AddS.kiev.ua

Юридические услуги в Киеве от профессионалов!


Услуги юристов и адвокатов

консультации по различного рода правовым вопросам;

анализ и правовой аудит ситуаций и действий;

подготовка процессуальных документов в суд, правоохранительные и другие государственные органы, учреждения и организации;

юридическое представление интересов;

обжалование незаконного решения суда, органа местного самоутравления и чиновника;

помощь в получении любого рода юридических документов, в том числе через суд;

другие юридические и адвокатские услуги.

Новости законодательства

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінс

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінспекції Нещодавно на імя тимчасово виконуючого обовязки начальника УМВС України в Полтавській області Андрія Балоня надійшла подяка від мешканця села Білоцерківка, Великобагачанського району, який висловлював ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены в результате антикоррупционной проверки В Государственной пограничной службе Украины (ГПС) продолжаются активные мероприятия по предотвращению злоупотреблений среди персонала. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.


Про затвердження Правил охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів, Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 01.10.2013  № 702
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2013 р. за № 1750/24282

  Про затвердження Правил охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів

  Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці»( 2694-12 ) та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726( 726/2012 ) «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів, що додаються.

  2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

  1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

  2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці( v0074811-12 ).

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

  Міністр

  Е. Ставицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 01.10.2013  № 702

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2013 р. за № 1750/24282

  ПРАВИЛА охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів

  I. Загальні положення

  1.1. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва пластмасових виробів.

  1.2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці та безпеки виробництва пластмасових виробів.

  1.3. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з виробництва пластмасових виробів.

  II. Визначення термінів, скорочення

  2.1. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, що визначені Законом України «Про охорону праці»( 2694-12 ), ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять», ГОСТ 12.3.030-83 «ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности», ГОСТ 24888-81 «Пластмассы, полимеры и синтетические смолы. Химические наименования, термины и определения», ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», ДСТУ 3042-95 «Устаткування технологічне для переробки полімерних матеріалів. Терміни та визначення», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (далі — ГОСТ 12.1.005-88), ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (далі — ГОСТ 12.1.007-76).

  2.2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

  виробництво пластмасових виробів — перероблення нових або використаних пластичних смол у проміжну або готову продукцію з використанням таких процесів, як формування, штампування, видування та відливання;

  дроблення відходів пластмас — формування часток певного розміру (від 20 мкм до 20 мм) та форми для зменшення об’єму і гомогенізації потоку сировини за допомогою дробарок для наступного використання полімерного матеріалу.

  2.3. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

  ЗІЗ — засоби індивідуального захисту;

  ГДК — граничнодопустимі концентрації.

  III. Загальні вимоги

  3.1. Роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці ( z1526-04 ), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

  3.2. Роботодавець забезпечує навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці( z0231-05 ), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

  3.3. Роботодавець повинен організувати опрацювання і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві( z0020-94 ), затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229.

  3.4. Роботодавець повинен організувати розроблення і перегляд інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці( z0226-98 ), затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (далі — НПАОП 0.00-4.15-98).

  3.5. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці( 442-92-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

  Для проведення атестації робочих місць застосовувати Гігієнічну класифікацію праці (за показниками шкідливості і небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу) ( v4137400-86 ), затверджену Головним державним санітарним лікарем СРСР від 12 серпня 1986 року за № 4137-86.

  3.6. Забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок( z0051-94 ), затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

  Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками( z0194-93 ), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

  3.7. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх( z0176-94 ), затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

  Підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми( z0183-96 ), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

  3.8. Працівники під час прийняття на роботу проходять попередній медичний огляд, а протягом трудової діяльності — періодичні медичні огляди відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій( z0846-07 ), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

  3.9. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві( 1232-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

  3.10. Роботодавець з урахуванням специфіки виробництва повинен розробити і затвердити відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці, відповідно до вимог Переліку робіт з підвищеною небезпекою ( z0232-05 ), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05).

  3.11. Роботодавець повинен розробити і затвердити перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору, відповідно до вимог Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі( z0018-95 ), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за № 18/554.

  3.12. Роботодавець повинен розробити і затвердити план локалізації і ліквідації аварій відповідно до вимог Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»( 2245-14 ).

  3.13. Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки( 1107-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

  3.14. Вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці шляхом належного облаштування робочих місць і виробничих, санітарно-побутових та інших приміщень повинні відповідати Загальним вимогам стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників( z0226-12 ), затвердженим наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539.

  3.15. Роботодавець повинен забезпечити безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд( z0424-98 ), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288( z0423-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98), та проведення обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд відповідно до вимог Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд( z0423-98 ), затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 423/2863 (НПАОП 45.2-1.01-98).

  Підприємства з виробництва пластмасових виробів повинні мати санітарно-захисну зону, встановлену відповідно до вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів( z0379-96 ), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404.

  3.16. Небезпечні зони та території промислових майданчиків, транспортних шляхів, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях повинні бути позначені знаками безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників( 1262-2009-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

  3.17. Улаштування, утримання, експлуатацію, обслуговування і ремонт електричних установок та електричних мереж необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок( z0011-98 ), затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (далі — НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів( z0093-98 ), затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533, та вимог Технічного регламенту безпеки машин( 62-2013-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62 (далі — Технічний регламент безпеки машин).

  3.18. Роботодавець повинен забезпечити працівників під час виконання робіт, пов’язаних з обслуговуванням електроустановок, засобами електрозахисту від ураження електричним струмом та від впливу електричного поля відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.01-97( z0011-98 ) та ДСанПіН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів»( z0203-03 ), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524.

  3.19. Роботодавець повинен забезпечити працівників питною водою, яка повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»( z0452-10 ), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.

  3.20. Роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників ЗІЗ відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту( z0446-08 ), затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

  3.21. ЗІЗ повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту( 761-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761 (далі — Технічний регламент засобів індивідуального захисту).

  3.22. Працівники, які виконують роботи з виробництва пластмасових виробів, повинні бути забезпечені ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1)( za362-04 ), затвердженими наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 07 вересня 2004 року № 194( z1362-04 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04), Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 2( za264-08 ), затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305( z0264-08 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955 (НПАОП 24.0-3.03-07), ДСТУ 7239:2011 «ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

  3.23. Працівники, на робочому місці яких еквівалентний рівень шуму перевищує допустимий рівень, повинні бути забезпечені протишумовими вкладишами, протишумовими навушниками, протишумовими шоломами, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту ( 761-2008-п ).

  3.24. Працівники, на робочих місцях яких концентрація пилу перевищує або може перевищувати встановлені ГДК, повинні бути забезпечені ЗІЗ органів дихання відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання( z0285-08 ), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976.

  3.25. Роботодавець повинен забезпечити стан пожежної безпеки відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні( z1410-04 ), затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004).

  ІV. Вимоги охорони праці до технологічних процесів

  1. Загальні вимоги

  1.1. Виробничі процеси повинні відповідати вимогам СП 1042-73 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию», СП 4783-88 «Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке» та ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности», Правил охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас( z1336-12 ), затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16 липня 2012 року № 989, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 серпня 2012 року за № 1336/21648.

  1.2. Роботодавець повинен організувати контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря населених місць відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»( 2707-12 ), ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)» ( v0201282-97 ), ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения», ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», а також водовідведенням відповідно до вимог СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»( v4630400-88 ), наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145( z0457-11 ) «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

  Поводження з відходами, які утворюються на підприємствах з виробництва пластмасових виробів, повинно здійснюватись відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення» ( v0029588-99 ).

  1.3. Технологічні процеси, пов’язані з транспортуванням продукції, необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности».

  1.4. Роботодавець повинен організувати контроль параметрів повітря робочої зони на вміст шкідливих речовин та пилу відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88.

  1.5. Під час проведення технологічних процесів, пов’язаних із застосуванням шкідливих речовин 1 та 2 класів небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.007-76, повинна бути виключена можливість контакту працівників із цими речовинами.

  Окремі стадії технологічного процесу, які не можуть виконуватися в герметичному обладнанні (підготування матеріалів, завантаження сировини та вивантаження продукції), повинні бути механізованими або виконуватися з використанням механічних пристроїв, що унеможливлюють безпосередній контакт працівників зі шкідливими речовинами.

  1.6. У виробничих приміщеннях повинна бути встановлена система автоматичного включення аварійної вентиляції, зблокована з газоаналізаторами.

  У разі виникнення аварійної ситуації автоматизоване управління технологічними процесами та системою протиаварійного захисту повинно забезпечувати відключення всієї лінії.

  Крім системи автоматичного вмикання аварійної вентиляції, повинна бути передбачена можливість ручного вмикання аварійної вентиляції за допомогою пускових пристроїв.

  1.7. Роботодавець повинен забезпечити використання небезпечних факторів, що пройшли державну реєстрацію відповідно до вимог Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів( 420-95-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.

  1.8. Роботодавець повинен забезпечити проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи технологій, продукції та сировини відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи ( z0004-01 ), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 жовтня 2000 року № 247 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 березня 2006 року № 120), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за № 4/5195.

  1.9. Роботодавець повинен організувати розроблення паспортів безпечності на пластмасові вироби, що виробляються, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 3033:2009 «Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 30333-2004, ITD)».

  1.10. Зберігати та транспортувати сировину, готову продукцію та відходи виробництва необхідно у виробничій тарі.

  Порошкоподібні матеріали необхідно зберігати в бункерах або закритій тарі. Транспортування порошкоподібних матеріалів необхідно здійснювати способом, що унеможливлює їх розпилення.

  1.11. Речовини та матеріали, що застосовуються під час виробництва пластмасових виробів, повинні зберігатися залежно від пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей, сумісності, а також ознак однорідності речовин, що застосовуються для гасіння пожежі відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ).

  1.12. Кількість матеріалів та сировини, що зберігається у виробничому приміщенні, не повинна перевищувати добової потреби, а готової продукції — добового випуску.

  Технологічні відходи виробництва необхідно направляти на вторинну підготовку сировини і переробку.

  1.13. Сушильні приміщення (камери, шафи) для вихідних матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів для видалення залишкової вологи повинні бути обладнані виробничою автоматикою, яка вимикає нагрівальні прилади в разі підвищення температури вище допустимої.

  Слід застосовувати поличні сушарки періодичної дії для сушіння нетоксичних матеріалів.

  1.14. Обладнання, машини, устаткування та системи керування ними повинні відповідати вимогам Технічного регламенту безпеки машин.

  Вимоги до безпеки, маркування та введення в обіг обладнання, що працює під тиском, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском( 35-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35.

  1.15. Перевезення вантажів необхідно здійснювати транспортними засобами (електрокари, автокари тощо) відповідно до вимог Технічного регламенту безпеки машин.

  Експлуатація несправних транспортних засобів не допускається.

  Заборонено перевозити працівників транспортними засобами, призначеними для перевезення вантажів.

  1.16. Скидання матеріалу під час звільнення обладнання (термопластавтоматів, екструдерів тощо) від гарячих полімерних матеріалів (під час аварії, виходу браку, при зупинці машин та інших несправностях) необхідно здійснювати в спеціально призначені для цього пересувні ємності з кришками.

  1.17. Для зменшення виділення пилу операції з транспортування та завантаження матеріалів до бункерів повинні бути механізовані.

  1.18. Бункери повинні бути забезпечені за необхідності пристосуваннями проти зависання та заклинювання в них матеріалів (перетрушувачами, вібраторами, аераторами), якщо форма і конструкція бункерів (наприклад, наявність в них однієї вертикальної стінки) не забезпечує повного і легкого їх звільнення.

  1.19. Пускові пристрої основних машин, механізмів і апаратів, механізми для підготування сировини та відходів (дробарки, бігуни, млини) повинні бути зблоковані із запобіжними огороджувальними конструкціями.

  1.20. На приводах комунікаційних апаратів повинно бути чітко зазначено положення «Включено» та «Відключено» відповідно до схеми розташування та взаємозв'язку технологічного обладнання і трубопроводів та вимог Технічного регламенту безпеки машин.

  2. Вимоги охорони праці під час екструзійного виробництва

  2.1. Огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробовування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки( 687-2004-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

  2.2. Перед запуском екструдера для всіх полімерів, крім поліолефінів, необхідно проводити чистку циліндра та шнека, фільтрів-решіток і формувальної головки.

  2.3. Для очищення шнека, головки, циліндра, поверхонь деталей слід використовувати тільки латунні або мідні скребки.

  2.4. Очищення обладнання необхідно проводити відразу після його зупинки і в умовах, що не перевищують охолодження більше ніж на 10-20 °С нижче температури плавлення полімеру (але не температури переробки).

  2.5. Запуск екструдера необхідно здійснювати після нагрівання до температури, визначеної технологічним процесом до екструзійного виробництва.

  2.6. Обладнання для виготовлення виробів методом екструзії з роздувом необхідно перевіряти на холостому ходу з перевіркою подачі води для охолодження на видувні форми та завантажувальну воронку, а також рівня заповнення маслом редукторів, резервуарів гідросистем та змащувальних систем.

  2.7. Деталі і вузли обладнання, призначеного для переробки жорсткого полівінілхлориду, які контактують з розплавом, повинні бути виготовлені з легованих хромистих сталей та мати стійкі до зношування покриття на основі хрому.

  Деталі, виготовлені з вуглецевих сталей, повинні мати хромоване покриття на всіх робочих поверхнях, які контактують з розплавом полівінілхлориду.

  2.8. На робочих поверхнях шнека, циліндра, головки не повинно бути подряпин, вм’ятин, задирок, забоїн, відшарувань покриття. З’єднувальні частини головки (фланці, ребра дорноприймача тощо) повинні ретельно протиратись після проведення процесу.

  У місцях з’єднань деталей екструзійної головки, які контактують з розплавом, не повинно бути виступів, нещільностей в радіусах заокруглень.

  2.9. Забороняється експлуатувати екструзійно-видувне обладнання у випадку порушення цілісності хромованих покриттів робочих поверхонь, наявності застійних зон в циліндрі, формувальній головці, нещільностей у місцях з’єднань.

  3. Вимоги охорони праці під час лиття під тиском

  3.1. У ливарних машинах зона змикання рознімних форм повинна бути обладнана надійними огородженнями з прозорого органічного скла. Огородження повинні бути зблоковані з пусковим пристроєм машини таким чином, щоб при знятому огородженні пуск був неможливий.

  3.2. Під час заливання матеріалу в форму не допускається витікання матеріалу із сопла та ливникової втулки (розмір вихідного отвору сопла повинен відповідати діаметру отвору у ливниковій втулці форми, а також повинна бути забезпечена співвісність сопла з ливниковою втулкою форми).

  3.3. При автоматичній роботі машини необхідно стежити за тим, щоб після кожного циклу лиття виріб випадав з форми. У разі затримки виробу у формі необхідно вимкнути машину і видалити виріб.

  3.4. Забороняється проводити змащення реактопластавтоматів, підтягування болтів або інший ремонт без зупинки машини. Під час перерви в роботі машина повинна бути відключена від електричної і водопровідної мереж.

  3.5. Система очищення прес-форм після знімання готових виробів повинна унеможливлювати потрапляння газоподібних продуктів, пилу і грату до виробничого приміщення.

  Під час обробки виробів з пластмас в камерах машин (при нагріванні, промиванні, обробці виробів тощо) перебування працівників всередині камер заборонено.

  4. Вимоги охорони праці під час пресування

  4.1. Ротор ротаційних машин, зона переміщення повзуна ексцентрикових машин та робочий простір гідравлічних таблетувальних машин повинні бути забезпечені огородженнями, зблокованими з пусковим пристроєм машини.

  4.2. Таблетувальні машини повинні бути забезпечені герметичними кожухами для захисту від пиловиділення. Пил з робочої зони машини у місцях завантаження та вивантаження повинен виділятись у спеціальні пилоприймачі.

  4.3. Пуансони і матриці пресів, нагрівальні пояси роторних ліній повинні мати надійну теплоізоляцію зовнішніх поверхонь або запобіжні пристосування для уникнення прямого контакту працівника з поверхнями.

  4.4. Преси, під час роботи яких виділяються тепло, гази та пари, повинні мати капсуляцію з вмонтованим місцевим відсмоктувачем.

  Преси повинні мати пристрої, що запобігають потраплянню рук у небезпечну зону під час руху повзуна (система вимикання із зайнятістю обох рук, капсуляція з блокуванням дверей).

  5. Вимоги охорони праці під час каландрування

  5.1. У виробничих приміщеннях, де виконуються роботи на вальцях, каландрах повинно знаходитись не менше двох працівників.

  5.2. Вальці повинні бути забезпечені пристроями аварійної зупинки, встановленими з обох боків валків, для аварійної зупинки вальців у разі потрапляння рук працівника в небезпечну зону.

  Шлях гальмування валків при аварійній зупинці не повинен перевищувати чверті оберту переднього валка при ненавантажених вальцях.

  5.3. В електричній схемі керування вальцями з груповим приводом повинна бути передбачена світлова та звукова сигналізація, зблокована з пуском вальців, яка вмикається до початку обертання валків вальців.

  5.4. Заборонено під час роботи вальців проводити їх ремонт, чистити обмежувальні стріли, обтирати й чистити валки.

  5.5. Каландри повинні мати пристрої для аварійної зупинки, розташовані з обох боків каландрів.

  Система приводу гальмування каландрів повинна забезпечувати миттєву зупинку каландра під навантаженням.

  При ненавантаженому каландрі шлях гальмування не повинен перевищувати чверті оберту валка при максимальній кількості обертів двигуна.

  6. Вимоги охорони праці під час дроблення відходів пластмас

  6.1. Переробка відходів пластмас на дробарках різного типу повинна проводитись в окремих приміщеннях або у виробничих приміщеннях з використанням колективних засобів захисту: звукоізолювальних (кожухи, екрани, кабіни) та звукопоглинальних пристроїв (облицювальні, штучні звукопоглиначі); глушників аеродинамічного шуму; огороджувальних пристроїв відповідно до вимог ДСТУ 7238:2011 «ССБП. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація».

  6.2. Дробарки повинні бути забезпечені надійним захисним заземленням та/або зануленням, надійним огородженням рухомих частин обладнання, пристроями для закривання завантажувальних бункерів.

  6.3. Працівники, які обслуговують дробарки, повинні використовувати ЗІЗ відповідно до вимог Технічного регламенту засобів індивідуального захисту( 761-2008-п ).

  V. Вимоги безпеки до організації робочих місць

  5.1. Робочі місця працівників повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования» та ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам».

  5.2. Конструкція улаштування робочого місця повинна забезпечувати можливість зручного регулювання його розмірів та експлуатаційних параметрів з урахуванням специфіки виконуваної роботи та антропометричних характеристик працівника відповідно до вимог ДСТУ 7234:2011 «Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки».

  5.3. На робочих місцях повинні знаходитись інструкції з охорони праці, розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98( z0226-98 ).

  5.4. Робочі місця працівників, які керують виробничим обладнанням, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.064-81 «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности».

  Пульти керування обладнанням з підвищеними рівнями теплового випромінювання повинні влаштовуватися в ізольованих приміщеннях або окремих кімнатах, обладнаних пристроями, що забезпечують працівникам на робочих місцях санітарно-гігієнічні умови праці (звукоізоляцію, температуру та вологість повітря) відповідно до вимог Державних санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень( va042282-99 ), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (ДСН 3.3.6.042-99), та Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ( va037282-99 ), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37 (далі — ДСН 3.3.6.037-99).

  5.5. Рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати нормам, установленим ДСН 3.3.6.037-99( va037282-99 ).

  Роботодавець повинен здійснювати контроль рівня шуму відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах» та ДСТУ 2867-94 «Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги».

  5.6. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, установлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації( va039282-99 ), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39 (ДСН 3.3.6.039-99), та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования».

  5.7. Засоби захисту від статичної електрики у пожежонебезпечних зонах будь-якого класу повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.018-93 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования» та ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования».

  5.8. Виробничі та допоміжні приміщення повинні бути обладнані системами вентиляції. Улаштування, експлуатація, обслуговування, ремонт, налагодження та проведення інструментальної перевірки ефективності роботи систем вентиляції повинні здійснюватися відповідно до вимог Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах( z0988-09 ), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 05 жовтня 2009 року № 164, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за № 988/17004 (НПАОП 0.00-1.27-09).

  Місця можливого виділення шкідливих речовин необхідно обладнувати відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції.

  Заборонено об’єднувати місцеві відсмоктувачі від різного устаткування в одну систему, оскільки суміш парів різних речовин може призвести до утворення небезпечних речовин.

  Для очищення вибухонебезпечної пилоповітряної суміші необхідно використовувати пиловловлювачі або фільтри.

  5.9. У робочій зоні виробничих приміщень вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати ГДК відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88.

  5.10. Виробничі, складські та допоміжні приміщення повинні бути забезпечені природним, штучним та суміщеним освітленням залежно від характеристики зорової роботи відповідно до вимог ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 15 травня 2006 року № 168( v0168667-06 ).

  5.11. Робоче місце не повинно бути захаращене сторонніми предметами, готовою продукцією та відходами виробництва.

  Директор Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

  О. М. Онищенко

  Юридичний портал Справедливість

  Юридические публикации:

  • Adds.kiev.ua - это юридические услуги от профессиональных
   юристов и адвокатов города Киева и Киевской области,
   за плечами которых многие годы юридической практики!

  Мы помогаем даже в сложных ситуациях и неурядицах!

  Контакты юристов

  Телефон:
  E-mail:
  Юридические услуги - Про затвердження Правил охорони праці на підприємствах ..., 2024 год |
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca