AddS.kiev.ua

Юридические услуги в Киеве от профессионалов!


Услуги юристов и адвокатов

консультации по различного рода правовым вопросам;

анализ и правовой аудит ситуаций и действий;

подготовка процессуальных документов в суд, правоохранительные и другие государственные органы, учреждения и организации;

юридическое представление интересов;

обжалование незаконного решения суда, органа местного самоутравления и чиновника;

помощь в получении любого рода юридических документов, в том числе через суд;

другие юридические и адвокатские услуги.

Новости законодательства

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінс

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінспекції Нещодавно на імя тимчасово виконуючого обовязки начальника УМВС України в Полтавській області Андрія Балоня надійшла подяка від мешканця села Білоцерківка, Великобагачанського району, який висловлював ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены в результате антикоррупционной проверки В Государственной пограничной службе Украины (ГПС) продолжаются активные мероприятия по предотвращению злоупотреблений среди персонала. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.


Про затвердження Інструкції про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Міністерство оборони УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 05.08.2013  № 541
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2013 р. за № 1930/24462

  Про затвердження Інструкції про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

  Відповідно до Положення про Міністерство оборони України ( 406/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 406, постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 464( 464-2011-п ) "Питання державного оборонного замовлення" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, що додається.

  2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони України

  О. М. Олійник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 05.08.2013  № 54113

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2013 р. за № 1930/24462

  ІНСТРУКЦІЯ про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

  1. Ця Інструкція визначає загальний порядок організації та супроводження ремонту озброєння та військової техніки (далі — ОВТ) Збройних Сил України за договорами (державними контрактами) з ремонту озброєння та військової техніки, оплата яких здійснюється централізовано (далі — ремонт ОВТ).

  2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, передбачених Законами України "Про здійснення державних закупівель"( 2289-17 ), "Про державне оборонне замовлення"( 464-14 ) (зі змінами).

  3. Організація та супроводження ремонту ОВТ в Міністерстві оборони України покладаються на Управління організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Міністерства оборони України (далі — Управління). Державним замовником робіт з ремонту ОВТ є Міністерство оборони України.

  4. Фінансування ремонту ОВТ здійснюється за відповідними бюджетними програмами.

  5. Контроль якості робіт з ремонту ОВТ здійснюється представництвами Міністерства оборони України відповідно до вимог чинного законодавства. Проекти договорів (державних контрактів) з ремонту ОВТ надаються на розгляд та погодження до Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України, відповідного військового представництва (далі — ВП) та Управління військових представництв Міністерства оборони України.

  6. Договори (державні контракти) з ремонту ОВТ укладаються відповідними посадовими особами на підставі довіреності Міністерства оборони України з виконавцями робіт (послуг), визначеними відповідно до вимог законодавства з питань державних закупівель та державного оборонного замовлення.

  7. Проекти договорів (державних контрактів) з ремонту ОВТ (далі — проекти договорів) готуються Управлінням та погоджуються в такому порядку:

  1) у разі визначення виконавця робіт (послуг) з ремонту ОВТ без застосування конкурентних процедур розрахунки щодо встановлення ціни (розрахунково-калькуляційні матеріали: калькуляція собівартості такої продукції, розшифровки з обґрунтуваннями витрат за кожною статтею калькуляції (далі — РКМ) до проектів договорів перевіряються військовими представництвами Міністерства оборони України та погоджуються із Департаментом внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України.

  Після надання проекту договору з РКМ для розгляду та складання висновку щодо рівня договірної (орієнтовної, граничної) ціни начальник військового представництва організовує їх розгляд силами інженерно-технічних працівників та відповідальними за економічну роботу у ВП та призначає відповідального за супроводження та контроль якості продукції (робіт, послуг) за договором.

  Після перевірки комплекту РКМ ВП формує для Управління два комплекти цих матеріалів, у яких відповідальний за супроводження та контроль якості продукції (робіт, послуг) за договором підписує кожну розшифровку матеріальних, трудових витрат та витрат на відрядження під рубрикою: "Перевірено. Обгрунтованість ___________________

  ________________________________________________________________________ (найменування виду витрат)

 • підтверджую.
 • ________________________________________________________________________". (посада, підпис, П.І. Б.)

  Відповідальний за економічну роботу у ВП підписує кожну розшифровку статей калькуляції під рубрикою: "Перевірено. Обгрунтованість витрат за статтею ___________

  _____________________________ (№, найменування статті калькуляції)

 • на загальну суму _____ грн підтверджую. Відповідальний за економічну роботу _________
 • ________________________________________________________________________". (посада, підпис, П.І. Б.)

  У разі встановлення необґрунтованих витрат у розшифровках за статтями калькуляції під час перевірки фахівцями ВП такі витрати підлягають виключенню.

  Висновок щодо визначення рівня договірної (орієнтовної, граничної) ціни складається як окремий службовий документ. Висновок розробляється Управлінням, погоджується із заінтересованими структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

  Підписаний начальником ВП та посадовими особами, якими завізовані РКМ, висновок разом із проектом договору та двома опрацьованими комплектами РКМ направляється до Управління. Разом із підписанням висновку щодо рівня ціни Управління спільно з ВП готують та надають письмове зауваження підприємству, в якому повідомляє виконавця щодо причин зменшення витрат.

  Строк опрацювання проекту договору та РКМ у ВП не повинен перевищувати десять днів з моменту їх отримання.

  Для документування результатів розгляду та здійснення подальшого контролю ВП залишає комплект облікованих копій проекту договору та РКМ. Зазначені матеріали оформляються в окрему справу;

  2) після надходження проекту договору та двох комплектів РКМ до Управління відповідальний за супроводження договору перевіряє:

 • відповідність змісту проекту договору типовій формі, достовірність внесеної до нього інформації;
 • відповідність найменування, позначення робіт (послуг) та передбаченого обсягу фінансування;
 • комплектність РКМ (наявність розшифровок, обґрунтувань до кожної статті калькуляції та вичерпних пояснень (пояснювальної записки), наявність підписів посадових осіб виконавця та фахівців відповідного ВП;

  обґрунтованість та доцільність використання вказаних у розшифровках матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів та норм їх витрат;

 • обґрунтованість витрат із виготовлення спеціального обладнання та оснащення (за необхідності);
 • обґрунтованість трудомісткості виконання робіт;
 • обґрунтованість робіт співвиконавцями;
 • мету, доцільність, тривалість відряджень.
 • У разі виявлення невідповідності у комплектності отриманих матеріалів, недостатньої повноти змісту, порушень порядку опрацювання ВП договірних матеріалів та РКМ відповідальний за супроводження договору вживає заходів щодо усунення недоліків, а в разі необхідності здійснює претензійну роботу відповідно до вимог чинного законодавства.

  Після опрацювання проекту договору та РКМ (не більше трьох робочих днів) відповідальний за супроводження договору підтверджує обґрунтованість вказаних витрат, про що ним на розшифровках відповідних статей калькуляції собівартості продукції (робіт) власноруч підписом засвідчується запис: "Обгрунтованість __________________

  ________________________________________________________________________ (найменування витрат)

 • висновку
 • _______________________________ (№ військового представництва)

 • від __________ № __________
 • підтверджую.
 • ________________________________________________________________________". (посада, власний підпис, П.І. Б.)

  та передає начальнику профільного відділу Управління, який після їх розгляду власним підписом засвідчує запис: "Обгрунтованість умов договору підтверджую". Після погодження проекту договору та РКМ начальником профільного відділу Управління відповідальний за супроводження договору передає їх до фінансово-економічної служби Управління (далі — ФЕС);

  3) посадовими особами ФЕС перевіряються:

  відповідність проекту договору та додатків до нього, у тому числі документів з узгодження ціни, обов’язковим вимогам до їх змісту, документації конкурсних торгів;

  РКМ та інші матеріали, що обґрунтовують рівень ціни;

  забезпеченість коштами за відповідними бюджетними програмами, кодами економічної класифікації видатків( v0011201-11 ) за статтями кошторису Міністерства оборони України.

  У разі виявлення недоліків у наданих матеріалах, невідповідності порядку їх опрацювання зазначені матеріали повертаються для доопрацювання до відповідного профільного відділу Управління.

  Відповідальна посадова особа ФЕС після опрацювання проекту договору візує РКМ під записом: "Опрацьовано", візує додатки до договору та на зворотному боці останнього аркуша проекту договору власним підписом засвідчує запис: "Розрахунково-калькуляційні матеріали та висновок

  __________________________ (№ військового представництва)

   від ___ № _____ перевірено".

  Начальник ФЕС візує кожну сторінку проекту договору та всі додатки до нього шляхом проставлення підпису на зворотному боці кожного аркуша першого примірника, на зворотному боці останнього аркуша договору власним підписом засвідчує запис: "Обгрунтованість фінансових витрат підтверджена висновком

  __________________________ (№ військового представництва)

   від ___ № _____".

  Строк перевірки та погодження проектів договорів у ФЕС не повинен перевищувати три робочі дні з моменту їх надходження. Проекти договорів, що потребують опрацювання РКМ для погодження ціни, розглядаються у семиденний строк з дати отримання;

  4) після візування проекту договору начальником ФЕС начальник профільного відділу погоджує проект договору із заступником начальника Управління та подає його на погодження до Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України і Управління ВП Міністерства оборони України;

  5) перед підписанням договору посадовою особою Міністерства оборони України, яка має право підпису, кожна сторінка договору візується фахівцем Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України, після чого начальник профільного відділу Управління ставить підпис на зворотному боці останнього аркуша першого примірника проекту договору;

  6) після погодження проекту договору фахівцями, визначеними цією Інструкцією, проект договору разом з усіма додатками до нього відповідальним за супроводження договору в Управлінні подається на погодження до Департаменту фінансів Міністерства оборони України;

  7) після остаточного погодження проекту договору відповідно до вимог цієї Інструкції та перевірки наявності всіх підписів з боку виконавця проект договору подається на підпис посадовій особі Міністерства оборони України, яка має право підпису;

  8) відповідальний за супроводження договору в Управлінні перевіряє його комплектність, наявність підписів та печаток і передає його в день підписання посадовою особою Міністерства оборони України, яка має право підпису, до ФЕС для реєстрації та обліку.

  Другий примірник зареєстрованого та облікованого у ФЕС договору відповідальний за супроводження договору в Управлінні направляє виконавцю, а також обліковану копію договору — відповідному ВП для виконання функцій контролю;

  9) заходи щодо реєстрації зобов’язань Міністерства оборони України як розпорядника бюджетних коштів за договором в органах Державної казначейської служби України здійснюються ФЕС (через Департамент фінансів Міністерства оборони України) у чотириденний строк з дати підписання договору.

  Після виконання сторонами зобов’язань за укладеним договором (державним контрактом) з ремонту ОВТ ФЕС готує Акт звіряння взаєморозрахунків.

  У разі виконання довгострокових договорів (контрактів) з ремонту ОВТ або таких, що переходять на наступний бюджетний період (завершення виконання, проведення оплати), обов’язково оформлюється Акт звіряння розрахунків станом на 1 січня наступного бюджетного року;

  10) номенклатура договірних та первинних документів, що підлягають підпису та візуванню посадовими особами Міністерства оборони України, та зразки записів наведені в додатку до цієї Інструкції.

  Начальник Управління організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Міністерства оборони України

  С. М. Павлюк

  Додаток до Інструкції про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України (підпункт 10 пункту 7)

  НОМЕНКЛАТУРА договірних та первинних документів, що підлягають підпису та візуванню посадовими особами Міністерства оборони України, та зразки записів

  № з/п

  Посада

  Договір

  Специфікація (календарний план виконання робіт тощо)

  Протокол погодження ціни

  Рахунок-фактура

  Додаткова угода (узгоджувальний протокол)

  Акт виконаних робіт

  Акт за формою 4

  Форма 280

  Акт звірки взаємо- розрахунків

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 10
 • 11
 • 1

  Посадова особа, яка має право першого підпису

  Підписує-1

  Підписує-1

  Затверджує

  "До оплати у сумі ____ гривень" -підписує-1

  Підписує-1

  Затверджує

  Підписує-1

  2

  Начальник управління

  На зворотному боці останнього аркуша першого примірника візує-2

  Візує-2

  Візує-2

  Візує-2

  Візує (на зворотному боці останнього аркуша)

  Візує-2

  Візує-2

  3

  Заступник начальника управління

  "Річному плану закупівель відповідає" — візує-2

  За наявності змін до специфікації (календарного плану виконання робіт) зміст запису аналогічний договору

  4

  Начальник профільного відділу

  "Обґрунтованість умов договору підтверджую" — візує-2

  Візує-2

  Візує-2

  "Відповідає умовам договору від ____ №___" — візує-2

  "Обґрунтованість умов договору підтверджую" — візує-2

  "Виконана робота відповідає умовам договору" — візує-2

   

   

  Візує-2

  5

  Відповідальний за супроводження договору

  "Обґрунтованість та доцільність вказаних у договорі робіт, їх трудомісткість, номенклатуру матеріалів (комплектуючих виробів, напівфабрикатів) та норм їх витрат, їх відповідність висновку від ___ №__ військового представництва № __ перевірено" — візує-3

  На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: "Найменування позначення продукції (послуг з ремонту) відповідає умовам договору №____ (найменування позначення технічних умов)"

  На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: "Найменування та позначення продукції (робіт) відповідає специфікаціі" — візує-2

  "Відповідність умовам договору перевірено" — візує-2

  На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: "Обґрунтованість умов додаткової угоди перевірено" — візує-2

  На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: "Відповідність виконаної роботи умовам договору перевірено" — візує-2

  На першому примірнику "Найменування, позначення та якісний стан продукції згідно з актом відповідають умовам договору" — візує-2

   

  На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: "Відомості, внесені до акта, відповідають умовам договору" — візує-2

  6

  Начальник фінансово-економічної служби

  "Відповідність умов договору щодо застосування цін і проведення розрахунків документації конкурсних торгів підтверджую" — візує-2

  Візує-2

  Візує-2

  "Законність оплати та правильність застосування цін підтверджую". "Підлягає оплаті за КПКВ ___ , КЕКВ ___ , стаття ___, сума ____ гривень" — візує-2

  "Обґрунтованість фінансових витрат підтверджена висновком № ___ військового представництва від "__" ____ р. № ___" — візує2

  На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: "Найменування та обсяг робіт відповідає взятим зобов’язанням" — візує-2

   

  Візує-2

  Візує-2

  7

  Відповідальна посадова особа ФЕС

  "Відповідність умов договору щодо застосування цін і проведення розрахунків документації конкурсних торгів перевірено" — візує-2

  Візує-2

  Візує-2

  "Правильність застосування цін перевірено" — візує-2

  На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: "Відповідність фінансових витрат висновку № військового представництва від ___ ___ р. № __ перевірена" — візує-2

  На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: "Відповід-ність взятим зобов’язанням за найменуванням та обсягом робіт перевірено" — візує-2

  На першому примірнику: "Вартість продукції відповідає умовам контракту (договору)" — візує-2

  Візує-2

  На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: "Обліковим даним відповідає" — візує-2

  8

  Управління військових представництв Міністерства оборони України

  Візує-2

   

   

   

   

   

   

   

   

  __________ -1 При підписанні документів зазначаються посада, П.І. Б., ставляться підпис та дата. -2 При візуванні в нижній частині першого примірника на останньому аркуші документа ставляться підпис, прізвище та дата. -3 У разі укладання договору за результатами проведеного конкурсу відповідальний за супроводження договору засвідчує підписом запис: "Найменування продукції (робіт, послуг), строки і порядок її (їх) поставки відповідають вимогам замовника".

  Юридичний портал Справедливість

  Это Вам будет интересно:

  Юридические публикации:

  • Adds.kiev.ua - это юридические услуги от профессиональных
   юристов и адвокатов города Киева и Киевской области,
   за плечами которых многие годы юридической практики!

  Мы помогаем даже в сложных ситуациях и неурядицах!

  Контакты юристов

  Телефон:
  E-mail:
  Юридические услуги - Про затвердження Інструкції про порядок організації ..., 2024 год |
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca