AddS.kiev.ua

Юридические услуги в Киеве от профессионалов!


Услуги юристов и адвокатов

консультации по различного рода правовым вопросам;

анализ и правовой аудит ситуаций и действий;

подготовка процессуальных документов в суд, правоохранительные и другие государственные органы, учреждения и организации;

юридическое представление интересов;

обжалование незаконного решения суда, органа местного самоутравления и чиновника;

помощь в получении любого рода юридических документов, в том числе через суд;

другие юридические и адвокатские услуги.

Новости законодательства

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінс

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінспекції Нещодавно на імя тимчасово виконуючого обовязки начальника УМВС України в Полтавській області Андрія Балоня надійшла подяка від мешканця села Білоцерківка, Великобагачанського району, який висловлював ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены в результате антикоррупционной проверки В Государственной пограничной службе Украины (ГПС) продолжаются активные мероприятия по предотвращению злоупотреблений среди персонала. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.


Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах з виробництва синтетичних мийних засобів, Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 28.08.2013  № 599
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 р. за № 1600/24132

  Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах з виробництва синтетичних мийних засобів

  Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці»( 2694-12 ), та Указу Президента України «Про деякі заходи оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 24 грудня 2012 року №726( 726/2012 ) НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Правила охорони праці на об’єктах з виробництва синтетичних мийних засобів, що додається.

  2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві синтетичних миючих засобів, затверджені Міністерством харчової промисловості СРСР 11 липня 1979 року.

  3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

  1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

  2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці( v0074811-12 ).

  4. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

  Міністр

  Е. Ставицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 28 серпня 2013 року № 599

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 р. за № 1600/24132

  ПРАВИЛА охорони праці на об’єктах з виробництва синтетичних мийних засобів

  I. Сфера застосування

  1.1. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва синтетичних мийних засобів.

  1.2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виробництва синтетичних мийних засобів.

  1.3. Ці Правила є обов’язковими для суб'єктів господарювання та працівників, які виконують роботи з виробництва синтетичних мийних засобів.

  II. Визначення термінів, скорочення

  2.1. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про охорону праці»( 2694-12 ), Законі України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»( 2245-14 ), ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять», ДСТУ 2272:2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять», ДСТУ 3126-95 «Засоби мийні синтетичні. Терміни та визначення», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», Технічному регламенті мийних засобів( 717-2008-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року № 717.

  2.2. Синтетичний мийний засіб — порошкоподібний, пастоподібний або рідкий продукт для видалення забруднень за рахунок мийної дії.

  2.3. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

  ГДК — граничнодопустима концентрація;

  ЗІЗ — засоби індивідуального захисту;

  КВПіА — контрольно-вимірювальні прилади і автоматика;

  СМЗ — синтетичні мийні засоби.

  IІІ. Загальні вимоги

  3.1. Роботодавець повинен забезпечити збереження виробничих будівель і споруд відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд( z0424-98 ), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288( z0423-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 року за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98).

  3.2. Роботодавець повинен проводити обстеження, оцінку технічного стану і паспортизацію існуючих виробничих та складських будівель і споруд різного призначення відповідно до вимог Правил обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд ( z0423-98 ), затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 року за № 423/2863 (НПАОП 45.2-1.01-98).

  3.3. Роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони пра ( z1526-04 )ці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 року за № 1526/10125.

  3.4. Роботодавець повинен організувати опрацювання і затвердити нормативні документи про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві( z0020-94 ), затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

  3.5. Працівники повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці( z0231-05 ), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05) .

  3.6. Роботодавець повинен розробити інструкції з охорони праці, дотримання яких обов’язкове працівниками, відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці( z0226-98 ), затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

  3.7. Роботодавець повинен скласти та затвердити перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору, згідно з Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі( z0018-95 ), затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за № 18/554.

  3.8. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві( 1232-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

  3.9. Роботодавець повинен за власні кошти організувати проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій( z0846-07 ), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

  3.10. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх( z0176-94 ), затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

  Підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми( z0183-96 ), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

  3.11. Забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок( z0051-94 ), затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

  Підіймання і переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками( z0194-93 ), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

  3.12. Роботодавець повинен забезпечити працівників питною водою, яка повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»( z0452-10 ), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 року за № 452/17747.

  3.13. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці( 442-92-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.

  3.14. Роботодавець повинен забезпечити проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів відповідно до вимог Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів( 420-95-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.

  3.15. Роботодавець повинен забезпечити проведення державної санітарно- епідеміологічної експертизи відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи( z0004-01 ), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 9 жовтня 2000 року № 247 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 березня 2006 року № 120), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за № 4/5195.

  3.16. Роботодавець розробляє і затверджує план локалізації і ліквідації аварій відповідно до вимог Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» ( 2245-14 ).

  3.17. Під час роботи, пов’язаної з електронно-обчислювальними машинами, необхідно додержуватись вимог Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин( z0293-10 ), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 року № 65, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року за № 293/17588 (НПАОП 0.00-1.28-10).

  3.18. Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности» і Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів( z0784-07 ), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 9 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07).

  Забороняється стояти, проходити і працювати під підвішеним вантажем.

  3.19. На маршрутах руху транспортних засобів на підприємстві повинні бути розміщені дорожні знаки і покажчики обмеження швидкості і безпеки руху відповідно до вимог Правил охорони праці на автомобільному транспорті ( z1299-12 ), затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій Українивід 9 липня 2012 року № 964, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 1 серпня 2012 року за № 1299/21611 (НПАОП 0.00-1.62-12), та ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

  3.20. На робочих місцях небезпечні зони повинні бути позначені знаками безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників( 1262-2009-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

  3.21. Монтаж, налагодження, ремонт, обстеження та експлуатація систем вентиляції здійснюються відповідно до вимог Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах( z0988-09 ), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 5 жовтня 2009 року № 164, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за № 988/17004 (НПАОП 0.00-1.27-09).

  3.22. Виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація (застосування) у машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки здійснюються на підставі видачі дозволу на їх упровадження відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки( 1107-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

  3.23. Заборонено експлуатацію обладнання, що працює під тиском, без запобіжних пристроїв, які повинні відповідати вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском( 35-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35.

  3.24. Освітлення виробничих та допоміжних приміщень повинно відповідати вимогам ДБН В 2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2006 року № 168 ( v0168667-06 ).

  3.25. Експлуатацію підйомників необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації підйомників( z1262-03 ), затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08 грудня 2003 року № 232, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 року за № 1262/8583 (НПАОП 0.00-1.36-03), та Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів( z0937-08 ), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 вересня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за № 937/15628 (НПАОП 0.00-1.02-08).

  3.26. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою ( z0232-05 ), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15( z0231-05 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05), роботодавець з урахуванням специфіки виробництва розробляє і затверджує відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою.

  3.27. Роботи підвищеної небезпеки виконуються за нарядами-допусками, оформленими в установленому порядку відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників ( z0226-12 ), затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12). Наряд-допуск видається відповідальному виконавцю перед початком проведення робіт.

  3.28. Роботодавець повинен забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту( z0446-08 ), затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

  3.29. ЗІЗ повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту( 761-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

  3.30. Працівники, які виконують роботи з виробництва СМЗ, повинні бути забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1)( za362-04 ), затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 7 вересня 2004 року № 194( z1362-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04), та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 2)( za264-08 ), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305( z0264-08 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955 (НПАОП 24.0-3.03-07).

  ІV. Вимоги охорони праці до організації робочих місць

  4.1. Роботодавець повинен забезпечити безпеку робочих місць відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників( z0226-12 ), затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).

  4.2. Робочі місця працівників повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя.

  Общие эргономические требования» та ДСТУ ГОСТ 12.2.061-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам».

  4.3. Конструкція робочого місця повинна забезпечувати можливість зручного регулювання його розмірів та експлуатаційних параметрів з урахуванням специфіки виконуваної роботи та відповідно до антропометричних характеристик працівника згідно з вимогами ДСТУ 7234:2011 «Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки».

  4.4. На робочих місцях у виробничих приміщеннях, на території підприємства повинні знаходитись інструкції, що містять обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією, розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98( z0226-98 ), та витяги з плану локалізації і ліквідації аварій в обсязі, що є достатнім для якісного виконання відповідних дій працівниками, які братимуть участь у ліквідації аварії.

  4.5. Органи управління на робочих місцях працівників, які керують виробничим обладнанням, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.064-81 «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности».

  4.6. Параметри мікроклімату в межах робочої зони повинні відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень( va042282-99 ), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 року № 42 (ДСН 3.3.6.042-99).

  4.7. Рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати нормам, встановленим Державними санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку( va037282-99 ), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 року № 37 (ДСН 3.3.6.037-99).

  Загальні вимоги безпеки до захисту від шуму на робочих місцях, шумових характеристик машин та механізмів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

  Роботодавець повинен здійснювати контроль рівня шуму відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах» та ДСТУ 2867-94 «Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги».

  4.8. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, встановлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації( va039282-99 ), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 року № 39, та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования».

  4.9. У робочій зоні виробничих приміщень вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати ГДК, встановленої вимогами ГОСТ 12.1.005-88.

  4.10. Робоче місце повинно бути організовано так, щоб унеможливити досягнення небезпечних зон руками відповідно до вимог ДСТУ EN 294-2001 «Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небезпечних зон руками».

  4.11. На території підприємства та у виробничих приміщеннях забороняється куріння тютюнових виробів, крім спеціально відведених для цього місць.

  V. Вимоги безпеки до технологічних процесів

  1. Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів

  1.1. Технологічні процеси виробництвa СМЗ повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».

  1.2. Порошкоподібну сировину необхідно вивантажувати за допомогою автонавантажувачів або кранів.

  1.3. Кислоти і луги повинні зберігатися в складських приміщеннях окремими групами з урахуванням їх здатності до хімічної взаємодії. Складські приміщення необхідно забезпечувати засобами для нейтралізації пролитого лугу або кислоти.

  1.4. Забороняється зберігати порошкоподібні матеріали на відстані ближче ніж 1,0 м від опалювальних батарей.

  1.5. Для відбирання проб під час проведення вхідного контролю сировини та напівфабрикатів, проміжного контролю необхідно використовувати пробовідбірники.

  1.6. Робочі місця розвантаження та розтарювання сипкої сировини в приймальні витратні бункери системи пневмотранспорту та робочі місця фасування готової продукції повинні забезпечуватися системами аспірації.

  1.7. У виробничих приміщеннях, де можливі розливи розчинів та суспензій їдких речовин, повинні бути передбачені крани з приєднанням до водопроводу гнучких рукавів для змивання розливів цих речовин. Такі розливи (стічні води) перед зливом у каналізацію населеного пункту повинні бути очищені, знешкоджені на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією відповідно до вимог Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України ( z0403-02 ), затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19 лютого 2002 року № 37 ( z0402-02 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 року за № 403/6691.

  1.8. Роботодавець повинен забезпечити захист сигнальних пристроїв та їх елементів від механічних пошкоджень.

  Сигнальні пристрої необхідно встановлювати на видних місцях для оповіщення працівників в умовах роботи виробництва.

  Для оповіщення працівників про порушення роботи зблокованих установок необхідно встановлювати одночасну світлову і звукову сигналізацію.

  1.9. Експлуатацію виробничого устаткування необхідно здійснювати з урахуванням вимог ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

  1.10. Виробниче обладнання, що працює під тиском, повинно відповідати вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском ( 35-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35.

  1.11. Заборонена експлуатація мірників, збірників для розчинів і суспензій без переливних пристроїв.

  1.12. Заборонена експлуатація апаратів та трубопроводів, що працюють під тиском, без установлених манометрів. На шкалі манометрів повинні бути нанесені червоні риски для позначення робочого тиску в апараті.

  1.13. Під час експлуатації насосів необхідно забезпечувати контроль тиску нагнітання.

  Забороняється експлуатувати насоси з пошкодженими манометрами та такими, що не пройшли своєчасної повірки.

  1.14. Насоси, що мають сальникові ущільнення та перекачують агресивні рідини, повинні мати захисні кожухи з антикорозійного матеріалу, що закривають сальники.

  1.15. Для запобігання гідравлічним ударам нагнітальна лінія насосів високого тиску повинна обладнуватися запобіжними клапанами або іншими пристроями, які призначені для захисту від механічного руйнування обладнання і трубопроводів надлишковим тиском.

  1.16. Експлуатацію стрічкових конвеєрів необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности».

  1.17. Заборонена експлуатація устаткування, яке має рухомі частини, що є небезпечними, без огороджувальних пристроїв відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные».

  1.18. Заборонена експлуатація завантажувальних люків ємностей без захисних ґратів з чарунками не більше ніж 0,1х0,1 м.

  1.19. Роботи в ємностях і резервуарах необхідно виконувати відповідно до вимог Iнструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах ( z0541-01 ), затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 5 червня 2001 року № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 541/5732.

  1.20. Роботи в резервуарах та ємностях необхідно проводити не менше ніж двома працівниками, один з яких є спостерігаючим і знаходиться ззовні резервуара (ємності). Працівники, що перебувають всередині резервуара, забезпечуються запобіжними поясами з мотузкою, освітленням в електробезпечному виконанні та шланговими протигазами. Працівники, що перебувають ззовні резервуара, повинні страхувати безпосередніх виконавців робіт, які знаходяться всередині ємності, за допомогою канатів, прикріплених до їх запобіжних поясів.

  1.21. Під час виконання робіт всередині резервуарів, ємностей забезпечення працюючих відповідними ЗІЗ органів дихання здійснюється згідно з вимогами Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331 ( z0285-08 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 квітня 2008 року за № 285/14976.

  1.22. Працівник повинен спускатися до відкритої ємності за допомогою переносної драбини, що має зверху гаки для зачіплювання за край ємності.

  1.23. Заборонена експлуатація виробничого устаткування з електричним приводом без засобів (пристроїв) захисту від ураження електричним струмом відповідно до ДСТУ 7237:2011 «ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту».

  1.24. Заборонена експлуатація технологічного устаткування та трубопроводів, вентиляційних систем та систем місцевих відсмоктувачів без їх захисту від статичної електрики відповідно до ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования».

  1.25. Заборонена експлуатація контрольно-вимірювальних приладів без їх повірки відповідно до вимог ДСТУ 2708:2006 «Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення».

  КВПіА повинні відповідати категорії приміщень та будівель, де їх установлюють.

  1.26. Стиснене повітря для систем КВПіА повинно відповідати ДСТУ 4169:2003 «Стиснене повітря. Частина 1. Забрудники та класи чистоти» (ISO 8573-1:2001. МOD).

  1.27. Експлуатацію приладів та регуляторів з радіоактивними випромінювачами необхідно здійснювати відповідно до вимог Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України( z0552-05 ), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.

  1.28. Експлуатацію та ремонт устаткування на висоті необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті( z0573-07 ), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).

  1.29. Працівники, які виконують ремонтні роботи, повинні бути забезпечені всіма необхідними справними інструментами та пристроями відповідно до вимог Інструкції з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями( z0616-01 ), затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 5 червня 2001 року № 254 ( z0615-01 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 616/5807.

  Забороняється працювати з несправними інструментами та пристроями.

  1.30. Улаштування, утримання, експлуатацію, обслуговування і ремонт електричних установок та електричних мереж необхідно здійснювати відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок( z0011-98 ), затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 6 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів( z0093-98 ), затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533, ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

  1.31. Забезпечення працівників засобами електрозахисту під час обслуговування та ремонту електроустановок здійснюється відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

  1.32. Заміну оглядового скла в апаратах необхідно здійснювати за умови, що рівень рідини в них перебуває нижче від оглядового скла, вимкнено пристрої для перемішування, відключено подачу пари, в апараті відсутній тиск або вакуум.

  1.33. Внутрішній огляд резервуарів, бункерів із сипучими матеріалами повинен проводитись з використанням запобіжного пояса з карабіном та стропом. Робота повинна проводитись не менше ніж двома працівниками.

  1.34. Для постійного зовнішнього обслуговування бункерів, силосів, резервуарів повинні бути передбачені похилі сходи. Для періодичного огляду дозволяється застосовувати вертикальні сходи або скоби з обов'язковим використанням захисних дуг.

  1.35. Підлягають обов’язковому теплоізоляційному покриттю:

  апарати, паропроводи, трубопроводи гарячої води і технологічні трубопроводи з температурою зовнішньої стінки вище 45 -°С, розташовані усередині приміщення;

  апарати, встановлені ззовні приміщення, прилади і трубопроводи, що містять рідини, які застигають при зниженні температури, а також зовнішні трубопроводи з температурою зовнішньої стінки вище 45 -°С у місцях, де можливе доторкання до них обслуговуючого персоналу.

  Теплоізоляційні матеріали для гарячих поверхонь повинні бути негорючими.

  2. Вимоги безпеки до технологічного процесу виробництва порошкоподібних СМЗ

  2.1. Перекисні солі натрію (перборат і перкарбонат), у складі яких міститься перекис водню, необхідно зберігати в прохолодному і сухому місці в окремому приміщенні. Забороняється допускати дію прямих сонячних променів на ці солі.

  2.2. При виявленні явищ розкладання сировини, що зберігається, необхідно негайно видалити пошкоджену тару і вжити заходів щодо ліквідації процесу, який розпочався.

  2.3. При приготуванні теплоносія для сушіння композиції необхідно забезпечувати автоматичне регулювання розрідження в газогенераторі, автоматичну подачу повітря і газу на спалювання.

  2.4. На виході теплоносія з газогенератора необхідно встановлювати прилад для постійного контролю температури.

  2.5. Заборонена експлуатація сушильної башти без автоматичної системи регулювання температурного режиму сушіння композиції.

  2.6. Заборонена експлуатація сушильної башти і циклонів без обладнаної системи пожежогасіння, що використовує як вогнегасні засоби пару або воду. Прилади вимірювання температури в зоні сушіння і газоході до циклонів повинні бути зблоковані із сигналізатором, що дає звуковий сигнал у разі перевищення температури.

  2.7. Сушильну башту необхідно регулярно очищувати від налиплої на її стінках композиції та пересушених часток порошку.

  2.8. Заборонена експлуатація трубопроводів надходження композиції на розпилювання без встановлених манометра і компенсатора тиску.

  2.9. На робочому місці апаратника сушки повинна бути встановлена кнопка для аварійної зупинки насоса високого тиску.

  2.10. Заборонена експлуатація стрічкових конвеєрів без установлених пристроїв для місцевої та дистанційної зупинки привода на випадок аварійної ситуації.

  2.11. Стрічкові конвеєри в головній та хвостовій частинах повинні бути обладнані аварійними кнопками для їх зупинки. У разі потреби конвеєри можуть бути обладнані додатковими вимикачами для зупинки в аварійній ситуації в будь-якому місці з боку проходу для обслуговування.

  3. Вимоги безпеки до технологічних процесів виробництва пастоподібних та рідких СМЗ

  3.1. Заборонена експлуатація витратних ємностей для сипкої сировини без сигналізаторів граничного верхнього рівня при механізованій подачі сипкої сировини.

  Завантажувальні воронки ємностей повинні мати місцеві відсмоктувачі.

  3.2. Подачу пастоподібної сировини до плавильної камери необхідно здійснювати в металевих діжках за допомогою електронавантажувачів.

  3.3. Заборонена експлуатація плавильних камер без оснащення їх системою контролю температури.

  3.4. Заборонена експлуатація реакторів-змішувачів без оснащення їх системою контролю температури та швидкості мішалки.

  3.5. Рухомі частини шнекових живильників повинні бути огороджені.

  Директор Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

  О. М. Онищенко

  Юридичний портал Справедливість

  Это Вам будет интересно:

  Юридические публикации:

  • Adds.kiev.ua - это юридические услуги от профессиональных
   юристов и адвокатов города Киева и Киевской области,
   за плечами которых многие годы юридической практики!

  Мы помогаем даже в сложных ситуациях и неурядицах!

  Контакты юристов

  Телефон:
  E-mail:
  Юридические услуги - Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах з ..., 2024 год |
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca