AddS.kiev.ua

Юридические услуги в Киеве от профессионалов!


Услуги юристов и адвокатов

консультации по различного рода правовым вопросам;

анализ и правовой аудит ситуаций и действий;

подготовка процессуальных документов в суд, правоохранительные и другие государственные органы, учреждения и организации;

юридическое представление интересов;

обжалование незаконного решения суда, органа местного самоутравления и чиновника;

помощь в получении любого рода юридических документов, в том числе через суд;

другие юридические и адвокатские услуги.

Новости законодательства

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінс

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінспекції Нещодавно на імя тимчасово виконуючого обовязки начальника УМВС України в Полтавській області Андрія Балоня надійшла подяка від мешканця села Білоцерківка, Великобагачанського району, який висловлював ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены в результате антикоррупционной проверки В Государственной пограничной службе Украины (ГПС) продолжаются активные мероприятия по предотвращению злоупотреблений среди персонала. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.


Про затвердження Положення про Науково-технічну раду Державної служби геології та надр України, Міністерство екології та природних ресурсів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 12.09.2013  № 387
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2013 р. за № 1873/24405

   Про затвердження Положення про Науково-технічну раду Державної служби геології та надр України

  Відповідно до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України( 452/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, абзацу четвертого пункту 12 Положення про Державну службу геології та надр України( 391/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 391, з метою розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій, забезпечення здійснення єдиної наукової, інноваційної та інвестиційної політики у сфері геологічного вивчення і раціонального використання надр, а також координації досліджень щодо розробки та впровадження у виробництво наукових основ прогнозування, пошуків і розвідки корисних копалин, змін геологічного середовища та інших потреб геологічного вивчення надр, моніторингу та наукового супроводження надрокористування НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Науково-технічну раду Державної служби геології та надр України, що додається.

  2. Державній службі геології та надр України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  О. А. Проскуряков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 12.09.2013 № 387

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2013 р. за № 1873/24405

  ПОЛОЖЕННЯ про Науково-технічну раду Державної служби геології та надр України

  І. Загальні положення

  1.1. Науково-технічна рада Державної служби геології та надр України (далі — НТР) є постійним дорадчим органом, який утворено в Держгеонадрах України для розгляду наукових рекомендацій і проведення фахових консультацій з питань геологічного вивчення і з метою забезпечення наукового підходу до раціонального використання надр, інноваційної та інвестиційної політики, відтворення мінерально-сировинної бази.

  1.2. НТР у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими актами законодавства.

  1.3. НТР формується із працівників структурних підрозділів апарату Держгеонадр України, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління, а також вчених Національної академії наук України, співробітників інших наукових і освітніх закладів, науково-технічних товариств та громадських організацій (за їх згодою).

  ІІ. Основні завдання та функції НТР

  2.1. Основними завданнями НТР є:

 • розгляд наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій;
 • надання науково обґрунтованих висновків і рекомендацій щодо основних напрямів реалізації державної політики у сфері вивчення, відтворення та раціонального використання надр;

  визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі вивчення та раціонального використання надр, екологічно безпечного проведення геологорозвідувальних робіт;

 • розроблення міжгалузевих та галузевих науково-технічних програм за дорученням Держгеонадр України;
 • аналіз виконання окремих проектів і розробок, що здійснюються згідно з договорами, програмами та тематичними планами Держгеонадр України, і підготовка відповідних висновків та пропозицій;

  підготовка рекомендацій щодо коригування науково-технічної діяльності з метою своєчасного виконання актуальних завдань та ефективного використання науково-технічного потенціалу, фінансових і матеріальних ресурсів, усунення невиправданого дублювання в роботі, реалізації завершених розробок;

  оцінка виконаних робіт та їх ефективності, доцільності і обґрунтованості пропозицій щодо виконання та фінансування нових науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

  розгляд обґрунтувань і проектів геологічних завдань на проведення геологорозвідувальних робіт корисних копалин;

  розгляд матеріалів з виконання державного замовлення на геологічне вивчення та приріст ресурсів і запасів корисних копалин;

  розгляд організації робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування, які здійснюються спеціалізованими державними геологічними підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держгеонадр України, в установленому законодавством порядку і які визначаються Держгеонадрами України на конкурсних засадах, ураховуючи їх статутні завдання та спеціалізацію.

  2.2. НТР відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

  розглядає пропозиції за пріоритетними напрямами науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектно-пошукових робіт, щодо створення нової техніки і прогресивних технологій у сферах діяльності, пов'язаних з геологічним вивченням та використанням надр;

  розглядає і надає пропозиції до проектів нормативно-правових актів та нормативних документів з питань, віднесених до компетенції Держгеонадр України;

  розглядає проекти геологічних завдань і змін до них та проектно-кошторисну документацію на проведення геологорозвідувальних робіт, які проводяться за кошти державного бюджету;

  розглядає звіти з регіональних, пошукових, розвідувальних та науково-дослідних робіт, виконаних за геологічними завданнями, виданими Держгеонадрами України, приймає рішення щодо повноти виконання зазначених геологічних завдань;

  щороку розглядає і оцінює стан виконання геологорозвідувальних робіт та наукового супроводження, що виконуються підприємствами, установами та організаціями за кошти державного бюджету, які спрямовуються Держгеонадрами України на розвиток мінерально-сировинної бази, та плани робіт на наступний рік відповідно до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року( 3268-17 ), затвердженої Законом України від 21 квітня 2011 року № 3268-VI, надає консультації щодо ступеня виконання зазначених геологорозвідувальних робіт та наукового супроводження;

 • розглядає пропозиції з удосконалення організації державної експертизи запасів корисних копалин;
 • вносить рекомендації щодо вдосконалення організації державного контролю за геологічним вивченням, раціональним використанням надр, відтворенням мінерально-сировинної бази;

  оцінює стан і вносить пропозиції стосовно вдосконалення організації геологічного вивчення надр для поповнення мінерально-сировинної бази з метою задоволення потреб економіки в мінеральних ресурсах;

  розглядає результати оперативної оцінки прогнозних ресурсів та попередньо оцінених запасів підземних вод, апробації запасів твердих корисних копалин за категорією С2, що здійснюється експертними комісіями з моніторингу ресурсної бази та приростів запасів;

  розглядає висновки експертних комісій з якісної і кількісної оцінки перспективних та прогнозних ресурсів, фонду перспективних об’єктів та оперативних приростів і списання запасів вуглеводнів;

  розглядає і вносить рекомендації щодо вдосконалення економічного механізму надрокористування, у тому числі з удосконалення системи плати за користування надрами;

  розглядає пропозиції стосовно концепції розвитку пріоритетного напряму науково-технічної, інноваційної та інвестиційної політики у сфері вивчення та використання надр;

  оцінює відповідність наукового та технічного рівнів виконуваних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт світовим пріоритетам, повноту і комплексність заходів, необхідних для досягнення поставлених перед ними цілей;

  бере участь у підготовці пропозицій щодо впровадження результатів, отриманих від наукових досліджень і розробок у сфері геологічного вивчення надр, збереження мінерально-сировинної бази;

 • розглядає підсумки робіт за основними напрямами діяльності Держгеонадр України;
 • готує пропозиції щодо формування нових напрямів робіт і проектів, а також припинення державної підтримки проектів, які не відповідають сучасним вимогам у сфері діяльності Держгеонадр України;

  вносить пропозиції стосовно проведення виставок, конференцій, симпозіумів, нарад і семінарів з метою широкого обговорення та розробки рекомендацій щодо вирішення найважливіших питань діяльності Держгеонадр України;

  оцінює матеріали конференцій, симпозіумів, конгресів з геологічних питань, які проводяться в Україні та за кордоном, з метою запровадження новітніх технологій в геологічній галузі;

  заслуховує звіти та повідомлення керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр України, щодо їх науково-виробничої діяльності, надає рекомендації за результатами обговорень;

  розглядає і надає рекомендації щодо публікації науково-технічної літератури з питань геологічного вивчення з метою її популяризації в Україні та за кордоном;

  координує роботи з моніторингу та наукового супроводження надрокористування, надає пропозиції щодо координації між спеціалізованими підприємствами при проведенні зазначених робіт;

  розглядає та аналізує результати робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування, проведених спеціалізованими підприємствами, та дає їм оцінку;

  розглядає та рекомендує до затвердження заходи, спрямовані на підвищення рівня якості науково-технічної діяльності спеціалізованих підприємств з питань моніторингу та наукового супроводження надрокористування;

  обговорює важливі науково-технічні проблеми з моніторингу та наукового супроводження надрокористування та вивчає питання стосовно координації та співробітництва з іншими організаціями та установами із зазначених напрямів, проведення науково-технічних нарад та конференцій тощо, пропонує тематику науково-практичних конференцій, нарад та семінарів;

  розглядає найважливіші науково-технічні проблеми та пропонує основні напрями наукових досліджень і геологорозвідувальних робіт з урахуванням економічної доцільності використання бюджетних коштів;

  забезпечує єдиний методологічний підхід у визначенні вартості робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи.

  ІІІ. Структура, склад, регламент і організація роботи НТР

  3.1. До складу НТР входять голова НТР, заступник голови НТР, секретар НТР та інші члени НТР.

  Персональний склад та структура НТР затверджуються наказом Державної служби геології та надр України.

  3.2. НТР проводить свою роботу у формі засідань, які скликаються за рішенням голови НТР.

  У період між засіданнями НТР поточна робота здійснюється керівництвом НТР, до складу якого входять голова НТР, його заступник і секретар.

  3.3. Головою НТР є перший заступник Голови Держгеонадр України.

  У разі відсутності голови НТР його обов’язки виконує заступник Голови Держгеонадр України — заступник голови НТР.

  Голова НТР здійснює керівництво діяльністю НТР, затверджує плани її роботи і роботи секцій, рішення, рекомендації, протоколи засідань НТР та її секцій.

  3.4. Заступник голови НТР забезпечує її роботу за напрямами діяльності, у тому числі  організовує надходження матеріалів, необхідних для діяльності НТР, від структурних підрозділів апарату Держгеонадр України, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління.

  3.5.  Секретар НТР здійснює організаційно-технічне забезпечення поточної діяльності НТР, у тому числі:

  готує проекти змін до цього Положення, структури та складу НТР і її секцій, подає їх на розгляд та затвердження Голові Державної служби геології та надр України;

 • організовує підготовку необхідних матеріалів для засідань НТР;
 • оформляє протоколи засідань, рішення і рекомендації НТР, здійснює інше діловодство, пов'язане з діяльністю НТР;

  направляє членам колегії Держгеонадр України і керівникам структурних підрозділів апарату Держгеонадр України та підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери її управління, затверджені рішення і рекомендації НТР та її секцій для врахування в роботі.

  3.6. Для розгляду питань з геологорозвідувальних робіт та геологічних досліджень, які належать до повноважень Держгеонадр України, НТР у своєму складі організовує секції, що розглядають питання на своїх засіданнях відповідно до планів їх роботи.

  3.7. Секції НТР утворюються за видами корисних копалин, а також за напрямами діяльності.

  3.8. НТР у своєму складі має шість секцій:

 • з питань геології нафти і газу;
 • з питань регіональних геологічних досліджень, геології твердих корисних копалин та наукового супроводу геологорозвідувальних робіт;

 • з питань гідрогеології, інженерної геології та екогеології;
 • з питань надрокористування та раціонального і ефективного використання надр;
 • з питань економіки та інноваційного розвитку;
 • з питань моніторингу та наукового супроводження надрокористування.
 • 3.9. Керівниками секцій НТР призначаються керівники та заступники керівників структурних підрозділів апарату Держгеонадр України.

  Організаційно-технічне забезпечення діяльності секцій НТР здійснюють секретарі секцій.

  3.10. Підготовка матеріалів, доповідей, проектів рішень до засідань НТР, засідань секцій проводиться структурними підрозділами апарату Держгеонадр України, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери її управління, а також тими, що дали згоду на залучення до роботи НТР.

  Розмноження та розсилка матеріалів секцій НТР здійснюються їх секретарями спільно зі структурним підрозділом апарату Держгеонадр України, на який покладено обов’язок з ведення діловодства.

  3.11. Рішення і рекомендації секцій, підписані їхніми керівниками або заступниками керівників та секретарями, затверджуються головою НТР.

  3.12. Секретарі секцій організують роботу секцій НТР, у тому числі:

 • організують підготовку необхідних матеріалів для проведення засідань секції;
 • ведуть і оформляють протоколи засідань секції та подають їх для затвердження керівникам відповідних секцій;

  направляють рішення і рекомендації засідань секцій підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління Держгеонадр України, для застосування в роботі.

  3.13. Рішення і рекомендації НТР оформляються протоколом.

  За необхідності зазначені рішення реалізуються шляхом видання відповідних наказів Держгеонадр України.

  Протоколи засідань НТР і секцій оформляються у трьох примірниках. Один примірник протоколу з усіма матеріалами (тези доповідей, відгуки, рецензії тощо) зберігається в архіві Держгеонадр України.

  3.14. Запрошення на засідання НТР та її секцій разом із порядком денним розсилаються секретарями усім учасникам завчасно, але не пізніше ніж за три дні до засідання.

  У разі неможливості взяти участь у засіданні члени НТР до початку засідання повідомляють про це голову НТР або керівника секції.

  3.15. Члени НТР мають право:

 • завчасно отримувати матеріали, які розглядатимуться на чергових засіданнях секцій;
 • брати участь в обговоренні і прийнятті рішень НТР та її секцій;
 • заявляти особисту думку, що має бути відображена в рішеннях НТР та секцій.
 • 3.16. Члени НТР беруть участь у засіданнях НТР і секцій із правом голосу.

  3.17. Засідання секції вважається правомочним за умови участі в ньому не менше п’яти членів НТР, які є членами відповідної секції.

  Засідання НТР вважається правомочним за умови участі в ньому більше ніж половина її членів.

  3.18. У розгляді питань, що розглядаються на секції, можуть брати участь члени НТР, які не входять до відповідної секції, але запрошені для участі в її засіданні.

  У разі необхідності для всебічного розгляду питань, що стосуються напрямів діяльності більше ніж однієї секції, можуть проводитися спільні засідання кількох секцій. У такому випадку засідання є правомочними за умови участі більше ніж половина членів усіх секцій, які беруть участь у засіданні. Головуючим на засіданні є заступник голови НТР і в разі рівного розподілу голосів при голосуванні вирішальним є його голос.

  Рішення приймається відкритим голосуванням та вважається прийнятим, якщо його підтримано простою більшістю членів, які брали участь у засіданні.

  Простою більшістю голосів членів на засіданні секції або НТР може бути прийнято рішення про закрите голосування.

  У разі рівного розподілу голосів при голосуванні на засіданні НТР або секції вирішальним є голос голови НТР або керівника секції відповідно.

  Заступник директора Юридичного департаменту — начальник відділу нормативно-правового забезпечення

  С. М. Губа

  Юридичний портал Справедливість

  Это Вам будет интересно:

  Юридические публикации:

  • Adds.kiev.ua - это юридические услуги от профессиональных
   юристов и адвокатов города Киева и Киевской области,
   за плечами которых многие годы юридической практики!

  Мы помогаем даже в сложных ситуациях и неурядицах!

  Контакты юристов

  Телефон:
  E-mail:
  Юридические услуги - Про затвердження Положення про Науково-технічну раду ..., 2024 год |
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca