AddS.kiev.ua

Юридические услуги в Киеве от профессионалов!


Услуги юристов и адвокатов

консультации по различного рода правовым вопросам;

анализ и правовой аудит ситуаций и действий;

подготовка процессуальных документов в суд, правоохранительные и другие государственные органы, учреждения и организации;

юридическое представление интересов;

обжалование незаконного решения суда, органа местного самоутравления и чиновника;

помощь в получении любого рода юридических документов, в том числе через суд;

другие юридические и адвокатские услуги.

Новости законодательства

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінс

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінспекції Нещодавно на імя тимчасово виконуючого обовязки начальника УМВС України в Полтавській області Андрія Балоня надійшла подяка від мешканця села Білоцерківка, Великобагачанського району, який висловлював ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены в результате антикоррупционной проверки В Государственной пограничной службе Украины (ГПС) продолжаются активные мероприятия по предотвращению злоупотреблений среди персонала. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.


корпоративного, професійного), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 • 09.07.2013  № 1187
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 р. за № 1277/23809

  Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

  Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), частини шостої статті 47 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» ( 1057-15 ) та частини першої статті 86 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»( 1058-15 ) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Унести до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339( z0096-05 ) «Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376, такі зміни:

  1) заголовок( z0096-05 ) викласти в такій редакції:

  «Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду»;

  2) пункт 1( z0096-05 ) викласти в такій редакції:

  «1. Затвердити Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, що додається.».

  2. Затвердити Зміни до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)( z0096-05 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376, що додаються.

  3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

  5. Це рішення набирає чинності з 1 жовтня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 09.07.2013 р. № 34

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 09.07.2013  № 1187

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 р. за № 1277/23809

  ЗМІНИ до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)( z0096-05 )

  1. Заголовок( z0096-05 ) Положення викласти в такій редакції:

  «Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду».

  2. У розділі І( z0096-05 ):

  1) пункти 1, 2 та 3 викласти в такій редакції:

  «1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення»( 1057-15 ), «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»( 1058-15 ), «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»( 2664-14 ), «Про цінні папери та фондовий ринок»( 3480-15 ), «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ( 448/96-ВР ), «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»( 996-14 ) та «Про акціонерні товариства»( 514-17 ).

  2. Це Положення встановлює методику оцінки чистої вартості активів Накопичувального пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду — суб’єкта другого рівня пенсійної системи (далі — ПФ) та визначає порядок визначення чистої вартості активів ПФ.

  3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про недержавне пенсійне забезпечення»( 1057-15 ), «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»( 1058-15 ), «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ( 996-14 ), «Про цінні папери та фондовий ринок»( 3480-15 ), інших нормативно-правових актах з питань бухгалтерського обліку, Положенні про функціонування фондових бірж( z2082-12 ), затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394.»;

  2) абзац другий пункту 4( z0096-05 ) викласти в такій редакції:

  «балансова вартість — вартість, що відображається в балансі відповідно до нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку;».

  3. У розділі ІІ( z0096-05 ):

  1) абзац другий пункту 2 виключити;

  2) пункти 5( z0096-05 ) та 6( z0096-05 ) викласти в такій редакції:

  «5. Оцінка акцій, що входять до складу активів ПФ та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.

  Оцінка акцій, які були виключені з лістингу та/або біржового списку організатора торгівлі, здійснюється за останньою балансовою вартістю.

  6. Оцінка боргових цінних паперів здійснюється таким чином:

  1) у разі якщо на дату, на яку здійснюється оцінка активів ПФ, біржовий курс боргових цінних паперів, що входять до складу активів ПФ та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, не визначено, оцінка таких цінних паперів здійснюється за останньою балансовою вартістю (з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу);

  2) у разі якщо на дату, на яку здійснюється оцінка активів ПФ, боргові цінні папери виключені з біржового списку організаторів торгівлі та на дату виключення знаходились в активах ПФ, такі боргові цінні папери оцінюються за останньою балансовою вартістю (з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу);

  3) боргові цінні папери, які не були допущені до торгівлі на організаторах торгівлі, оцінюються за собівартістю з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу) (накопичена дохідність до погашення є невід’ємною частиною вартості цінного папера).»;

  3) абзац перший пункту 9( z0096-05 ) викласти в такій редакції:

  «9. При оцінці вартості активів ПФ вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована НКЦПФР або за рішенням суду, дорівнює нулю. Вартість активів повинна бути змінена відповідно до цього пункту протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення інформації про скасування НКЦПФР реєстрації випуску цінних паперів на офіційному сайті НКЦПФР або з дати набрання законної сили відповідним судовим рішенням про скасування реєстрації випуску цінних паперів.»;

  4) пункт 12( z0096-05 ) доповнити новим абзацом такого змісту:

  «З дати оприлюднення інформації про припинення провадження у справі про банкрутство емітента цінних паперів, господарського товариства, боржника ПФ оцінна вартість цінних паперів такого емітента, паїв/часток такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника збільшуються до оцінної вартості, що склалась до застосування ПК.»;

  5) пункти 13( z0096-05 ) та 14( z0096-05 ) викласти в такій редакції:

  «13. У випадку невиконання зобов'язань емітентом облігацій або відсутності укладеного договору щодо реструктуризації заборгованості оцінка облігацій, а також нарахованого, але несплаченого доходу за ними здійснюється з урахуванням таких ПК:

  ПК становить 0,5 через один місяць з дати невиконання зобов’язань емітентом облігацій, якщо заборгованість протягом цього строку не погашена;

  ПК становить 0 через три місяці з дати невиконання зобов’язань емітентом облігацій, якщо заборгованість протягом цього строку не погашена.

  14. Облігації, а також нарахований, але несплачений дохід за ними оцінюються за нульовою вартістю, якщо відбулось розірвання договору щодо реструктуризації заборгованості або невиконання його умов внаслідок невиконання зобов’язань за таким договором (з дати, наступної за датою розірвання договору або невиконання його умов).»;

  6) підпункт 15.4 пункту 15( z0096-05 ) викласти в такій редакції:

  «15.4. Дебіторська заборгованість, за якою прострочено термін погашення, протягом строку позовної давності оцінюється з урахуванням таких ПК:

  ПК за перший рік прострочення становить 0,75;

  ПК за другий рік прострочення становить 0,5;

  ПК за третій рік прострочення становить 0,25;

  ПК становить 0 після закінчення строку позовної давності.»;

  7) у пункті 16( z0096-05 ):

 • підпункт 16.1( z0096-05 ) викласти в такій редакції:
 • «16.1. Паї/частки в капіталі асоційованих і дочірніх підприємств на дату оцінки відображаються за вартістю, що визначена відповідно до нормативно-правового акта, який визначає порядок здійснення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій.»;

 • підпункт 16.3( z0096-05 ) виключити.
 • У зв’язку з цим підпункти 16.4-16.6 вважати відповідно підпунктами 16.3-16.5;

  8) у пункті 17( z0096-05 ):

  у підпунктах 17.3( z0096-05 ) та 17.4( z0096-05 ) слова та цифри «(нараховані, але несплачені проценти на дату оцінки відображаються у таблиці 6 «Дебіторська заборгованість» додатка 1 до цього Положення)» виключити;

  9) доповнити розділ після пункту 17( z0096-05 ) новим пунктом 18 такого змісту:

  «18. Грошові кошти, задепоновані для придбання цінних паперів на фондовій біржі, оцінюються за номіналом.».

  У зв’язку з цим пункти 18-21 вважати відповідно пунктами 19-22;

  10) у підпункті 19.2 пункту 19 слова та цифри «(нараховані, але несплачені проценти на дату оцінки відображаються у таблиці 6 «Дебіторська заборгованість» додатка 1 до цього Положення)» виключити;

 • 11) пункти 20 та 21 викласти в такій редакції:
 • «20. Об’єкти нерухомості оцінюються відповідно до нормативно-правових актів, які визначають порядок здійснення бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості та необоротних активів, утримуваних для продажу.

  21. Інші активи ПФ, не заборонені Законами України «Про недержавне пенсійне забезпечення»( 1057-15 ) та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»( 1058-15 ), оцінюються відповідно до нормативно-правових актів, які визначають порядок ведення бухгалтерського обліку.».

  4. У пункті 2 розділу III( z0096-05 ):

  1) підпункт 2.2( z0096-05 ) викласти в такій редакції:

  «2.2. Зобов'язання щодо оплати послуг особам, що здійснюють обслуговування ПФ, визначаються на дату розрахунку відповідно до тарифів, визначених відповідними договорами.

  Зобов'язання щодо сплати винагороди особам, які надають послуги з адміністрування, управління активами ПФ та зберігача розраховуються кожного робочого дня за кожний день розрахункового періоду як відсоток від чистої вартості активів ПФ, розрахованої на кінець цього дня.

  Після надходження документів, що підтверджують правильність розрахунку винагороди/оплати послуг за відповідний розрахунковий період особам, які здійснюють обслуговування ПФ на підставі укладених договорів, але не пізніше 10 робочих днів після отримання зазначених документів розмір винагороди, визначений за останній розрахунковий період, може бути скоригований відповідно до отриманих документів.»;

  2) у підпункті 2.3( z0096-05 ) слова «положень (стандартів) бухгалтерського обліку» замінити словами «нормативно-правових актах, які визначають порядок ведення бухгалтерського обліку.».

  5. Розділи IV( z0096-05 ) та V( z0096-05 ) викласти в такій редакції:

  «IV. Порядок та строки обчислення чистої вартості активів ПФ

  1. Обчислення та визначення вартості активів ПФ здійснюються особою, що здійснює управління активами ПФ, за активами, що знаходяться в її управлінні, кожного робочого дня.

  Особа, що здійснює діяльність з управління активами недержавного пенсійного фонду, надає адміністратору цього фонду інформацію про вартість активів такого фонду, які знаходяться в її управлінні, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою особи, що здійснює діяльність з управління активами, у день проведення такого розрахунку.

  Компанія з управління активами недержавного пенсійного фонду — суб’єкта другого рівня зобов’язана подавати кожного робочого дня адміністратору такого пенсійного фонду інформацію про вартість пенсійних активів фонду, які перебувають в її управлінні, у розрізі пенсійних активів системи недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування у довільній формі.

  2. Обчислення та визначення зобов’язань ПФ здійснюються адміністратором ПФ кожного робочого дня.

  3. Обчислення та визначення чистої вартості активів ПФ здійснюються адміністратором ПФ на підставі вартості активів, визначеної особою, що здійснює управління активами ПФ, які знаходяться в її управлінні, кожного робочого дня.

  4. Зберігач перевіряє правильність розрахунку чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду та недержавного пенсійного фонду — суб’єкта другого рівня не рідше ніж раз на місяць.

  5. Компанія з управління активами Накопичувального пенсійного фонду подає щодня зберігачу Накопичувального пенсійного фонду інформацію, необхідну для перевірки правильності обчислення чистої вартості пенсійних активів та чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального пенсійного фонду, у довільній формі.

  V. Складання документа про вартість активів ПФ

  Особа, що здійснює діяльність з управління активами недержавного пенсійного фонду, компанія з управління активами Накопичувального пенсійного фонду та компанія з управління активами недержавного пенсійного фонду — суб’єкта другого рівня складають та подають до НКЦПФР інформацію щодо складу, структури та вартості активів ПФ окремо по кожному ПФ, активи якого знаходяться в її управлінні, у строки та у складі, що встановлені нормативно-правовим актом, який визначає склад, порядок та строки подання до НКЦПФР інформації про управління активами ПФ.».

  6. У першому реченні пункту 2 розділу VI( z0096-05 ) слова «раз на місяць» виключити, слово та цифру «додаток 2» замінити словом «додаток».

  7. У пунктах 1( z0096-05 ) та 2 розділу VII( z0096-05 ) слова «відповідно до законодавства з питань недержавного пенсійного забезпечення» виключити.

  8. У тексті Положення( z0096-05 ) слово «НПФ» замінити словом «ПФ».

  9. Додаток 1( z0096-05 ) до цього Положення виключити.

  У зв’язку з цим додаток 2 вважати додатком.

  Директор департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів

  Юридичний портал Справедливість

  Это Вам будет интересно:

  Юридические публикации:

  • Adds.kiev.ua - это юридические услуги от профессиональных
   юристов и адвокатов города Киева и Киевской области,
   за плечами которых многие годы юридической практики!

  Мы помогаем даже в сложных ситуациях и неурядицах!

  Контакты юристов

  Телефон:
  E-mail:
  Юридические услуги - корпоративного, професійного), Національна комісія ..., 2024 год |
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca