

  Директор департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності

  Юридичний портал Справедливість

  Это Вам будет интересно:

  Юридические публикации:

  • Adds.kiev.ua - это юридические услуги от профессиональных
   юристов и адвокатов города Киева и Киевской области,
   за плечами которых многие годы юридической практики!

  Мы помогаем даже в сложных ситуациях и неурядицах!

  Контакты юристов

  Телефон:
  E-mail:
  Юридические услуги - Про затвердження Порядку передачі цінних паперів на ..., 2024 год |
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca