AddS.kiev.ua

Юридические услуги в Киеве от профессионалов!


Услуги юристов и адвокатов

консультации по различного рода правовым вопросам;

анализ и правовой аудит ситуаций и действий;

подготовка процессуальных документов в суд, правоохранительные и другие государственные органы, учреждения и организации;

юридическое представление интересов;

обжалование незаконного решения суда, органа местного самоутравления и чиновника;

помощь в получении любого рода юридических документов, в том числе через суд;

другие юридические и адвокатские услуги.

Новости законодательства

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінс

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінспекції Нещодавно на імя тимчасово виконуючого обовязки начальника УМВС України в Полтавській області Андрія Балоня надійшла подяка від мешканця села Білоцерківка, Великобагачанського району, який висловлював ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены в результате антикоррупционной проверки В Государственной пограничной службе Украины (ГПС) продолжаются активные мероприятия по предотвращению злоупотреблений среди персонала. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.


Питання Міністерства освіти і науки України, Президент УкраїниУказ  Президента України

Питання Міністерства освіти і науки України

1. Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки України (додається).

2. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) у Положенні про Державну службу інтелектуальної власності України( 436/2011 ), затвердженому Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 436:

в абзаці першому пункту 1 слова "Міністра освіти і науки, молоді та спорту України" замінити словами "Міністра освіти і науки України";

у тексті Положення слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство освіти і науки України" у відповідному відмінку;

2) у Положенні про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України( 437/2011 ), затвердженому Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 437:

в абзаці першому пункту 1 слова "Міністра освіти і науки, молоді та спорту України" замінити словами "Міністра освіти і науки України";

у тексті Положення слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство освіти і науки України" у відповідному відмінку;

3) у Положенні про Державну інспекцію навчальних закладів України( 438/2011 ), затвердженому Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 438:

 • пункт 1 викласти в такій редакції:
 • "1. Державна інспекція навчальних закладів України (ДІНЗ України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України (далі — Міністр).

  ДІНЗ України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності";

  у пункті 2 слова "Міністра освіти і науки, молоді та спорту України" замінити словом "Міністра";

  у тексті Положення слова "Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України" замінити словами "Міністерства освіти і науки України", а слова "Державна інспекція" в усіх відмінках — словами "ДІНЗ України".

  3. Визнати такими, що втратили чинність:

  Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 410( 410/2011 ) "Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України";

  Указ Президента України від 6 червня 2011 року № 645( 645/2011 ) "Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України".

  4. Кабінету Міністрів України привести у шестимісячний строк свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом.

  5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

  Президент України

  В. ЯНУКОВИЧ

  м. Київ 25 квітня 2013 року № 240/2013

  ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240/2013

  ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство освіти і науки України

  1. Міністерство освіти і науки України (МОН України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

  МОН України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, інтелектуальної власності, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

  2. МОН України у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, дорученнями Президента України, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями МОН України є:

  забезпечення формування державної політики у сферах освіти і науки, інтелектуальної власності, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

 • реалізація державної політики у сфері освіти і науки.
 • 4. МОН України відповідно до покладених на нього завдань:

  1) розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

  2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;

  3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

  4) готує в межах повноважень зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

  5) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах освіти і науки, інтелектуальної власності, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства, а також у сфері державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

  6) забезпечує інтеграцію вітчизняних освіти і науки, інших сфер, віднесених до компетенції МОН України, із неухильним дотриманням принципів збереження і захисту національних інтересів;

  7) визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти, освіти протягом життя, інших сфер, віднесених до компетенції МОН України;

  8) здійснює в межах повноважень координацію діяльності органів виконавчої влади, у тому числі органів управління освітою місцевих державних адміністрацій, та органів місцевого самоврядування у сферах, віднесених до компетенції МОН України;

  9) створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти, професійно-технічної, вищої освіти, інклюзивного навчання та освіти протягом життя, наукових ступенів та вчених звань;

  10) розробляє та затверджує в установленому порядку Базовий компонент дошкільної освіти, розробляє державні стандарти освіти;

  11) розробляє та затверджує типові навчальні плани загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

  12) затверджує норми, стандарти і технічні регламенти у сфері програмного забезпечення, електронного документообігу (єдині формати обміну даними) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

  13) організовує розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, а також позашкільної освіти;

 • 14) розробляє та затверджує освітні стандарти з конкретних професій;
 • 15) координує діяльність місцевих органів управління освітою в частині формування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та забезпечує формування оптимальної мережі професійно-технічних навчальних закладів, експериментальних навчальних закладів для задоволення освітніх потреб населення з урахуванням потреб особистості і регіональної специфіки;

  16) організовує діяльність психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу в системі освіти;

 • 17) визначає основні цілі та завдання виховного процесу в навчальних закладах;
 • 18) розробляє та затверджує умови прийому до навчальних закладів;
 • 19) здійснює нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення функціонування навчальних закладів;

  20) затверджує порядки проведення державної наукової та науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних і регіональних програм, погоджує проекти концепцій державних програм розвитку галузей економіки та державних програм у частині трансферу технологій;

 • 21) погоджує рішення про створення наукових парків та затверджує пріоритетні напрями їх діяльності;
 • 22) подає державним замовникам пропозиції до проектів державних програм розвитку галузей економіки стосовно набуття або передачі майнових прав на технології та/або їх складові;

  23) готує пропозиції щодо законодавчого стимулювання діяльності зі створення та впровадження високих технологій;

  24) визначає порядок державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи, форму свідоцтва на право проведення зазначеної експертизи та перелік документів державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності і надання експертних послуг без отримання свідоцтва;

  25) забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу у сфері генетично-інженерної діяльності, розробляє критерії безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності в замкнених системах, розробляє та вдосконалює систему контролю за дотриманням правил безпеки генетично-інженерної діяльності;

  26) затверджує типове положення про комісію з біологічної та генетичної безпеки проведення генетично-інженерних робіт;

  27) установлює разом із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, порядок утилізації, знищення та знешкодження облікового матеріалу генетично модифікованих організмів, одержаного під час випробувань, непридатних або заборонених до використання генетично модифікованих організмів, а також тари від них;

  28) розробляє та затверджує перелік альтернативних методів та об'єктів для використання замість експериментальних тварин;

  29) установлює порядок проведення наукових дослідів, експериментів на тваринах, затверджує альтернативні методи та об'єкти для отримання наукових даних;

 • 30) визначає стратегію моніторингу якості освіти та забезпечує його проведення;
 • 31) затверджує порядок забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками і навчальними посібниками;

  32) здійснює в установленому порядку ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, а також ліцензування та атестацію професійно-технічних навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності;

  33) формує та забезпечує функціонування системи атестації педагогічних, у тому числі керівних, наукових і науково-педагогічних кадрів, для встановлення рівня кваліфікації вченого, організовує їх атестацію та підвищення кваліфікації;

  34) забезпечує єдність вимог до рівня наукової кваліфікації здобувачів наукових ступенів та вчених звань, проводить експертизу, в тому числі на відсутність текстових запозичень, дисертацій для здобуття наукових ступенів та атестаційних справ для присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, а також забезпечує розгляд апеляцій на рішення спеціалізованих вчених рад та вчених рад вищих навчальних закладів і наукових установ;

  35) формує мережу спеціалізованих вчених і експертних рад, затверджує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів та скасовує такі рішення в разі невиконання державних вимог під час атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, а також видає відповідні дипломи про наукові ступені;

  36) координує діяльність органів виконавчої влади та здійснює керівництво роботою з присудження наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора науково-дослідних (науково-технічних) установ та вищих навчальних закладів у сфері атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

  37) присвоює вчені звання старшого наукового співробітника, доцента, професора, видає відповідні атестати, затверджує перелік документів, необхідних для розгляду питань щодо позбавлення (відновлення) вчених звань;

  38) призначає в установленому порядку на посади директорів, заступників директорів державних загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

  39) призначає на посади та звільняє з посад керівників підпорядкованих йому вищих і професійно-технічних навчальних закладів за результатами конкурсу;

  40) погоджує призначення на посади керівників вищих навчальних закладів державної форми власності, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади, комунальної та приватної форми власності;

  41) затверджує статути підпорядкованих йому вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;

  42) погоджує статути вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності, що підпорядковані іншим центральним органам виконавчої влади, вищих та професійно-технічних навчальних закладів, що належать Автономній Республіці Крим, вищих та професійно-технічних навчальних закладів комунальної форми власності;

 • 43) погоджує статути вищих та професійно-технічних навчальних закладів приватної форми власності;
 • 44) формує щороку пропозиції та доводить до підпорядкованих навчальних закладів державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб;

  45) здійснює заходи щодо матеріального та морального стимулювання працівників освіти і науки, інших учасників навчально-виховного процесу та вживає заходів щодо поліпшення матеріальних і житлових умов студентів, учнів, слухачів, вихованців, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

  46) приймає в установленому порядку рішення про відкриття у вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти, в наукових установах (за винятком наукових установ Національної академії наук України) аспірантури, ад'юнктури, докторантури;

 • 47) організовує навчання державних службовців з питань, що належать до його компетенції;
 • 48) забезпечує організацію та проведення експертизи навчальних програм, підручників і навчальних посібників для навчальних закладів, у тому числі щодо відповідності принципу їх забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

  49) забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної літератури для навчальних закладів, у тому числі схвалює їх видання для загальноосвітніх навчальних закладів;

  50) розробляє та затверджує порядок підтвердження відповідності навчальних видань, засобів навчання і обладнання державним освітнім стандартам, психолого-педагогічним вимогам та визначає доцільність їх впровадження у навчально-виховний процес навчальних закладів України;

  51) встановлює порядок замовлення, видачі та ведення обліку документів про освіту державного зразка;

  52) координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукової складової інших державних цільових програм і контролює їх виконання;

  53) розглядає в установленому порядку пропозиції щодо надання статусу національного і статусу дослідницького вищим навчальним закладам IV рівня акредитації, а також статусу наукового центру науково-дослідним (науково-технічним) установам за поданням органів, до сфери управління яких належать такі заклади і установи;

  54) подає на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку пропозиції щодо створення та реорганізації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету, а також пропозиції щодо віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання;

 • 55) здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ;
 • 56) забезпечує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної інформації, національної інноваційної системи, системи наукової і науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних та регіональних програм;

  57) формує щороку пропозиції щодо державного замовлення на науково-технічну продукцію на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції;

  58) забезпечує реалізацію державної політики у сфері трансферу (передачі) технологій і прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету;

  59) визначає строки, перелік навчальних предметів, програми та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання, контролює здійснення заходів із проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів;

  60) розробляє пропозиції щодо обсягів матеріально-технічного і фінансового забезпечення навчальних закладів;

  61) забезпечує ведення та функціонування державних електронних баз даних, у тому числі Єдиної державної електронної бази з питань освіти, реєстрів, зокрема навчальних закладів, інших інформаційних систем у сфері, що належить до його компетенції;

  62) проводить роботу, пов'язану з визнанням виданих в інших державах документів про освіту, наукові ступені та вчені звання шляхом переатестації або нострифікації, а також роботу, пов'язану з міжнародним визнанням навчальних курсів та кваліфікацій;

  63) реалізує державну політику в частині стипендіального забезпечення, нагородження та преміювання відповідно до законодавства (у тому числі нагородження переможців інтелектуальних змагань, турнірів, олімпіад тощо), висуває кандидатів на здобуття Державної премії України в галузі освіти, державних стипендій для видатних діячів освіти;

  64) проводить у межах повноважень спеціальну перевірку відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання в осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

  65) бере участь у реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту в навчальних закладах всіх типів і рівнів акредитації;

  66) забезпечує організацію навчально-виховного процесу і проведення серед учнівської і студентської молоді спортивних заходів, пов'язаних із підготовкою спортивного резерву для національних збірних команд України;

  67) забезпечує комплектацію національних збірних команд студентів і учнів з видів спорту для забезпечення їх участі у міжнародних та всеукраїнських змаганнях, організацію і проведення міжнародних і всеукраїнських змагань серед учнівської та студентської молоді;

  68) визначає порядок набору іноземців та осіб без громадянства для навчання в Україні, здійснює контроль за його дотриманням українськими навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності, організовує ведення обліку таких осіб;

  69) визначає пріоритетні та перспективні напрями освітніх послуг, що надаються українськими навчальними закладами іноземним громадянам та особам без громадянства;

  70) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю МОН України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які видаються МОН України;

  71) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН України;

  72) виконує в межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

  73) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції;

  74) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

  5. МОН України з метою організації своєї діяльності:

  1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті МОН України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

  2) здійснює добір кадрів в апарат МОН України, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату МОН України;

  3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

  4) організовує планово-фінансову роботу в апараті МОН України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

  5) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

  6) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням в апараті МОН України;

  7) забезпечує в межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

  6. МОН України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  1) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики — статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;

  2) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  3) проводити з'їзди, конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

  4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

  7. МОН України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, професійними спілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, з підприємствами, установами та організаціями.

  8. МОН України в межах повноважень, на основі та на виконання Конституції( 254к/96-ВР ) та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

  Накази МОН України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"( 1160-15 ).

  Нормативно-правові акти МОН України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

  Накази МОН України, видані в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами.

  9. МОН України очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

  Міністр має першого заступника та заступника Міністра — керівника апарату, які призначаються на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, і звільняються з посади Президентом України.

  У разі необхідності для забезпечення здійснення МОН України окремих завдань рішенням Президента України у МОН України вводиться посада заступника Міністра, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, і звільняється з посади Президентом України.

 • 10. Міністр:
 • 1) очолює МОН України, здійснює керівництво його діяльністю;

  2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції МОН України;

  3) спрямовує та координує діяльність Державної служби інтелектуальної власності України (далі — Державна служба), Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (далі — Держінформнауки України), Державної інспекції навчальних закладів України (далі — ДІНЗ України), у тому числі:

  формує державну політику у відповідній сфері та контролює її реалізацію Державною службою, Держінформнауки України, ДІНЗ України;

  погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Державною службою, Держінформнауки України, ДІНЗ України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

  визначає пріоритетні напрями роботи Державної служби, Держінформнауки України, ДІНЗ України та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;

  вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур на посади голів Державної служби, Держінформнауки України, ДІНЗ України і за пропозицією голів зазначених органів — пропозиції щодо кандидатур на посади їх заступників;

 • погоджує структуру апаратів Державної служби, Держінформнауки України, ДІНЗ України;
 • видає обов'язкові до виконання Державною службою, Держінформнауки України, ДІНЗ України накази та доручення з питань, що належать до їх компетенції;

  погоджує призначення на посади і звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів Державної служби, Держінформнауки України, ДІНЗ України;

  порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів Державної служби, Держінформнауки України, ДІНЗ України повністю чи в окремій частині;

  порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності голів Державної служби, Держінформнауки України, ДІНЗ України та їх заступників;

  ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів Державної служби, Держінформнауки України, ДІНЗ України, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

  ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно голів Державної служби, Держінформнауки України, ДІНЗ України, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів служб та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

  приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності Державної служби, Держінформнауки України, ДІНЗ України;

  заслуховує звіти про виконання покладених на Державну службу, Держінформнауки України, ДІНЗ України завдань та планів їх роботи;

  визначає структурний підрозділ апарату МОН України, що відповідає за взаємодію з Державною службою, Держінформнауки України, ДІНЗ України;

  визначає посадових осіб МОН України, які включаються до складу колегій Державної служби, Держінформнауки України, ДІНЗ України;

  визначає порядок обміну інформацією між МОН України та Державною службою, Держінформнауки України, ДІНЗ України, періодичність її подання;

  вирішує інші питання, пов'язані зі спрямуванням і координацією діяльності Державної служби, Держінформнауки України, ДІНЗ України;

  4) визначає пріоритети роботи МОН України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МОН України, звіти про їх виконання;

  5) організовує та контролює виконання в апараті МОН України Конституції( 254к/96-ВР ) та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

  6) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

  7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є МОН України;

  8) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є МОН України, Державна служба, Держінформнауки України, ДІНЗ України, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МОН України, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

  9) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

  10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МОН України, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку їх керівників та заступників керівників, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  11) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату МОН України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами України;

  12) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

  13) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН України;

  14) погоджує в установленому порядку призначення на посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників навчальних закладів, що належать до сфери управління Державної служби, Держінформнауки України, ДІНЗ України;

 • 15) дає обов'язкові до виконання працівниками апарату МОН України доручення;
 • 16) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОН України;
 • 17) представляє МОН України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

 • 18) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 • 19) підписує накази МОН України;
 • 20) організовує роботу колегії МОН України і головує на її засіданнях;
 • 21) затверджує кількісний та персональний склад колегії МОН України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них;

 • 22) здійснює інші передбачені законом повноваження.
 • 11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МОН України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у МОН України може утворюватися колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника, заступника Міністра (у разі введення), заступника Міністра — керівника апарату. У разі потреби до складу колегії МОН України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату МОН України, а також у встановленому порядку інші особи.

  Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу МОН України.

  Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у МОН України можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

  Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

 • 12. Положення про МОН України затверджується Президентом України.
 • Гранична чисельність працівників МОН України затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Структура апарату МОН України затверджується Міністром.

  Штатний розпис та кошторис МОН України затверджуються заступником Міністра — керівником апарату за погодженням із Міністерством фінансів України.

  13. МОН України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

  Глава Адміністрації Президента України

  С. ЛЬОВОЧКІН

  Юридичний портал Справедливість

  Это Вам будет интересно:

  Юридические публикации:

  • Adds.kiev.ua - это юридические услуги от профессиональных
   юристов и адвокатов города Киева и Киевской области,
   за плечами которых многие годы юридической практики!

  Мы помогаем даже в сложных ситуациях и неурядицах!

  Контакты юристов

  Телефон:
  E-mail:
  Юридические услуги - Питання Міністерства освіти і науки України, Президент ..., 2024 год |
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca