AddS.kiev.ua

Юридические услуги в Киеве от профессионалов!


Услуги юристов и адвокатов

консультации по различного рода правовым вопросам;

анализ и правовой аудит ситуаций и действий;

подготовка процессуальных документов в суд, правоохранительные и другие государственные органы, учреждения и организации;

юридическое представление интересов;

обжалование незаконного решения суда, органа местного самоутравления и чиновника;

помощь в получении любого рода юридических документов, в том числе через суд;

другие юридические и адвокатские услуги.

Новости законодательства

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінс

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінспекції Нещодавно на імя тимчасово виконуючого обовязки начальника УМВС України в Полтавській області Андрія Балоня надійшла подяка від мешканця села Білоцерківка, Великобагачанського району, який висловлював ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены в результате антикоррупционной проверки В Государственной пограничной службе Украины (ГПС) продолжаются активные мероприятия по предотвращению злоупотреблений среди персонала. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.


Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України, Міністерство внутрішніх справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 21.08.2013  № 808
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2013 р. за № 1802/24334

  Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України

  Відповідно до статті 7 Закону України „Про міліцію"( 565-12 ) та статті 7 Закону України „Про центральні органи виконавчої влади"( 3166-17 ), пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України( 383/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383, з метою вдосконалення відомчого контролю за службовою діяльністю органів і підрозділів внутрішніх справ України НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію про порядок організації та проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України, що додається.

  2. Начальникам структурних підрозділів апарату МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті:

  2.1. Організувати вивчення цього наказу працівниками підпорядкованих органів і підрозділів внутрішніх справ у системі службової підготовки та забезпечити прийняття заліків зі знання вимог Інструкції, затвердженої цим наказом.

  2.2. Ураховувати оцінку роботи керівників підпорядкованих органів і підрозділів за результатами інспекторських і контрольних перевірок при вирішенні питань про їх заохочення, переміщення в порядку просування по службі, а також при формуванні кадрового резерву.

  3. Скасувати наказ МВС України від 11 січня 2005 року № 10 ДСК „Про затвердження Інструкції з проведення комплексних інспектувань та контрольних перевірок органів і підрозділів внутрішніх справ України".

  4. Головному штабу МВС України (Березан В. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра та заступників Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр генерал внутрішньої служби України

  В. Ю. Захарченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 21.08.2013  № 808

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2013 р. за № 1802/24334

  ІНСТРУКЦІЯ про порядок організації та проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція визначає єдиний порядок організації та проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок (далі — перевірки) службової діяльності структурних підрозділів апарату МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, районних, районних в містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів), навчальних закладів і науково-дослідних установ системи МВС України (далі — органи (підрозділи) внутрішніх справ України), що забезпечують реалізацію повноважень МВС України, у тому числі додержання вимог Конституції України( 254к/96-ВР ), законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів МВС України, та організацію роботи щодо їх виконання.

  1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

  комплексне інспектування — перевірка службової діяльності органів (підрозділів) внутрішніх справ за всіма напрямами роботи;

  контрольна перевірка — перевірка службової діяльності органів (підрозділів) внутрішніх справ за всіма напрямами роботи та результатів ужитих заходів з усунення недоліків, виявлених під час проведення попереднього комплексного інспектування;

  цільова перевірка — перевірка службової діяльності органів (підрозділів) внутрішніх справ, під час якої перевіряються один або декілька напрямів роботи.

  1.3. Під час проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок надається методична і практична допомога у боротьбі зі злочинністю, забезпеченні охорони громадського порядку та громадської безпеки, зміцненні службової дисципліни, дотриманні вимог законодавства.

  1.4. Комплексні інспектування та контрольні перевірки проводяться відповідно до планів основних заходів МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — ГУМВС, УМВС) за наказом, підписаним Міністром внутрішніх справ України або його першим заступником, керівниками ГУМВС, УМВС або особами, які виконують їхні обов’язки.

  1.5. Позапланові комплексні інспектування проводяться за рішенням Міністра внутрішніх справ України або його першого заступника, керівників ГУМВС, УМВС або осіб, які виконують їхні обов’язки, за наявності однієї з таких обставин:

  встановлення фактів, які є підставою для проведення службового розслідування щодо керівників структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, районних, районних в містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) (далі — міськрайліноргани), навчальних закладів і науково-дослідних установ системи МВС України (далі — заклади та установи);

  обґрунтоване звернення фізичних та юридичних осіб про порушення посадовими особами структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, закладів та установ вимог законодавства;

  систематичне порушення посадовими особами структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, закладів та установ виконавської дисципліни;

 • за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністра внутрішніх справ України.
 • 1.6. Цільові позапланові перевірки проводяться за наказом, підписаним Міністром внутрішніх справ України, його першим заступником або заступниками Міністра внутрішніх справ України, керівниками ГУМВС, УМВС та їх першими заступниками або заступниками відповідно до їх компетенції.

  II. Об'єкти та суб'єкти перевірок

  2.1. Об'єктами перевірок є структурні підрозділи апарату МВС України, головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, районні, районні в містах, міські управління (відділи), лінійні управління (відділи), навчальні заклади і науково-дослідні установи системи МВС України.

  2.2. Суб'єктами перевірок є комісії з проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок (далі — комісія):

  1) комісіями апарату МВС України перевіряються структурні підрозділи апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, міськрайліноргани і заклади та установи;

  2) комісіями ГУМВС, УМВС перевіряються структурні підрозділи ГУМВС, УМВС та підпорядковані міськрайліноргани.

  2.3. Організація та проведення комплексних інспектувань та контрольних перевірок у апараті МВС України покладаються на Головний штаб МВС України, у ГУМВС, УМВС — на їх штаби.

  2.4. Організація та проведення цільових перевірок покладаються на структурні підрозділи апарату МВС України, ГУМВС, УМВС у межах їх компетенції відповідно до мети та завдань перевірки.

  2.5. Право здійснювати перевірки стану охорони державної таємниці і забезпечення режиму секретності мають виключно працівники режимно-секретних підрозділів органів внутрішніх справ відповідно до вимог чинного законодавства.

  III. Порядок формування комісій з проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок органів (підрозділів) внутрішніх справ України

  3.1. Комісії формуються з числа працівників структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, закладів та установ.

  За рішенням Міністра внутрішніх справ України або його першого заступника до участі в проведенні перевірок залучаються (за згодою) фахівці з інших міністерств та центральних органів виконавчої влади.

  3.2. Комісію очолює перший заступник або заступник Міністра внутрішніх справ України, керівник структурного підрозділу апарату МВС України або його заступник, перший заступник або заступник керівника ГУМВС, УМВС, посадова особа з керівного складу інспекторського управління Головного штабу МВС України.

  3.3. Заступником керівника комісії призначається посадова особа зі складу інспекторського управління Головного штабу МВС України (керівник або заступник керівника штабу, керівник інспекторського відділу (відділення, сектору) штабу ГУМВС, УМВС).

  3.4. Посадові особи, включені до складу комісії, на період перевірки (у тому числі на період підготовки) звільняються від виконання основних посадових обов'язків за місцем служби.

  3.5. Заміна включених до складу комісії членів у разі потреби здійснюється керівниками структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС тільки за погодженням з головою комісії, а також за його пропозицією в разі неможливості виконання посадовою особою завдань, визначених цією Інструкцією.

  IV. Періодичність і строки проведення комплексного інспектування, цільової та контрольної перевірки

  4.1. Комплексне інспектування структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, закладів та установ, міськрайлінорганів здійснюється один раз на 5 років.

  4.2. Контрольна перевірка проводиться не раніше ніж через 1 рік після проведення останнього комплексного інспектування.

  4.3. Міністром внутрішніх справ України або його першим заступником, керівниками ГУМВС, УМВС з урахуванням стабільних і позитивних результатів діяльності органу (підрозділу) внутрішніх справ після закінчення встановленого строку та на підставі пропозицій керівника Головного штабу МВС України (штабів ГУМВС, УМВС) проведення комплексного інспектування може бути скасовано, перенесено на інший строк або замінено цільовою перевіркою.

  4.4. У разі призначення нового керівника органу (підрозділу) внутрішніх справ, що підлягає перевірці, строк планового комплексного інспектування переноситься, але не більше ніж на 1 рік.

  4.5. Комплексне інспектування ГУМВС, УМВС, закладів та установ проводиться в строк до 20 днів, а контрольної та цільової перевірки — до 14 днів, комплексне інспектування та контрольні перевірки структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС — до 10 днів, міськрайлінорганів — до 7 днів. У разі якщо чисельність особового складу міськрайлінорганів становить понад 200 осіб, комплексне інспектування та контрольні перевірки проводяться в строк до 14 днів.

  4.6. У разі потреби строки проведення перевірок продовжуються за наказом Міністра внутрішніх справ України або його першого заступника, керівників ГУМВС, УМВС на підставі мотивованого рапорту голови комісії.

  V. Порядок підготовки до проведення комплексного інспектування та контрольної перевірки

  5.1. За 10 днів до початку проведення комплексного інспектування, контрольної перевірки заінтересованими структурними підрозділами апарату МВС України, ГУМВС, УМВС до Головного штабу МВС України, штабів ГУМВС, УМВС подаються в установленому порядку перелік питань, що підлягають включенню до плану-завдання, список посадових осіб, які залучаються до роботи в комісії, аналітична довідка про результати службової діяльності органу (підрозділу) внутрішніх справ, який перевіряється (при комплексному інспектуванні — за останні 5 років, під час контрольної перевірки — за останній рік), указуються наявні недоліки в службовій діяльності.

  5.2. Головний штаб МВС України (штаби ГУМВС, УМВС) опрацьовує матеріали та готує наказ про проведення комплексного інспектування, контрольної перевірки, складає план-завдання перевірки. План-завдання затверджує Міністр внутрішніх справ України або його перший заступник, заступники Міністра внутрішніх справ України, керівники ГУМВС, УМВС, їх перші заступники або заступники.

  5.3. Підрозділи інформаційно-аналітичного забезпечення за 5 днів до початку проведення комплексного інспектування або контрольної перевірки повинні підготувати та надати в установленому порядку до Головного штабу МВС України (штабів ГУМВС, УМВС) статистичні матеріали про криміногенну ситуацію в регіоні в розрізі міськрайлінорганів (при комплексному інспектуванні — за 5 років, під час контрольної перевірки — за 1 рік).

  5.4. Голова комісії за 3 дні до початку перевірки проводить нараду з членами комісії. На нараді голова комісії повідомляє про мету перевірки, строки проведення перевірки, план-завдання перевірки.

  5.5. Члени комісії в період підготовки до перевірки вивчають та аналізують стан криміногенної ситуації в регіоні, результати службової діяльності органів (підрозділів) внутрішніх справ, які перевіряються, знайомляться з листами, скаргами та заявами, які стосуються їх діяльності, матеріалами проведених раніше перевірок, наказами, дорученнями, рішеннями колегії МВС України, ГУМВС, УМВС.

  У разі здійснення перевірки діяльності, пов’язаної з державною таємницею, члени комісії готують припис на виконання завдання та отримують довідку про надання відповідної форми допуску до державної таємниці.

  VI. Порядок проведення перевірки

  6.1. Перевірка здійснюється в строки, визначені наказом на її проведення.

  6.2. Після прибуття до органу (підрозділу), який перевіряється, голова комісії інформує керівництво органу (підрозділу) внутрішніх справ про мету перевірки, строки і порядок її проведення; ознайомлює з планом-завданням на перевірку під підпис; представляється особисто керівнику органу (підрозділу) внутрішніх справ та представляє членів комісії керівному складу органів (підрозділів) внутрішніх справ, що підлягають перевірці; визначає порядок роботи комісії.

  6.3. Під час комплексних інспектувань та контрольних перевірок ГУМВС, УМВС перевірці в повному обсязі підлягають їх структурні підрозділи та не менше 20 % підпорядкованих їм міськрайлінорганів, перелік яких перед початком перевірки визначає голова комісії.

  6.4. Члени комісії здійснюють перевірку відповідно до своєї компетенції в установлені строки та згідно з планом-завданням перевірки.

  Комісії організовують свою роботу так, щоб не перешкоджати органу (підрозділу) внутрішніх справ, що перевіряється, у здійсненні покладених на нього повноважень та завдань.

  6.5. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, службової інформації, недопущення розголошення інформації, що стала відома під час її проведення.

  6.6. Під час проведення перевірки члени комісії мають право:

  1) перевіряти та оцінювати стан організації службової діяльності органу (підрозділу) внутрішніх справ відповідно до затвердженого плану-завдання;

  2) ознайомлюватись з необхідними документами, у разі потреби копіювати їх та додавати копії до матеріалів перевірки;

  3) отримувати необхідні довідки, статистичні дані, іншу інформацію від посадових осіб органу (підрозділу) внутрішніх справ, що перевіряється;

  4) вимагати й отримувати від посадових осіб органу (підрозділу) внутрішніх справ, в якому проводиться перевірка, усні та письмові пояснення з питань, що стосуються перевірки, та ставити перед керівником, іншими посадовими особами вимоги щодо невідкладного усунення виявлених порушень.

  6.7. Члени комісії на період проведення перевірки безпосередньо підпорядковуються голові комісії та його заступникові і зобов'язані:

  1) проводити всебічну, повну та об’єктивну перевірку стану службової діяльності органу (підрозділу) внутрішніх справ згідно із планом-завданням.

  Виявляти причини та умови, які призводять до недоліків і порушень у роботі, розробляти практичні заходи щодо покращення діяльності, надавати практичну допомогу;

  2) доповідати голові комісії або його заступникові про своє місцезнаходження, виїзди до органів (підрозділів), результати проведеної перевірки, надзвичайні події та факти, що потребують негайного втручання;

  3) суворо дотримуватися службової дисципліни, режиму секретності;

  4) у встановлені строки готувати та подавати голові комісії або його заступнику довідку про результати перевірки. Довідка про результати перевірки готується в трьох примірниках (перший примірник подається керівнику органу (підрозділу), що перевірявся; другий примірник долучається до загального акта (довідки); третій примірник подається керівникові структурного підрозділу апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, закладу та установи, де проходить службу член комісії). Довідка реєструється в підрозділі режимно-секретного та документального забезпечення органу (підрозділу), який перевіряється, з дотриманням установленого порядку діловодства та режиму секретності. Після узгодження з головою комісії довідка подається для ознайомлення керівнику органу (підрозділу), який перевірявся. У довідці зазначаються основні результати перевірки, указуються причини та умови, що призводять до виникнення недоліків у службовій діяльності, дається оцінка діяльності перевірених органів (підрозділів) внутрішніх справ.

  6.8. Під час проведення перевірки голова комісії має право:

  1) вимагати від керівників органів (підрозділів), що перевіряються, проведення службових розслідувань за виявленими фактами порушень законодавства та службової дисципліни. Службові розслідування проводяться відповідно до наказу МВС України від 12 березня 2013 року № 230( z0541-13 ) „Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2013 року за № 541/23073;

  2) надсилати до органів прокуратури матеріали за фактами виявлених порушень вимог законодавства в роботі органів (підрозділів) внутрішніх справ;

  3) вносити пропозиції особі, яка призначила перевірку, щодо усунення від перевірки окремих членів комісії. Зменшувати строки перебування членів комісії у відрядженні.

  6.9. Голова комісії під час проведення перевірки зобов'язаний:

  1) здійснювати контроль за роботою членів комісії, надавати їм практичну допомогу;

  2) під час здійснення комплексного інспектування та контрольної перевірки організовувати та проводити особистий прийом громадян в органах внутрішніх справ, які перевіряються. За 3 дні до початку перевірки графіки прийому доводяться до відома громадян через місцеві засоби масової інформації та мережу Інтернет. Прийняті на особистому прийомі звернення громадян реєструються та розглядаються в установленому порядку;

  3) підписувати акт перевірки або довідку про її результати. Матеріали перевірки в установленому порядку доповідати керівництву МВС України, ГУМВС, УМВС.

  VII. Оформлення результатів перевірок

  7.1. За результатами проведення комплексного інспектування безпосередньо в перевіреному органі (підрозділі) внутрішніх справ складається акт у двох примірниках з дотриманням установленого порядку діловодства та режиму секретності. Перший примірник акта залишається в органі (підрозділі) внутрішніх справ, який перевірявся, а другий надсилається до Головного штабу МВС України (штабів ГУМВС, УМВС).

  В акті стисло дається загальна оцінка діяльності перевіреного органу (підрозділу) внутрішніх справ, зазначаються виявлені недоліки. Оцінюється стан справ за всіма напрямами службової діяльності органу (підрозділу) внутрішніх справ (діяльність органів та підрозділів внутрішніх справ оцінюється на „задовільно" або „незадовільно").

  Акт готується винятково на перевірених достовірних фактах і прикладах. При підготовці акта повинні бути дотримані об’єктивність і вичерпність виявлених порушень законодавства і недоліків у службовій діяльності органу (підрозділу) внутрішніх справ.

  До акта також долучаються додатки у вигляді довідок про основні результати перевірки за напрямами службової діяльності. Додатки готуються членами комісії, опрацьовуються головою комісії та його заступником на підставі довідок посадових осіб структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, закладів та установ, що брали участь у перевірці.

  7.2. Акт повинен мати такі основні розділи: загальний стан злочинності (у динаміці за останні 5 років, для контрольної перевірки — за останній 1 рік), рівень управлінської діяльності, організація досудового слідства, розкриття кримінальних правопорушень, реагування на заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення чи інші події, охорона громадського порядку, робота зі зверненнями громадян, ведення єдиного обліку органами (підрозділами) внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, висновок комісії, пропозиції щодо усунення недоліків та підвищення ефективності службової діяльності перевіреного органу (підрозділу) внутрішніх справ.

  7.3. Акт підписується головою комісії. Керівник органу (підрозділу) внутрішніх справ, який перевірявся, ознайомлюється з актом під підпис.

  У разі незгоди з висновками комісії керівник перевіреного органу (підрозділу) внутрішніх справ має право викласти свої зауваження в рапорті на ім’я посадової особи, яка призначила перевірку. Рапорт додається до акта.

  У разі якщо керівник органу (підрозділу) внутрішніх справ, який перевірявся, відмовляється ставити свій підпис про ознайомлення з актом, голова комісії в присутності не менше двох членів комісії складає відповідну довідку, яка додається до акта.

  7.4. За результатами проведення контрольної перевірки голова комісії готує довідку за тими самими правилами, що й акт комплексного інспектування.

  7.5. За підсумками цільової перевірки складається довідка.

  7.6. Голова комісії доповідає про результати комплексного інспектування, контрольної перевірки та зауваження керівника перевіреного органу (підрозділу) внутрішніх справ посадовій особі, на яку покладено обов’язки з підбиття підсумків перевірки, погоджує з ним строки і порядок підбиття підсумків.

  7.7. Результати комплексного інспектування, контрольної перевірки розглядаються на засіданні колегії або розширеній нараді керівного складу перевіреного органу (підрозділу) внутрішніх справ.

  Засідання колегії або розширену оперативну нараду проводить посадова особа, на яку покладено обов’язок з підбиття підсумків перевірки. Організація та проведення засідання колегії (розширеної наради) покладаються на керівника перевіреного органу (підрозділу) внутрішніх справ. За результатами засідань оформляється рішення.

  7.8. Після прибуття до постійного місця служби голова комісії впродовж 5 робочих днів доповідає про результати комплексного інспектування та контрольної перевірки керівнику, який призначив перевірку.

  7.9. Результати цільової перевірки впродовж 5 робочих днів після її закінчення керівник структурного підрозділу апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, на якого покладено організацію та проведення перевірки, доповідає посадовій особі, яка призначила перевірку.

  7.10. У разі якщо за висновками проведеного комплексного інспектування, контрольної перевірки стан службової діяльності органу (підрозділу) внутрішніх справ оцінюється як незадовільний, керівник Головного штабу МВС України (штабів ГУМВС, УМВС) або особа, яка виконує його обов’язки, подає на розгляд Міністра внутрішніх справ України, керівників ГУМВС, УМВС пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та/або заступників керівників органів (підрозділів) внутрішніх справ, які перевірялися.

  VIII. Організація контролю за усуненням недоліків, виявлених при перевірці

  8.1. Керівник органу (підрозділу) внутрішніх справ, де проводилися комплексне інспектування та контрольна перевірка, зобов’язаний упродовж 5 робочих днів після закінчення перевірки скласти план заходів з усунення виявлених недоліків. План складається у двох примірниках, другий примірник надсилається до Головного штабу МВС України (штабів ГУМВС, УМВС).

  8.2. Контроль за виконанням плану з усунення недоліків, виявлених під час проведення комплексного інспектування та контрольної перевірки, покладається на Головний штаб МВС України (штаби ГУМВС, УМВС), а цільової перевірки — на структурні підрозділи апарату МВС України, ГУМВС, УМВС.

  8.3. Керівник органу (підрозділу) внутрішніх справ, який перевірявся, у місячний строк після проведеної перевірки подає до Головного штабу МВС України (штабів ГУМВС, УМВС) інформацію про стан усунення недоліків, виявлених під час проведення комплексного інспектування та контрольної перевірки. У разі необхідності доповідає про проведену роботу керівнику, який призначив перевірку.

  8.4. Заключним етапом та основною формою відомчого контролю за усуненням недоліків, виявлених під час комплексного інспектування, а також оцінки проведеної роботи з підвищення ефективності службової діяльності органу (підрозділу) внутрішніх справ, який перевірявся, є контрольна перевірка.

  Перший заступник начальника Головного штабу МВС України підполковник міліції

  О. О. Сергєєв

  Юридичний портал Справедливість

  Это Вам будет интересно:

  Юридические публикации:

  • Adds.kiev.ua - это юридические услуги от профессиональных
   юристов и адвокатов города Киева и Киевской области,
   за плечами которых многие годы юридической практики!

  Мы помогаем даже в сложных ситуациях и неурядицах!

  Контакты юристов

  Телефон:
  E-mail:
  Юридические услуги - Про затвердження Інструкції про порядок організації ..., 2024 год |
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca