AddS.kiev.ua

Юридические услуги в Киеве от профессионалов!


Услуги юристов и адвокатов

консультации по различного рода правовым вопросам;

анализ и правовой аудит ситуаций и действий;

подготовка процессуальных документов в суд, правоохранительные и другие государственные органы, учреждения и организации;

юридическое представление интересов;

обжалование незаконного решения суда, органа местного самоутравления и чиновника;

помощь в получении любого рода юридических документов, в том числе через суд;

другие юридические и адвокатские услуги.

Новости законодательства

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінс

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінспекції Нещодавно на імя тимчасово виконуючого обовязки начальника УМВС України в Полтавській області Андрія Балоня надійшла подяка від мешканця села Білоцерківка, Великобагачанського району, який висловлював ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены в результате антикоррупционной проверки В Государственной пограничной службе Украины (ГПС) продолжаются активные мероприятия по предотвращению злоупотреблений среди персонала. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.


Про затвердження Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, Міністерство оборони УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 02.07.2013  № 444
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2013 р. за № 1536/24068

  Про затвердження Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

  Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ) та з метою вдосконалення порядку надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додається.

  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 22 березня 2012 року № 160( z0559-12 ) "Про затвердження Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 року за № 559/20872.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр оборони України

  П. В. Лебедєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 02.07.2013  № 444

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2013 р. за № 1536/24068

  ІНСТРУКЦІЯ про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

  І. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція визначає порядок надання доповідей та донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни в структурних підрозділах апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України, військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях, підпорядкованих Міністерству оборони України, та державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі — військові частини та державні підприємства).

  1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

  адміністративне корупційне правопорушення — умисне діяння (бездіяння), що містить ознаки корупції, вчинене військовими посадовими особами і державними службовцями Міністерства оборони України та Збройних Сил України, а також особами, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, за яке законом установлено адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність;

  донесення — інформація щодо події, кримінального правопорушення, адміністративного корупційного правопорушення, надана в усній або письмовій формі до вищого органу військового управління та відповідного органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

  доповідь — інформація щодо події, кримінального правопорушення, адміністративного корупційного правопорушення, надана в усній або письмовій формі безпосередньому начальнику, відповідному органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, органу досудового розслідування;

  кримінальне правопорушення — злочини, передбачені Кримінальним кодексом України( 2341-14 ), та кримінальні проступки;

  надзвичайна ситуація — обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності;

  працівник — державний службовець, інший працівник Міністерства оборони України та Збройних Сил України, а також фізична особа, яка працює на умовах трудового договору на державному підприємстві.

  1.3. Доповіді та донесення про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни передаються відповідними технічними засобами передачі та обробки інформації з урахуванням наявності (відсутності) у них інформації з обмеженим доступом.

  ІІ. Порядок надання доповідей та донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та вжиті заходи щодо усунення причин та умов їх скоєння

  2.1. За своєчасність та об’єктивність надання доповідей про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, вчинені військовослужбовцями або працівниками (під час виконання службових обов’язків, робочого часу), що сталися у військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Міністерства оборони України та Збройних Сил України, державних підприємствах, відповідають командири військових частин, начальники військових навчальних закладів, керівники установ та організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України (далі — командири військових частин та керівники державних підприємств).

  2.2. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління та з’єднань Збройних Сил України відповідають за дотримання строків надання доповідей та донесень, повноту та об’єктивність проведення розслідувань за фактами подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних правопорушень та адекватність вжитих попереджувальних заходів.

  Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України у встановленому порядку порушують клопотання перед Міністром оборони України щодо проведення службових розслідувань стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

  2.3. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління та з’єднань Збройних Сил України, командири військових частин про кожний виявлений факт ненадання інформації про подію, кримінальне правопорушення, адміністративне корупційне правопорушення призначають службове розслідування, після завершення якого надають письмові доповіді за підпорядкованістю та до відповідного органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі — Військова служба правопорядку), вказуючи вжиті заходи до службових осіб, винних у ненаданні доповіді.

  2.4. Доповіді та донесення про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення командири військових частин надають своїм прямим начальникам за підпорядкованістю (керівники державних підприємств — керівнику структурного підрозділу апарату Міністерства оборони України, на який покладено функціональне управління цим підприємством) та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство.

  Доповіді та донесення надаються:

  негайно (протягом 15 хвилин) після отримання інформації про подію, кримінальне правопорушення, адміністративне корупційне правопорушення — усно за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції;

  про обставини вчинення події, кримінального правопорушення за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції, адміністративного корупційного правопорушення за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції, — письмово протягом доби з моменту надання усної доповіді про подію, кримінальне правопорушення, корупційне адміністративне правопорушення.

  У разі вчинення підлеглим військовослужбовцем кримінального правопорушення командир військової частини надсилає письмове повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, до органу досудового розслідування.

  2.5. Командири військових частин про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення негайно (протягом 15 хвилин після отримання інформації) по лінії оперативних чергових або особисто повідомляють оперативного чергового за підпорядкованістю, головного чергового менеджера Головного командного центру Збройних Сил України та оперативного чергового органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, а керівники державних підприємств — головного чергового менеджера Головного командного центру Збройних Сил України та оперативного чергового органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислоковане державне підприємство.

  2.6. Оперативний черговий (черговий військової частини) при отриманні інформації про надзвичайну ситуацію або подію протягом 15 хвилин уточнює її місце, обставини та зміст, час і дату виникнення, наслідки та інформацію про людей, що загинули (у разі наявності). З’ясовує попередні висновки про причини події, завдані збитки та орієнтовні заходи, які необхідно вжити для ліквідації наслідків події, та ті, які необхідно провести для недопущення повторних випадків, доповідає головному черговому менеджеру Головного командного центру Збройних Сил України, оперативному черговому за підпорядкованістю та командиру військової частини за формою, наведеною в додатку 4 до цієї Інструкції.

  До подій слід відносити:

  загибель або тяжке тілесне ушкодження чи каліцтво військовослужбовців та працівників (за висновками медичного огляду). Надалі обліковується за висновками судово-медичної експертизи;

  заподіяння істотної шкоди (шкода, яка у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) або тяжкі наслідки (шкода, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян);

 • катастрофи та аварії військової техніки та озброєння;
 • падіння снарядів, бомб, безпілотних літаків, ракет за межами полігонів, несанкціонований пуск ракет;

  пожежі на території військових частин та державних підприємств, які спричинили істотну шкоду або інші тяжкі наслідки;

  масові харчові отруєння, інфекційні захворювання (10 і більше осіб протягом доби), крім гострих респіраторних захворювань, поодинокі захворювання холерою, іншими особливо небезпечними інфекційними хворобами, СНІДом;

  дорожньо-транспортні пригоди, якщо стан хоча б одного з постраждалих тяжкий (за висновками медичних працівників), а також у разі тяжких наслідків. Надалі обліковуються за висновками судово-медичної експертизи;

 • напади сторонніх осіб на варту та вартових;
 • проникнення сторонніх осіб на територію військових частин та державних підприємств, що призвело до заволодіння зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами, озброєнням чи військовою технікою;

  випадки застосування (використання) військовослужбовцями та працівниками зброї (у тому числі правомірні) під час виконання службових обов’язків.

  2.6.1. До прибуття командира військової частини (у неробочий час) оперативний черговий (черговий військової частини) організовує заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або події, продовжує збір та уточнення інформації.

  2.6.2. Письмові доповіді про наслідки надзвичайної ситуації або події надаються по лінії оперативно-чергової служби головному черговому менеджеру Головного командного центру Збройних Сил України через одну, чотири та вісім годин з моменту надання усної доповіді.

  2.6.3. За своєчасність та об’єктивність надання доповідей про надзвичайні ситуації та події головному черговому менеджеру Головного командного центру Збройних Сил України відповідають посадові особи оперативно-чергової (чергової) служби.

  2.7. Про вжиті командувачами видів Збройних Сил України, командирами (начальниками) органів військового управління та з’єднань Збройних Сил України, командирами військових частин та керівниками державних підприємств заходи, прийняті рішення щодо реагування на події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення із зазначенням номерів та дат виданих наказів посадові особи оперативно-чергової (чергової) служби протягом доби доповідають по лінії оперативно-чергової служби за підпорядкованістю і надають інформацію до органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство.

  2.7.1. Про вжиті заходи дисциплінарного впливу відносно військовослужбовців Збройних Сил України, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 44( 80731-10 ), 173( 80731-10 ), 174( 80731-10 ), 178( 80731-10 ), 185( 80731-10 ) та 185( 80731-10 )-7( 80731-10 ) Кодексу України( 80731-10 ) про адміністративні правопорушення( 80731-10 ), командири (начальники) військових частин (установ) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня одержання матеріалів про адміністративне правопорушення надають інформацію із зазначенням номерів та дат виданих наказів до органу управління Військової служби правопорядку за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

  2.8. Начальник органу управління Військової служби правопорядку протягом одного робочого дня усно повідомляє командирів військових частин, керівників державних підприємств про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, вчинені їх підлеглими, а також надсилає письмове повідомлення командиру військової частини (керівнику державного підприємства) про відкриття кримінального провадження або його закриття, складання протоколу про адміністративне корупційне правопорушення.

  2.9. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління та військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністру оборони України або начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України, надають доповіді за підпорядкованістю Міністру оборони України або начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України про загибель військовослужбовців (працівників під час виконання посадових обов’язків), кримінальні правопорушення, пов’язані з розкраданням зброї, боєприпасів, та такі, що спричинили тяжкі наслідки:

 • усно — протягом 15 хвилин та письмово — протягом доби з моменту надання усної доповіді;
 • уточнені обставини та прийняті рішення — письмово протягом п’яти діб;
 • вжиті заходи, результати розгляду кримінальних правопорушень в суді — письмово до 07 числа місяця, що настає за звітним періодом.

  2.10. Оперативний черговий Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України надає довідки:

  Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України та посадовим особам, які визначені їх рішеннями, про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, обліковані за добу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, — щодня;

  головному черговому менеджеру Головного командного центру Збройних Сил України про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, обліковані за добу та тиждень у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, — щодня і щотижня (до 16.00, щоп’ятниці).

  2.11. Головний черговий менеджер Головного командного центру Збройних Сил України доповідає щодня усно начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України про події, кримінальні правопорушення, а у неробочий час тільки у разі, коли необхідне втручання начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.

  2.12. Про всі випадки травмувань особового складу, затримання військовослужбовців за підозрою у скоєнні злочинів, дорожньо-транспортних пригод у військових частинах або поза межами військових частин за участю особового складу Збройних Сил України, які не є порушеннями військової дисципліни, кримінальними правопорушеннями та подіями і не обліковуються за військовими частинами, командири військових частин повідомляють безпосередніх начальників за підпорядкованістю та орган управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться військова частина.

  Такі випадки обліковуються у Головному управлінні Військової служби правопорядку Збройних Сил України, Центральному управлінні Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) та територіальних управліннях Військової служби правопорядку для подальшого відстеження ситуації.

  2.13. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління та військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністру оборони України або начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України, надають до 07 числа щомісяця Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України через Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України:

  Зведення про події, кримінальні правопорушення за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції;

  Доповідь про події, кримінальні правопорушення, які скоєні (що трапились), за формою, наведеною в додатку 6 до цієї Інструкції;

  Доповідь щодо військовослужбовців (працівників), щодо яких було складено протоколи про скоєння адміністративного корупційного правопорушення, за формою, наведеною в додатку 7 до цієї Інструкції.

  2.13.1. Командири (начальники) військових частин, органів військового управління Збройних Сил України (керівники державних підприємств) щомісяця до 04 числа надають за підпорядкованістю та начальнику органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство:

  Доповідь про події (кримінальні правопорушення), які скоєні (що трапились), за формою, наведеною в додатку 6 до цієї Інструкції;

  Доповідь про військовослужбовців (працівників), щодо яких було складено протоколи про скоєння адміністративного корупційного правопорушення, за формою, наведеною в додатку 7 до цієї Інструкції.

  2.13.2. Начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України — начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України щокварталу доповідає Міністру оборони України про виконання у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України заходів щодо запобігання та протидії корупції.

  2.14. Оперативні чергові (чергові) військових лікувальних закладів негайно (протягом 15 хвилин) інформують оперативного чергового Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України та оперативного чергового органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокований медичний заклад, про всі випадки надходження постраждалих військовослужбовців.

  2.14.1. Оперативний черговий Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України о 06.00 та 23.00 щодоби інформує головного чергового менеджера Головного командного центру Збройних Сил України та оперативного чергового Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України про військовослужбовців, які знаходяться у тяжкому стані.

  2.14.2. Керівник Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України щотижня надає до Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України довідку-доповідь про стан травматизму, померлих від травм і хвороб військовослужбовців та санітарно-епідемічний стан у Збройних Силах України.

  2.15. Командири підрозділів, військових частин щодня усно доповідають своїм безпосереднім начальникам (за підпорядкованістю) про всі порушення військової дисципліни, скоєні підлеглими, та пропозиції щодо накладання на них дисциплінарних стягнень.

  2.16. Про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби), невихід без поважних причин на службу, нез’явлення з відрядження, з відпустки, з лікувального закладу, у разі призначення або переведення до нового місця служби командири військових частин доповідають своїм безпосереднім начальникам (за підпорядкованістю) та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, усно — протягом доби з моменту, коли стало відомо про факт порушення, а протягом доби з моменту надання усної доповіді — письмово.

  2.16.1. Про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової військової служби, його нез’явлення вчасно зі звільнення в розташування військової частини, у разі призначення або переведення до іншого місця служби, нез’явлення з відрядження, відпустки або закладу охорони здоров’я командири військових частин доповідають своїм безпосереднім начальникам та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, усно (негайно протягом 15 хвилин) — з моменту встановлення факту самовільного залишення частини, а протягом дванадцяти годин з моменту надання усної доповіді — письмово.

  2.16.2. Про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем (працівником Збройних Сил України — місця несення служби) зі зброєю командири військових частин доповідають своїм безпосереднім начальникам та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, негайно з моменту встановлення факту самовільного залишення військової частини або місця служби (працівником Збройних Сил України — місця несення служби).

  2.16.3. У разі набуття ознак кримінального правопорушення у діях військовослужбовця щодо самовільного залишення військової частини або місця служби командири військових частин протягом робочого дня письмово повідомляють про це керівника органу досудового розслідування та начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

  2.17. Головний черговий менеджер Головного командного центру Збройних Сил України після отримання інформації про подію, надзвичайну ситуацію негайно доповідає усно Міністру оборони України та начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України у разі:

 • державної зради;
 • конфліктних ситуацій та інцидентів на державному кордоні України (порушення воєнними літальними апаратами, кораблями державного кордону; обстріли із-за державного кордону територій, об’єктів, осіб; масове порушення правопорядку на державному кордоні; зосередження озброєних угруповань поблизу кордону; насильницькі дії проти прикордонників та представників інших контрольних служб України);

  диверсії, терористичного акту, викрадення, навмисного знищення, пошкодження майна та інших дій на військових об’єктах, унаслідок яких загинуло більш як 5 осіб або заподіяно значну матеріальну шкоду (на суму, еквівалент якої перевищує 10 тисяч доларів США);

  захоплення або спроби захоплення громадян України, плавучих засобів, літальних апаратів, іншої воєнної техніки та озброєння;

 • невиконання бойового завдання;
 • залишення військової частини зі зброєю;
 • нападу на варту і вартових, проникнення на військові об’єкти та заволодіння зброєю;
 • застосування військовослужбовцями, кораблями (катерами), літаками (вертольотами) зброї, спеціальних засобів та здійснення заходів фізичного впливу, внаслідок чого спричинено загибель, каліцтво або травмування людей;

 • загибелі військовослужбовців під час виконання службових обов’язків;
 • отримання тяжких тілесних ушкоджень, обмороження третього та четвертого ступенів (10 і більше осіб);

  викрадення (замаху на викрадення) та втрати зброї, бойових припасів, вибухових та отруйних речовин, навмисного виведення з ладу зброї та військової техніки;

  витоку секретної інформації, спроби агентурного проникнення до органів військового управління, фактів та ознак шпигунства;

  несанкціонованого пуску ракет, падіння ракет, бомб, снарядів, мін, безпілотних літальних апаратів поза межами полігонів (визначених районів), зіткнення, падіння воєнних літаків (вертольотів);

  катастроф та аварій, пов’язаних з використанням зброї та воєнної техніки, техногенних або природних катастроф та аварії на військових об’єктах, унаслідок яких загинуло більш як 5 осіб або заподіяно значну матеріальну шкоду (на суму, еквівалент якої перевищує 10 тисяч доларів США);

  витоків хімічних отруйних речовин з воєнних об’єктів, що призвели до зараження місцевості, особового складу чи населення;

  масових (10 і більше осіб), протягом короткого часу, інфекційних захворювань, харчових отруєнь, поодиноких захворювань на холеру, віспу, чуму.

  Про такі події та надзвичайні ситуації інформуються Президент України, Голова Верховної Ради України і Прем’єр-міністр України.

  2.17.1. За своєчасність та об’єктивність надання доповідей Президенту України, Голові Верховної Ради України і Прем’єр-міністру України, Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо надзвичайних ситуацій та подій відповідає начальник Головного командного центру Збройних Сил України.

  ІІІ. Порядок збору, узагальнення, аналізу та обліку інформації про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення

  3.1. Загальний збір, узагальнення, аналіз та облік інформації про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення за Міністерство оборони України та Збройні Сили України здійснюються Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України; за структурні підрозділи апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, органи військового управління, з’єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил України, військові частини, військові навчальні заклади, установи, організації Міністерства оборони України — структурами по роботі з особовим складом, а за їх відсутності — особами, призначеними наказами відповідних керівників.

  3.2. Події, кримінальні правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, обліковуються за місцем їх скоєння (військовою частиною, підприємством) відповідно до переліків правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (додаток 8), незалежно від органу, який проводить досудове розслідування.

  3.2.1. Події, кримінальні правопорушення, скоєні військовослужбовцями строкової військової служби під час відряджень, лікування, обліковуються за фактичним місцем перебування військовослужбовців (за винятком виконання завдань у складі штатного підрозділу), іншими категоріями військовослужбовців та працівниками — за місцем проходження служби (роботи).

  3.2.2. Події, кримінальні правопорушення, скоєні військовослужбовцями, які вибули до нового місця служби, але не прибули до нього, — обліковуються за попереднім місцем служби.

  3.2.3. Події, кримінальні правопорушення, скоєні у неробочий час військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби), які проживають на території військових частин, — обліковуються як скоєні не під час виконання обов’язків військової служби.

  3.2.4. Події, кримінальні правопорушення, вчинені громадянами після призову на військову службу, але до прибуття у військову частину, обліковуються за військовою частиною призначення — під час слідування з представником цієї військової частини, за військкоматом, який призвав на службу, — під час слідування з представником військкомату або самостійного слідування. Аналогічним чином обліковуються події та кримінальні правопорушення, скоєні військовослужбовцями під час слідування у дисциплінарний батальйон та гауптвахту.

  3.2.5. Кримінальне правопорушення, скоєне військовослужбовцем протягом тривалого часу у декількох військових частинах (правопорушення, що триває), обліковується за останнім місцем скоєння.

  3.2.6. Під час передачі військової частини (державного підприємства) в інше підпорядкування облік подій та кримінальних правопорушень передається разом з військовою частиною (державним підприємством).

  3.2.7. У разі розформування військової частини облік подій та кримінальних правопорушень передається за правонаступництвом.

  3.2.8. У разі скоєння однією особою кількох кримінальних правопорушень кожне кримінальне правопорушення обліковується окремо.

  3.2.9. У разі скоєння події чи кримінального правопорушення двома та більше військовослужбовцями різних військових частин таке правопорушення обліковується за старшим за посадою, а у разі рівних посад — старшим за військовим званням, надалі переобліковується за організатором злочину.

  3.3. Інформація щодо подій та кримінальних правопорушень, скоєних військовослужбовцями та працівниками, обліковується в Журналі обліку подій і кримінальних правопорушень (додаток 9).

  3.3.1. Інформація щодо адміністративного корупційного правопорушення обліковується в день виявлення правопорушення в Книзі обліку протоколів, справ, рішень щодо корупційних адміністративних правопорушень ( z1536-13 ) (додаток 10).

  3.3.2. Після надходження до військової частини (державного підприємства) рішення суду про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності та у разі виявлення необлікованих адміністративних корупційних правопорушень відповідні дані вносяться до Книги обліку протоколів, справ, рішень щодо корупційних адміністративних правопорушень в день надходження рішення (виявлення правопорушення).

  3.4. Виключення з обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних правопорушень, облікованих за військовою частиною (державним підприємством), здійснюється на підставі:

 • виправдувального вироку суду;
 • письмової постанови відповідного прокурора чи працівника органу, який проводив досудове розслідування, про закриття кримінального провадження у разі: відсутності події кримінального правопорушення; відсутності у діянні складу кримінального правопорушення; набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою; коли потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

  3.5. Зареєстровані кримінальні правопорушення залишаються на обліку в разі, коли кримінальне провадження закрите: щодо померлого; внаслідок акта амністії; у разі звільнення винного від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обставин; у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям; у зв’язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим; з передачею особи на поруки.

  3.6. Уточнення обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних правопорушень здійснюється на підставі відповідного рішення суду або постанови працівника органу, який проводив досудове розслідування.

  3.6.1. Рішення щодо виключення з обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних правопорушень приймає начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України після перевірки отриманих матеріалів відповідного рішення суду або постанови працівника органу, який проводив досудове розслідування, про що надалі інформує посадову особу, на яку покладено облік.

  3.7. Про зняття з обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних правопорушень командир військової частини (керівник державного підприємства) протягом доби доповідає безпосередньому начальнику за підпорядкованістю (керівнику структурного підрозділу апарату Міністерства оборони України, на який покладено функціональне управління цим підприємством) та повідомляє начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина (державне підприємство).

  3.8. Командири військових частин та їх заступники по роботі з особовим складом щомісяця організовують проведення звірки обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних правопорушень зі структурним підрозділом Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

  3.8.1. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, структури по роботі з особовим складом органів військового управління, з’єднань з метою контролю об’єктивності доповідей, наданих підлеглими про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, осіб, стосовно яких повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, щотижня організовують звірку облікових даних про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення з Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

  3.8.2. Начальник Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) — військовий комендант (місто Київ) та начальники територіальних управлінь Військової служби правопорядку Збройних Сил України щомісяця організовують звірку облікових даних про скоєні події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення та судові рішення з відповідними прокуратурами областей (прокуратурою Автономної Республіки Крим), міст Києва і Севастополя, прокуратурами з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері регіонів, спеціалізованими прокуратурами на правах обласних та обласними інформаційними центрами Міністерства внутрішніх справ України у своїх зонах діяльності відповідно до наказу Генерального прокурора України та Міністерства оборони України від 29 березня 2013 року № 43/212 "Про взаємодію прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері і Військової служби правопорядку у Збройних Силах України щодо обміну інформацією про стан злочинності та корупції" та наказу Генерального прокурора України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової служби України, Державної митної служби України та Державної пенітенціарної служби України від 26 квітня 2012 року № 43/375/166/353/284/241/290/256 "Про затвердження Положення про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією".

  3.8.3. Начальники зональних відділів (відділень) Військової служби правопорядку Збройних Сил України щомісяця проводять з органами досудового розслідування звірку обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних правопорушень, скоєних особовим складом Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

  3.8.4. Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України щомісяця проводить з Головним управлінням нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України або з іншим правоохоронним органом, на який покладено здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, та інформаційними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України звірку обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних правопорушень відповідно до наказу Генерального прокурора України та Міністерства оборони України від 29 березня 2013 року № 43/212 "Про взаємодію прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері і Військової служби правопорядку у Збройних Силах України щодо обміну інформацією про стан злочинності та корупції".

  3.9. Згідно з Переліком порушень військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану військової дисципліни (додаток 11), порушення підлягають обліку:

  у підрозділах — у Журналі обліку порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцями (додаток 12);

  у військових частинах — у Журналі обліку порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцями (додаток 13).

  3.10. Ведення обліку службового переміщення осіб, які скоїли події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, покладається на керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальників штабів командувань видів Збройних Сил України, начальника Тилу Збройних Сил України, начальника Озброєння Збройних Сил України, начальника Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, командувачів оперативних командувань, начальників територіальних управлінь, командирів з’єднань.

  3.10.1. Узагальнення даних щодо звільнення, призначення осіб, щодо яких є обвинувальний вирок суду, покладається:

  за структурні підрозділи апарату Міністерства оборони України з частинами безпосереднього підпорядкування — на Департамент кадрової політики Міністерства оборони України;

  за військову частину А0515 з підпорядкованими військовими частинами — на кадровий орган військової частини А0515;

  за Збройні Сили України — на Головне управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України.

  Зазначені дані надаються відповідальними керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, до Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

  Начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України — начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України

  Генерал-майор

  О. В. Дублян

  Додаток 1 до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 2.4)

  ДОПОВІДЬ про подію, кримінальне правопорушення, адміністративне корупційне правопорушення, що трапилось (яке скоєно) _____________________________________________________ (вид Збройних Сил України, умовне найменування військової частини, пункт дислокації)

  1. Дата і час скоєння, короткий зміст, обставини, місце скоєння.

  2. Ким виявлено.

  3. Заподіяні матеріальні збики, загибель, поранення людей.

  4. Демографічні дані учасників.

  5. Військове звання, прізвище, ім’я та по батькові командира військової частини.

  6. Номери телефонів для уточнення інформації.

  Підпис командира (начальника) військової частини (керівника державного підприємства)

  Додаток 2 до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 2.4)

  ДОПОВІДЬ про подію, кримінальне правопорушення, адміністративне корупційне правопорушення, що трапилось (яке скоєно) _____________________________________________ (вид Збройних Сил України, умовне найменування військової частини, пункт дислокації)

  1. Дата і час скоєння, короткий зміст, місце скоєння, хто був присутній при скоєнні (співучасники, свідки, сторонні особи), що передувало правопорушенню та його наслідки (травми, загибель, матеріальна та моральна шкода).

  2. Коли, яким органом досудового розслідування здійснюється провадження, попередня правова кваліфікація. Обставини події, яка трапилась, коли, яким органом досудового розслідування (заявником) її внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

  3. Короткі демографічні дані на кожного учасника і потерпілого (прізвище, ім’я, по батькові, військове звання, посада, рік народження, національність, коли і яким військовим комісаром призваний на військову службу, освіта, сімейний стан).

  4. Хто проводить розслідування, строки його проведення.

  5. Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові безпосередніх начальників.

  6. Номери телефонів для уточнення інформації.

  Підпис командира (начальника) військової частини (керівника державного підприємства)

  Додаток 3 до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 2.4)

  ДОНЕСЕННЯ про військовослужбовця (державного службовця, працівника Збройних Сил України) ________________________________________________, (умовне найменування військової частини, дислокація, підпорядкованість) _______________________________________________ щодо якого складено протокол про скоєння адміністративного корупційного правопорушення

  1. Дата складання протоколу.

  2. Орган, який склав протокол. Посадова особа, яка склала протокол.

  3. Короткі демографічні дані на кожного учасника і потерпілого (прізвище, ім’я, по батькові, військове звання, посада, рік народження, національність, коли і яким військовим комісаром призваний на військову службу, освіта, сімейний стан).

  4. Статті Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ) та Кодексу України про адміністративні правопорушення( 80731-10 ), за якими складено протокол.

  5. Дата скоєння правопорушення.

  6. Стислий зміст правопорушення.

  7. Прийняте рішення стосовно правопорушника.

  Підпис командира (начальника) військової частини (керівника державного підприємства)

  Додаток 4 до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 2.6)

  ДОПОВІДЬ про надзвичайну ситуацію чи подію

  1. Стислий зміст надзвичайної ситуації або події (далі — подія), що відбулася (відбувається).

  2. Час і дата події.

  3. Місце події (точне місцезнаходження).

  4. Відкрите найменування військового підрозділу (об’єкта), причетного до події (із зазначенням підпорядкування, з інформацією про відповідних командирів і начальників, їх телефонами).

  5. Наслідки (жертви, поранені, травмовані, матеріальні збитки).

  6. Інформація про людей, що загинули (прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження, їх близькі родичі тощо).

  7. Попередні висновки про причини, завдані збитки, орієнтовні заходи та розрахунки ресурсних потреб для ліквідації наслідків події і заходи щодо запобігання повторним випадкам.

  8. Джерело інформації.

  9. Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка надала інформацію.

 • 10. Телефони для уточнення інформації.
 • Підпис командира (начальника) військової частини (керівника державного підприємства)

  Додаток 5 до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 2.13)

  ЗВЕДЕННЯ про події, кримінальні правопорушення _____________________________________________ (структурний підрозділ Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, вид Збройних Сил України, орган військового управління) за _____ місяців 20__ року

  № з/п

  Види злочинів і подій

  Вид Збройних Сил України

  З’єднання

  Частини безпосереднього підпорядкування

 • 20__
 • 20__
 • 20__
 • 20__
 • 20__
 • 20__
 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Правопорушення, які скоєні під час виконання обов’язків військової служби

  1

  Усього правопорушень

 • у тому числі: кримінальних
 • подій
 • 2

  Коефіцієнт на 1000 осіб

  3

  Загинуло військовослужбовців

  4

  Самогубства

  5

  Порушення статутних правил взаємовідносин

  6

  Ухилення від військової служби

  7

  Злочини проти населення

  8

  Порушення статутних правил несення служби

  9

  Викрадення державного майна, коштів

 • 10
 • Розкрадання зброї, боєприпасів, вибухових речовин

 • 11
 • Зловживання владою, перевищення службових повноважень

 • 12
 • Викрадено одиниць зброї

 • з них не знайдено одиниць зброї
 • Правопорушення, які скоєні поза умовами військової служби

 • 13
 • Усього правопорушень

 • у тому числі: кримінальних
 • подій
 • 14
 • Загинуло військовослужбовців

 • 15
 • Загальна кількість правопорушень

 • 16
 • Загальна кількість загиблих

  Підпис командувача (командира, начальника)

  __________ Примітка:

  Зведення подаються у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

  Додаток 6 до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 2.13)

  ДОПОВІДЬ про події, кримінальні правопорушення, які скоєні (що трапились) ___________________________________________________ (вид Збройних Сил України, умовне найменування з’єднання, військової частини)

  1. Короткий зміст правопорушень (дата скоєння, місце скоєння, наслідки, матеріальні збитки).

  2. Коли, яким органом досудового розслідування, за якою статтею Кримінального кодексу України( 2341-14 ) відкрито кримінальне провадження. Обставини події, яка трапилась.

  3. Короткі демографічні дані на кожного учасника правопорушення і потерпілого (прізвище, ім’я та по батькові, військове звання, посада, рік народження, національність, коли і яким військовим комісаром призваний на військову службу, освіта, сімейний стан).

  Підпис командира (начальника) військової частини (керівника державного підприємства)

  __________ Примітки:

  1. Дані надаються за кожне правопорушення, обліковане протягом місяця. 2. Додатково подаються дані про засуджених осіб. При цьому вказувати коли, яким судом засуджені, стислі обставини скоєння злочину, статтю Кримінального кодексу України( 2341-14 ) та вирок суду. 3. У разі припинення кримінального провадження за реабілітуючими обставинами раніше обліковане кримінальне правопорушення вилучається з обліку, про що вказується в примітці до донесення з обов’язковим наданням копії відповідної постанови слідчого, прокурора або суду. 4. Додатково подаються відомості про вжиті командувачами, командирами (начальниками) заходи щодо усунення причин і передумов кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних правопорушень із зазначенням номерів наказів про результати службових розслідувань.

  Додаток 7 до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 2.13)

  ДОПОВІДЬ про військовослужбовців (працівників) ______________________________________________________, (умовне найменування військової частини, установи, підприємства) щодо яких було складено протоколи про скоєння адміністративного корупційного правопорушення за ________ 20___ року

  № з/п

  Посада, військове звання, прізвище, ім’я, по батькові

  Військова частина

  Дата скоєння правопорушення

  Дата складання протоколу, орган, що склав протокол, стаття Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), за якою складено протокол

  Стислий зміст правопорушення

  Дата засідання суду, постанова суду, стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення( 80731-10 ), за якою притягнуто до відповідальності

  Закрито провадження у справі, підстава

  Нанесено матеріальну шкоду

  Відшкодовано

  Реагування командира (начальника) (позбавлення премії, звільнення зі служби тощо)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 10
 • 11
 • Додаток 8 до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 3.2)

  ПЕРЕЛІК № 1 правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України під час виконання військовослужбовцями обов’язків військової служби

  Відкриті кримінальні провадження відносно військовослужбовців у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, які скоїли кримінальні правопорушення під час виконання обов’язків військової служби, або за фактом скоєння кримінального правопорушення (крім працівників).

  Події, що сталися з військовослужбовцями у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України:

 • під час виконання обов’язків військової служби;
 • на території військової частини (крім випадків проживання військовослужбовців у житлових приміщеннях на території військової частини);

 • під час відряджень протягом робочого часу.
 • ПЕРЕЛІК № 2 правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України військовослужбовцями не під час виконання обов’язків військової служби

  Випадки загибелі військовослужбовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України або цивільних осіб з вини військовослужбовців (не під час виконання обов’язків військової служби).

  Кримінальні правопорушення, скоєні військовослужбовцями Збройних Сил України під час відпусток, відпочинку тощо, а також події, що сталися внаслідок стихійного лиха, злочинних дій цивільних осіб, під час захисту громадського порядку, честі та гідності громадян, інші нещасні випадки з військовослужбовцями, не пов’язані з виконанням ними обов’язків військової служби.

  ПЕРЕЛІК № 3 правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України працівниками під час виконання посадових обов’язків

  Кримінальні правопорушення, скоєні працівниками Міністерства оборони України та Збройних Сил України під час виконання ними посадових обов’язків (або під час їх перебування на території військової частини, підприємства).

  Події, що сталися у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України під час виконання посадових обов’язків працівниками (або під час їх перебування на території військової частини, підприємства).

  Додаток 9 до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 3.3)

  ЖУРНАЛ обліку подій і кримінальних правопорушень ________________________________________________________ (умовне найменування з’єднання, військової частини, установи, військового навчального закладу, підприємства, організації)

  № з/п

  Хто доповів, дата і номер доповіді

  Дата, час і стислий зміст кримінального правопорушення, події (у якому підрозділі, військовій частині скоєно, місце, обставини, учасники, причини)

  Наслідки кримінального правопорушення або події (загибель людей, втрати у військовій техніці, розміри матеріального збитку)

  Коли і яке прийнято рішення командиром (начальником), зроблено доповідь по команді, повідомлено орган досудового розслідування, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань

  Прийняте рішення

  Кількість

 • кримінальних правопорушень
 • подій
 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Додаток 10 до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (підпункт 3.3.1 пункту 3.3)

  КНИГА обліку протоколів, справ, рішень щодо корупційних адміністративних правопорушень ________________________________________________ (умовне найменування військової частини, установи, підприємства)

  № з/п

  Військове звання, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка скоїла правопорушення

  Дата складання протоколу. На підставі матеріалів якого органу складено протокол

  Пункт, частина, статті Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), на підставі якої складено протокол

  Характер правопорушення, причини і умови, що сприяли його скоєнню, наслідки, вжиті заходи

  Судове рішення (дата, стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ), за якою притягнуто до відповідальності або закрито провадження у справі, службові обмеження)

  Рішення суду щодо позовних вимог

  Розмір матеріальних збитків, завданих державі, та їх відшкодування

  Рішення командира стосовно винних осіб (дата та номер наказу)

  Примітки

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 10
 • Додаток 11 до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 3.9)

  ПЕРЕЛІК порушень військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану військової дисципліни

  1. Самовільне залишення військової частини або місця військової служби військовослужбовцем, нез’явлення його вчасно (без поважних причин) на військову службу (до трьох діб): зі звільнення з розташування військової частини, у разі призначення або переведення до іншого місця служби, з відрядження, відпустки або лікувального закладу.

  2. Вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин у службовий час, перебування на військовій службі в нетверезому стані та під впливом наркотичних або токсичних речовин.

  3. Порушення громадського порядку або перебування в громадських місцях у нетверезому стані у військовій формі одягу у позаслужбовий час.

  4. Порушення статутних правил несення вартової (вахтової), внутрішньої служб, патрулювання, що не спричинило тяжких наслідків.

  5. Порушення правил безпеки, що не створило загрози загибелі людей чи не спричинило інших тяжких наслідків або не заподіяло шкоди здоров’ю потерпілого.

  6. Невихід офіцера, сержантів та солдатів військової служби за контрактом на службу та самовільне залишення місця служби без поважних причин більше 3 годин протягом робочого дня.

  7. Неналежне виконання службових обов’язків, за яке на військовослужбовця накладене дисциплінарне стягнення "попередження про неповну службову відповідність".

  Додаток 12 до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 3.9)

  (Зразок)

  ЖУРНАЛ обліку порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцями _________________________________________________ (найменування підрозділу військової частини, установи)

  Підрозділ

  Військове звання, прізвище, ініціали, стисла характеристика військовослужбовця

  Дата скоєння

  Характер порушення

  Вжиті заходи

  1

  2

  3

  4

  5

  Додаток 13 до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 3.9)

  (Зразок)

  ЖУРНАЛ обліку порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцями (умовне найменування військової частини, установи)

  Види грубих порушень військової дисципліни

 • січень
 • лютий
 • березень
 • за 1 квартал
 • квітень
 • травень
 • червень
 • за 2 квартал
 • липень
 • серпень
 • вересень
 • за 3 квартал
 • жовтень
 • листопад
 • грудень
 • за рік
 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • Всього: у тому числі окремо щодо кожного виду порушень військової дисципліни:

  Брали участь у скоєнні порушень військової дисципліни:

 • офіцери
 • прапорщики (мічмани)
 • військовослужбовці військової служби за контрактом
 • сержанти (старшини) строкової військової служби
 • солдати (матроси) строкової військової служби
 • Всього за військову частину

  Юридичний портал Справедливість

  Это Вам будет интересно:

  Юридические публикации:

  • Adds.kiev.ua - это юридические услуги от профессиональных
   юристов и адвокатов города Киева и Киевской области,
   за плечами которых многие годы юридической практики!

  Мы помогаем даже в сложных ситуациях и неурядицах!

  Контакты юристов

  Телефон:
  E-mail:
  Юридические услуги - Про затвердження Інструкції про порядок надання доповідей ..., 2024 год |
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca