AddS.kiev.ua

Юридические услуги в Киеве от профессионалов!


Услуги юристов и адвокатов

консультации по различного рода правовым вопросам;

анализ и правовой аудит ситуаций и действий;

подготовка процессуальных документов в суд, правоохранительные и другие государственные органы, учреждения и организации;

юридическое представление интересов;

обжалование незаконного решения суда, органа местного самоутравления и чиновника;

помощь в получении любого рода юридических документов, в том числе через суд;

другие юридические и адвокатские услуги.

Новости законодательства

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінс

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінспекції Нещодавно на імя тимчасово виконуючого обовязки начальника УМВС України в Полтавській області Андрія Балоня надійшла подяка від мешканця села Білоцерківка, Великобагачанського району, який висловлював ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены в результате антикоррупционной проверки В Государственной пограничной службе Украины (ГПС) продолжаются активные мероприятия по предотвращению злоупотреблений среди персонала. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.


молоді та спорту України від 07.12.2012 р. № 1397, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 08.04.2013  № 418
 • Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.12.2012 р. № 1397

  З метою виконання припису від 28 лютого 2013 року № 51 Державної служби України з питань захисту персональних даних щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері захисту персональних даних та Плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, затвердженого наказом Міністерства від 22 березня 2013 року № 372, НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.12.2012 р. № 1397 "Деякі питання захисту персональних даних в центральному апараті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України", що додаються.

  2. Департаменту управління справами (Запольська Н. М.) зробити відмітку у справах архіву.

  3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Голова комісії з реорганізації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

  С. М. Суліма

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 08.04.2013  № 418

  ЗМІНИ до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.12.2012 р. № 1397

  1. Пункт 4 наказу викласти у такій редакції:

  "4. Призначити відповідальними особами за здійснення визначених законодавством заходів із захисту персональних даних під час їх обробки:

  4.1. Департамент роботи з персоналом та керівними кадрами (Некрасса І. А.):

  в картотеках особових справ, в листках тимчасової непрацездатності працівників, документів, що стосуються питань спецперевірок (місце знаходження бази персональних даних — м. Київ, проспект Перемоги, 10);

  в картотеках документів, що стосуються відомчих, державних нагород та почесних звань (місце знаходження бази персональних даних — м. Київ, проспект Перемоги, 10);

  в картотеках документів, що стосуються питань атестації наукових та науково-педагогічних кадрів (місце знаходження бази персональних даних — м. Київ, проспект Перемоги, 10).

  4.2. Управління бухгалтерського обліку і звітності (Шарманська С. О.) в розрахунково-платіжних відомостях працівників та картотеках документів бухгалтерії (місце знаходження бази персональних даних — м. Київ, проспект Перемоги, 10).

  4.3. Відділ захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення (Васілевський О. М.) в електронній базі персональних даних АРМ "Картка", електронній базі персональних даних бухгалтерії "Парус" та електронній базі документообігу "Мегаполіс" (місце знаходження електронних баз персональних даних — м. Київ, проспект Перемоги, 10).

  4.4. Департамент професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) в картотеках документів, що стосуються прийняття, переведення, звільнення директорів професійно-технічних закладів освіти (місце знаходження бази персональних даних — м. Київ, вул. Хрещатик, 22).

  4.5. Департамент атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) в картотеках документів, що стосуються питань атестації наукових кадрів (місце знаходження бази персональних даних — м. Київ, вул. Хрещатик, 34).

  4.6. Керівники структурних підрозділів в картотеках документів (номенклатурах справ), що стосуються звернення громадян, які надходять до Міністерства з метою реалізації своїх прав відповідно до законів України "Про звернення громадян" та "Про доступ до публічної інформації" (місце знаходження баз персональних даних — м. Київ, проспект Перемоги, 10).".

  2. Підпункт 1.9, 1.12, 2.1 Положення про обробку та захист персональних даних, що затверджене наказом від 07.12.2012 р. № 1397, викласти у такій редакції:

  "1.9. База персональних даних АРМ "Картка", база персональних даних бухгалтерії, база персональних даних документообігу та бази персональних даних у формі картотек (далі — бази персональних даних) реєструються у Державному реєстрі баз персональних даних, при цьому Міністерство повідомляє Державну службу України з питань захисту персональних даних про кожну зміну відомостей, необхідних для реєстрації баз персональних даних, не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня настання такої зміни шляхом подання відповідної заяви (за формами та у порядку, визначеними наказом ( z0890-11 ) Міністерства юстиції України від 08.07.2011 № 1824/( z0890-11 )5 ( z0890-11 )).

  1.12. База персональних даних АРМ "Картка" розміщена у відділі кадрів державної служби департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами, база персональних даних бухгалтерії розміщена у відділі звітності та бухгалтерського забезпечення центрального апарату управління бухгалтерського обліку і звітності, а база персональних даних документообігу розміщена в серверній кімнаті центрального апарату Міністерства, до якого за допомогою локальної мережі підключені робочі станції працівників відділу документального забезпечення департаменту управління справами, які здійснюють обробку персональних даних громадян, які звертаються до Міністерства з метою реалізації своїх прав відповідно до Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).

  2.1. Обробка персональних даних у базах персональних даних проводиться з метою забезпечення реалізації трудових, соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку (відповідно до Кодексу законів про працю України( 322-08 ), законів України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), "Про військовий обов'язок та військову службу"( 2232-12 ), "Про охорону праці"( 2694-12 ), Положення про Міністерство( 410/2011 )), адміністративно-правових відносин (відповідно до Господарського кодексу України( 436-15 ), Цивільного кодексу України( 435-15 ) та згідно з Положенням про Міністерство), відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку (відповідно до Податкового кодексу України( 2755-17 ), законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"( 996-14 ), "Про оплату праці"( 108/95-ВР )), реалізації прав громадян, які звертаються до Міністерства відповідно до Закону України "Про звернення громадян"( 393/96-ВР ) та Закону України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ).".

  3. Пункт 7 Положення про обробку та захист персональних даних, що затверджене наказом від 07.12.2012 р. № 1397, доповнити підпунктами 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.5, 7.6 та 7.7 такого змісту:

  "7.2.4. Персональні дані в базах персональних даних підлягають знищенню у разі:

  - закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;

  - припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та володільцем бази, якщо інше не передбачено законом;

  - набрання законної сили рішенням суду щодо вилучення даних про фізичну особу з бази персональних даних;

  - надходження вмотивованої вимоги суб'єкта персональних даних про припинення обробки / знищення його даних у випадках та в порядку, встановлених законом.

  7.2.5. Володілець бази персональних даних зобов'язаний внести зміни до даних на вимогу суб'єкта персональних даних, якщо ці дані є недостовірними або неточними.

  7.2.6. Про знищення персональних даних відповідальні особи протягом десяти робочих днів повідомляють суб'єктів персональних даних, а також суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, яким ці дані було передано.

  7.5. Знеособлення персональних даних у базах персональних даних здійснюється шляхом вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу.

  7.6. Поновлення персональних даних у базах персональних даних здійснюється:

  - на підставі вмотивованої письмової вимоги суб'єкта персональних даних;

  - на підставі відомостей, які подаються суб'єктом персональних даних;

  - за зверненням інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, якщо на це є згода суб'єктів персональних даних чи відповідна зміна здійснюється за рішенням суду, що набрало законної сили.

  7.6.1. Поновлення (зміна) персональних даних, які не відповідають дійсності, проводиться невідкладно з моменту встановлення невідповідності.

  7.6.2. Про поновлення чи зміну персональних даних або обмеження доступу до них володілець персональних даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб'єктів персональних даних, а також суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, яким ці дані було передано.

  7.7. Повідомленням суб'єктів персональних даних про те, що їх персональні дані, які отримані в результаті звернення громадян з метою реалізації своїх прав відповідно до законів України "Про звернення громадян"( 393/96-ВР ) і "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ) та про володільця і місце знаходження бази персональних даних є інформація, що зазначена на офіційному веб-сайті Міністерства mon.gov.ua в розділі "Публічна інформація".".

  Начальник відділу захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення

  О. М. Васілевський

  {Текст взято з сайту МОНмолодьспорту України http://www.mon.gov.ua}

  Юридичний портал Справедливість

  Это Вам будет интересно:

  Юридические публикации:

  • Adds.kiev.ua - это юридические услуги от профессиональных
   юристов и адвокатов города Киева и Киевской области,
   за плечами которых многие годы юридической практики!

  Мы помогаем даже в сложных ситуациях и неурядицах!

  Контакты юристов

  Телефон:
  E-mail:
  Юридические услуги - молоді та спорту України від 07.12.2012 р. № 1397, ..., 2024 год |
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca